تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 88 صفحه 21

منار جنبان این بنا به صورت یک بقعه و دو مناره است که بر روی ...