عناوین مطالب 13 آبان

امام فرمودند اسناد را به هیچ مقامی تحویل ندهید خودتان منتشر کنید

امام فرمودند اسناد را به هیچ مقامی تحویل ندهید خودتان منتشر کنید

امام فرمودند: اسناد را به هیچ کس و هیچ مقامی تحویل ندهید و خودتان آن را منتشر کنید. در ضمن توضیحی دادند و توصیه‏ ای کردند. توضیح این بود: مطالبی که شما از طریق اسناد به دست آورده ‏اید...

سخنرانی حضرت (س) امام پس از تسخیر سفارت آمریکا

سخنرانی حضرت (س) امام پس از تسخیر سفارت آمریکا

و آن مرکزی هم که جوانهای ما رفتند گرفتند- آن طور که اطلاع دادند- مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بوده است. امریکا توقع دارد که شاه را ببرد به آنجا مشغول توطئه، پایگاهی هم اینجا برای توطئه درست کنند، و جوانهای ما بنشینند و تماشا کنند.

 آنها که از دیوار سفارت بالا رفتند

آنها که از دیوار سفارت بالا رفتند

شاید هیچ کس چنین تصور نمی کرد، که با بالا رفتن عده ای دانشجو از دیوارهای بلند آجری سفارت خانه آمریکا در صبح روز ۱۳ آبان ۵۸ مفهومی وارد گفتمان سیاسی انقلاب شود، که سایه اش تا سه دهه بر فراز سپهر قدرت سیاسی کشور سنگینی کند.

پیش خوان

پیشنهاد سردبیر