تعداد 2 مورد یافت شد

عشایر عرب زبان خوزستان و فارس و شوراهای اسلامی عشایر دشت آزادگان و سوسنگرد با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام خمینی با اشاره به ادعاهای حزب ...

عشایر عرب زبان خوزستان و فارس و شوراهای اسلامی عشایر دشت آزادگان و سوسنگرد با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار ...

به مناسبت فرارسیدن اولین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی امام خمینی خطاب به مسلمانان و آزادگان جهان پیامی فرستادند. امام در این پیام به بررسی علل و ریشه‏های ...

به مناسبت فرارسیدن اولین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی امام خمینی خطاب به مسلمانان و آزادگان جهان پیامی فرستادند. امام در این پیام به بررسی علل و ...