انقلاب اسلامی ایران، منادی گفتمان جدید

انقلاب اسلامی ایران منادی گفتمان جدید و متفاوتی بود که می توان تاثیرات آن را حتی پس از گذشت چهار دهه از زمان پیروزی آن، در سطوح داخلی، منطقه ای و حتی جهانی به خوبی مشاهده نمود. حجم انبوه آثار و منابعی که در مورد انقلاب اسلامی توسط محققان خارجی و داخلی پدید آمده است نشان از اهمیت، عظمت و تاثیرات این انقلاب بزرگ دارد. انقلاب اسلامی حتی در بعد تبیین و تحلیل انقلابها نیز تاثیرات مهمی داشته است. برخی از صاحب نظران معتقدند که این انقلاب، نسل جدیدی از نظریه پردازی انقلابها را بوجود آورده است که نسبت به نسل های پیشین نظریه ها، کامل تر و دقیق تر می باشد.

عناوین مطالب از اسلام انقلابی تا انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران، منادی گفتمان جدید

انقلاب اسلامی ایران، منادی گفتمان جدید

انقلاب اسلامی ایران منادی گفتمان جدید و متفاوتی بود که می توان تاثیرات آن را حتی پس از گذشت چهار دهه از زمان پیروزی آن، در سطوح داخلی، منطقه ای و حتی جهانی به خوبی مشاهده نمود. حجم انبوه آثار و منابعی که در مورد انقلاب اسلامی توسط محققان خارجی و داخلی پدید آمده است نشان از اهمیت، عظمت و تاثیرات این انقلاب بزرگ دارد. انقلاب اسلامی حتی در بعد تبیین و تحلیل انقلابها نیز تاثیرات مهمی داشته است. برخی از صاحب نظران معتقدند که این انقلاب، نسل جدیدی از نظریه پردازی انقلابها را بوجود آورده است که نسبت به نسل های پیشین نظریه ها، کامل تر و دقیق تر می باشد.

امام خمینی (س) و بنیادهای علمی انقلاب اسلامی

امام خمینی (س) و بنیادهای علمی انقلاب اسلامی

در دهه های پایانی قرن بیستم، یعنی در سال 1979 میلادی، شکل گیری انقلاب اسلامی با ویژگیهای منحصر به فرد خود، تعریف جدیدی از انسان، جامعه و جهان ارائه داد. انسان دو بعدی، با اعتماد و تکیه بر جنبه های معنوی خود و با تأکید بر حکومت سیاسی مبتنی بر دین و با مد نظر قرار دادن ارزشهای اخلاقی و عرفانی، در آخرین انقلاب میلیونی چنان نقشی را ایفا کرد که به لحاظ دارا بودن خصوصیات بارز، از نهضتها و انقلابهای دیگر متمایز است.

 هویت تاریخی و انسان شناسی انقلاب

هویت تاریخی و انسان شناسی انقلاب

به نظر نگارنده ریشه بسیاری از کاستیها و نارساییهای تبیینهای انقلاب اسلامی، به این نکته بازگشت دارد که آگاهانه یا ناآگاهانه انسان شناسی اومانیستی غرب و سرگذشت تاریخی آن و راهکارها و راه حلهایی که آن بینش و آن سرگذشت، اقتضا می کرده است به ناروا، به جامعه و فرهنگ ایران و افراد و اقشار مسلمان ایرانی تعمیم داده شده و رخداد عظیم انقلاب اسلامی بیش از آنکه در پرتو زمینه ها و هویت اندیشه ای ـ تاریخی Intellectual- historical Identityخود، ادراک شده باشد، در تطبیق با طرح عام انسان و جامعه غرب، تأویل شده است.

پشتوانه امام در مدیریت سیاسی پس از انقلاب چه بود؟

پشتوانه امام در مدیریت سیاسی پس از انقلاب چه بود؟

امام خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر تشکیل حکومت اسلامی که گونه‏ ای متفاوت از نظامهای سیاسی معاصر است و ارکان و اصول آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ترسیم گردیده است، به احیای شعائر اجتماعی مکتب اسلام و روح سیاسی احکام اسلامی پرداخت.

تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلابات

تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلابات

در بین وصایای مختلفی که حضرت امام راجع به کارهای شخصی و زندگی خصوصی خودشان دارند ونوشته شده است، این وصیت نامه جایگاه خاصی دارد و یک وصیت نامه برای فرزندشان نیست، برای بستگانش نیست، این یک وصیت نامه سیاسی و الهی برای جامعه اسلامی بلکه برای غیر جامعه اسلامی است.

در حقیقتِ انقلاب

در حقیقتِ انقلاب

انقلاب اسلامی ثمرۀ «سیر من الخلق الی الخلق بالحقّ» امام به عنوان مظهر انسان کامل امت عصر خویش بود. او در این سفر نهایی از اسفار خود، جز به هدایت و سعادت خلق و عافیت دنیوی و اخروی ایشان نمی اندیشید. توجه و تأکید آن حضرت به مسئولان امور جهت تأمین آسایش و امنیت مردم، از همین حقیقت ناشی می شد. انسان کامل، مشعل فروزان حق است که در میان خلق می سوزد و از نور وجود خود، صراط مستقیم بندگان خدا را روشنایی می بخشد.

جستاری در تبارشناسی انقلاب اسلامی ایران

جستاری در تبارشناسی انقلاب اسلامی ایران

خوشبختانه تحلیلگرانی که به قصد یافتن راههای مقابله با انقلاب اسلامی درصدد کشف رموز پیروزی انقلاب اسلامی برآمده و نظریه پردازی کرده اند از فهم ماهیت مبانی غیبی انقلاب اسلامی و انگیزه مذکور عاجزند و دقیقاً به همین دلیل نیز با وجود آنکه قوی ترین قدرتهای اقتصادی و سیاسی و نظامی جهان رسماً برای مهار دامنه نفوذ انقلاب اسلامی و نابودی آن تلاش می کنند ناکام مانده اند. بر حامیان انقلاب اسلامی و خصوصاً نسل جوان و نسلهای آینده آن است که این پیام شفاف امام خمینی را همواره متذکر باشند که فرمود: «اینجانب به همه نسلهای حاضر و آینده وصیت می کنم که اگر بخواهید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگران خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این انگیزه الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهید؛ و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف است» .

مروری بر تشکیل نهادهای انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

مروری بر تشکیل نهادهای انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

تحولات و نیازهای ناشی از پیروزی انقلاب، مسئولان بلندپایه انقلاب از جمله رهبری، شورای انقلاب و دولت موقت را بر آن داشت که به منظور برآوردن نیازهای انقلاب و حفظ دستاوردهای آن به ایجاد نهادهای انقلابی اقدام نمایند.

تایید رهبری امام در شعارهای انقلابی

تایید رهبری امام در شعارهای انقلابی

یکی از مهمترین نتایج بررسی شعارهای مربوط به شخصیتهای سیاسی انقلاب اسلامی این است که بررسی توزیع این شعارها نشان داد که رهبری امام خمینی(س) در انقلاب اسلامی کاملاً بلامنازع بوده است و هیچیک از رهبران سیاسی انقلاب نتوانستند موقعیت و جایگاه امام را در انقلاب اسلامی احراز کنند و یا به آن نزدیک شوند

صدور انقلاب؛ سبکی که امام می پسندید

صدور انقلاب؛ سبکی که امام می پسندید

امام مسأله صدور انقلاب را در درجه اول به عنوان خصلت ذاتی یا اجتناب ‏ناپذیر انقلاب اسلامی معرفی می ‏نمایند. چرا که به لحاظ اسلامی بودن انقلاب و حضور میلیون ها مسلمان در اقصی نقاط گیتی که عزت و عظمت اسلام را همچون گمشده‏ ای محبوب جستجو می‏ کنند، اشاعه پیام رهایی ‏بخش و عزت‏ آفرین انقلاب اسلامی لزوماً موکول به اخذ تصمیم از جانب منادیان یا اجازه نشر از جانب مخالفان نیست.

واکاوی نقش مساجد در شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران

واکاوی نقش مساجد در شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران

امروزه آثار و پیامدهای توجه ویژه به مساجد که از اندیشه های تابناک حضرت امام خمینی(س) و مشی انقلاب اسلامی است، در دیگر کشورهای اسلامی کاملا پدیدار گشته است.

پیشنهاد سردبیر