تعداد 6820 مورد یافت شد

نظر حضرت امام(س) پیرامون مقوله آزادی چیست؟

حضرت امام(س) ضمن انتقاد از آزادی به شکل غربی آن که نوعی بی بند و باری بدون قید و شرط و ... اخلاق و سنت های انسانی و بر خلاف شرع و عقل است، امام خمینی آزادی را در چهارچوب تعالیم اسلام، مصالح جامعه و قوانین مبتنی ... عمومی مطلوب دانسته اند و معتقدنـد کـه قـوانین اسـلامـی آزادی سـالم و منطقی را برای همة انسان ها تضمین نموده است. ... تضمین نموده است. بدین جهت امام خمینی ضمن به رسمیت شناختن آزادی های فردی و سیاسی، اندیشه و بیان، احزاب و اجتماعات، ... چینی، عدم فساد انگیزی و عدم ضرر رسانی را تحت عنوان حدود آزادی مطرح می نمایند. مجموعه سخنان امام در مجموعه 22 جلدی ...

نگاهی اجمالی به مفهوم آزادی از منظر امام خمینی

از آنجا که آزادی با ابعاد مختلفش در رشد و تکامل انسان و جامعه نقش موثری ... برخوردار است و از موهبت‌های الهی به شمار می‌رود. قرآن به آزادی عقیده و اندیشه اشاره می‌کند و همچنین یکی از رسالت‌های ... یکی از رسالت‌های پیامبران از آدم تا خاتم الانبیاء (ص) آزادی انسان از خمود و جمود و بردگی است. ائمه (علیهم السلام) ... انسان از خمود و جمود و بردگی است. ائمه (علیهم السلام) هم آزادی انسان را مورد توجه قرار داده‌اند. بنابراین قرآن و سنت، ... انسان را مورد توجه قرار داده‌اند. بنابراین قرآن و سنت، آزادی را جزو فطرت انسان می‌داند و یکی از علل انحطاط مسلمین ...

نگاه و نظر حضرت امام(س) به مقوله آزادی چیست؟

حضرت امام(س) ضمن انتقاد از آزادی به شکل غربی آن که نوعی بی بند و باری بدون قید و شرط و ... اخلاق و سنت های انسانی و بر خلاف شرع و عقل است، امام خمینی آزادی را در چارچوب تعالیم اسلام، مصالح جامعه و قوانین مبتنی ... عمومی مطلوب دانسته اند و معتقدنـد کـه قـوانین اسـلامـی آزادی سـالم و منطقی را برای همة انسان ها تضمین نموده است. ... تضمین نموده است. بدین جهت امام خمینی ضمن به رسمیت شناختن آزادی های فردی و سیاسی، اندیشه و بیان، احزاب و اجتماعات، ... چینی، عدم فساد انگیزی و عدم ضرر رسانی را تحت عنوان حدود آزادی مطرح می نمایند. مجموعه سخنان امام در مجموعه 22 جلدی ...

امام، انقلاب، آزادی

امام، انقلاب، آزادی فاطمه هوجان علی آبادی□ چکیده آزادی از اصولی ... انقلاب، آزادی فاطمه هوجان علی آبادی□ چکیده آزادی از اصولی است که هر انسانی در نهاد خود با او مأنوس است ... با او مأنوس است و بعد از نعمت حیات، برترین نعمت الهی است. آزادی و آزاد بودن از خواسته های اولیه انسانی و بی شک کلامی ... های اولیه انسانی و بی شک کلامی مقدس است که بشرِ خواستار آزادی، همواره برای رسیدن به آن تلاش کرده است. در این جستار ... برای رسیدن به آن تلاش کرده است. در این جستار برآنیم که آزادی را از منظر اسلام و غرب، اقسام آزادی، ارتباط آن باسایر ...

مفهوم آزادی در دوران مبارزه و رهبری امام خمینی(س)

آزادی در ایران نیز به عنوان یک آرمان سیاسی بلند و مقدس در ... ورزیدن بدان تردیدی نداشتند. بنابراین جای تردید نیست که آزادی ـ با وجود ابهام و کلیّت شدید خود ـ ارزش و مفهوم مسلط ... در اندیشه و عمل بوده است. از منظر امام خمینی(س): 1. آزادی مفهومی پیشینی و ما قبل عمل نیست و اصولاً در چهارچوب ... معطوف به زایش و آفرینندگی (همان تلقی مثبت و فلسفی از آزادی) یعنی خلق نهادهای سیاسی و هنجارهای اخلاقی و تأسیس‏ ... سیاسی و هنجارهای اخلاقی و تأسیس‏ گریهای حقوقی است. 5. این آزادی قابل استنتاج از هیچ نظریۀ سیاسیِ عام و فراگیری ...

آزادی در حدود قانون

پاسداران و بازاریان تهران در ر خمینی در قم دیدار کردند. حضرت امام در این دیدار پیرامون آزادی و ابعاد آن در حکومت اسلامی‏ بیاناتی فرمودند و آزادی به ... آزادی و ابعاد آن در حکومت اسلامی‏ بیاناتی فرمودند و آزادی به شیوه غرب را مردود دانستند. ... ایشان در ابتدای سخنانشان به تشریح آزادی مد نظر اسلام پرداختند و فرمودند:‏ «آنچه که مورد ... الجمله این است که الآن که شما آقایان و همه اقشار احساس یک آزادی کردید و آزاد هستید، ببینیم که آیا آزادی که ما الآن ... همه اقشار احساس یک آزادی کردید و آزاد هستید، ببینیم که آیا آزادی که ما الآن داریم با این آزادی چه می‏ کنیم. ما الآن از ...

آزادی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(س)

عماد افروغ؛ دکترای جامعه‏ شنا این مقاله با تمرکز بر عرصه سیاست، ابتدا مروری بر مفهوم آزادی، سؤالها و چالشهای عمده، رویکرد غالب و ملزومات و مفاهیم ... تلاش خواهیم نمود تا به دریافت و بازسازی تعبیر و قرائتی از آزادی سازگار با مبانی نظری ایشان نایل آییم. مفهوم ... از آزادی سازگار با مبانی نظری ایشان نایل آییم. مفهوم آزادی آزادی همانند سایر مفاهیم سیاسی ذاتاً مناقشه بردار است ... آزادی سازگار با مبانی نظری ایشان نایل آییم. مفهوم آزادی آزادی همانند سایر مفاهیم سیاسی ذاتاً مناقشه بردار است و در ... از آن، به سهولت امکان پذیر نیست، چون درست یا نادرست بحث آزادی با لیبرالیسم و لیبرالها پیوند خورده است، ترجیح می ...

آزادی های سیاسی از دیدگاه امام خمینی(س)

پرتال امام خمینی-مقصود رنجبر: آزادیهای سیاسی معیار اصلی جوامع و حکومتهای دموکراتیک است و ... اتخاذ خط مشی متعادل در سیاست داخلی که بتواند از یک طرف آزادیهای سیاسی مردم را تضمین کند و در عین حال، ارزشهای ... را برآورده سازد. نکتۀ اول این است که مسئولان، ضرورت رعایت آزادیهای سیاسی مردم را در وضعیت کنونی جامعه درک کنند و این ... جامعه درک کنند و این مسأله را در نظر داشته باشند که سلب آزادیهای سیاسی نه تنها ناممکن است، بلکه مطلوب هم نمی باشد. ... شده است. نکتۀ دوم، توجه به این معناست که رعایت (نه اعطای) آزادیهای سیاسی مردم، در واقع به معنای تحقق یکی از مشخصه های ...

بررسی مفهوم آزادی در اندیشه لیبرال دموکراسی و اندیشه امام خمینی

بررسی مفهوم آزادی در اندیشه لیبرال دموکراسی و اندیشه امام خمینی □ ... و اندیشه امام خمینی □ نجمه سادات ولی زاده چکیده آزادی به عنوان یکی از مفاهیم اساسی، عنصری است که هر نظام ... مستثنی نیست. هدف اصلی در این نوشتار، بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در نظریه لیبرال دموکراسی با اندیشه امام خمینی می ... می باشد. از آنجا که نگاه هر مرام و اندیشه ای در باب موضوع آزادی، در نوع نگرش ویژه آنها به مقوله انسان نهفته است، مباحث ... و الگوی حکومتی لیبرال دموکراسی وجود ندارد. پرسش از آزادی و ماهیت آن همواره در طول تاریخ موضوع تأمل اندیشمندان و ...

- آزادی در دیدگاه امام خمینی چه تفسیری دارد؟

- آزادی در دیدگاه امام خمینی چه تفسیری دارد؟ - حضرت ... چه تفسیری دارد؟ - حضرت امام(س) ضمن انتقاد از آزادی به شکل غربی آن که نوعی بی بند وباری بدون قید و شرط و ... با اخلاق و سنت های انسانی و بر خلاف شرع و عقل بوده است، آزادی را در چهارچوب تعالیم اسلام، مصالح جامعه و قوانین مبتنی ... عمومی مطلوب دانسته اند و معتقدنـد کـه قـوانین اسـلامـی آزادی سـالم و منطقی را برای همة انسانها تضمین نموده است. ... تضمین نموده است. بدین جهت امام خمینی ضمن به رسمیت شناختن آزادیهای فردی و سیاسی، اندیشه و بیان، احزاب و اجتماعات، ...

صفحه 1 از 682 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >