تعداد 1026 مورد یافت شد

امام، انقلاب، آزادی

امام، انقلاب، آزادی فاطمه هوجان علی آبادی□ چکیده آزادی از اصولی ... انقلاب، آزادی فاطمه هوجان علی آبادی□ چکیده آزادی از اصولی است که هر انسانی در نهاد خود با او مأنوس است ... با او مأنوس است و بعد از نعمت حیات، برترین نعمت الهی است. آزادی و آزاد بودن از خواسته های اولیه انسانی و بی شک کلامی ... های اولیه انسانی و بی شک کلامی مقدس است که بشرِ خواستار آزادی، همواره برای رسیدن به آن تلاش کرده است. در این جستار ... برای رسیدن به آن تلاش کرده است. در این جستار برآنیم که آزادی را از منظر اسلام و غرب، اقسام آزادی، ارتباط آن باسایر ...

آزادی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(س)

عماد افروغ؛ دکترای جامعه‏ شنا این مقاله با تمرکز بر عرصه سیاست، ابتدا مروری بر مفهوم آزادی، سؤالها و چالشهای عمده، رویکرد غالب و ملزومات و مفاهیم ... تلاش خواهیم نمود تا به دریافت و بازسازی تعبیر و قرائتی از آزادی سازگار با مبانی نظری ایشان نایل آییم. مفهوم ... از آزادی سازگار با مبانی نظری ایشان نایل آییم. مفهوم آزادی آزادی همانند سایر مفاهیم سیاسی ذاتاً مناقشه بردار است ... آزادی سازگار با مبانی نظری ایشان نایل آییم. مفهوم آزادی آزادی همانند سایر مفاهیم سیاسی ذاتاً مناقشه بردار است و در ... از آن، به سهولت امکان پذیر نیست، چون درست یا نادرست بحث آزادی با لیبرالیسم و لیبرالها پیوند خورده است، ترجیح می ...

بررسی مفهوم آزادی در اندیشه لیبرال دموکراسی و اندیشه امام خمینی

بررسی مفهوم آزادی در اندیشه لیبرال دموکراسی و اندیشه امام خمینی □ ... و اندیشه امام خمینی □ نجمه سادات ولی زاده چکیده آزادی به عنوان یکی از مفاهیم اساسی، عنصری است که هر نظام ... مستثنی نیست. هدف اصلی در این نوشتار، بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در نظریه لیبرال دموکراسی با اندیشه امام خمینی می ... می باشد. از آنجا که نگاه هر مرام و اندیشه ای در باب موضوع آزادی، در نوع نگرش ویژه آنها به مقوله انسان نهفته است، مباحث ... و الگوی حکومتی لیبرال دموکراسی وجود ندارد. پرسش از آزادی و ماهیت آن همواره در طول تاریخ موضوع تأمل اندیشمندان و ...

آزادی وجدان، مفهومی پسا پیامبری

آزادی وجدان، مفهومی پسا پیامبری «انقلاب اسلامی و چالش آزادی ... وجدان، مفهومی پسا پیامبری «انقلاب اسلامی و چالش آزادی و دین ورزی» حاتم قادری[1] خلاصه مقاله این مقاله در ... خلاصه مقاله این مقاله در صدد بررسی برخی تأملات در باب «آزادی وجدان» است. آزادی وجدان، بیش از هر چیز با مقولۀ «دین» ... مقاله در صدد بررسی برخی تأملات در باب «آزادی وجدان» است. آزادی وجدان، بیش از هر چیز با مقولۀ «دین» در ارتباط است و ... حال حاضر، آموزه های دینی با آن سر و کار دارد، همین موضوع آزادی وجدان است. آزادی وجدان در یک جهان به هم مرتبط و تحت ...

حدود آزادی در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی

حدود آزادی در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی رمضان اکبری ... اصلی در این پژوهش این است که در نظام حکومتی اسلام افراد آزادی دارند یا ندارند؟ اگر آزادی دارند آیا این آزادی مطلق ... که در نظام حکومتی اسلام افراد آزادی دارند یا ندارند؟ اگر آزادی دارند آیا این آزادی مطلق است یا حدودی دارد و حدود آن ... اسلام افراد آزادی دارند یا ندارند؟ اگر آزادی دارند آیا این آزادی مطلق است یا حدودی دارد و حدود آن چیست؟ حدود آزادی ... آیا این آزادی مطلق است یا حدودی دارد و حدود آن چیست؟ حدود آزادی قانون است یا اراده و خواست حاکمان؟ دیدگاه امام خمینی ...

جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره)

جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) سید جواد صالحی مفهوم ... در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) سید جواد صالحی مفهوم آزادی بیش از هر مفهوم دیگری در تاریخ اندیشه سیاسی مورد توجه ... در کل آن را فقدان قید و بند تعریف می کند و بین دو مفهوم آزادی اراده یا انتخاب و دیگری آزادی عمل یا آزادی اجتماعی ... تعریف می کند و بین دو مفهوم آزادی اراده یا انتخاب و دیگری آزادی عمل یا آزادی اجتماعی تمیز قائل می شود . به نظر رافائل ... و بین دو مفهوم آزادی اراده یا انتخاب و دیگری آزادی عمل یا آزادی اجتماعی تمیز قائل می شود . به نظر رافائل انسان در ...

پیوند آزادی و عدالت

پیوند آزادی و عدالت □ حجةالاسلام والمسلمین محمدحسین ... آزادی و عدالت □ حجةالاسلام والمسلمین محمدحسین اسکندری آزادی مفاهیم مختلفی دارد که در این جا ما به چهار مفهوم اشاره ... جا ما به چهار مفهوم اشاره می کنیم:‏ ‏‏1) گاهی منظور از آزادی، قدرت ها و توانایی های تکوینی است که خدای متعال از ... به تواناییهایی که اقتضای ذاتی انسان است اشاره دارد. چنین آزادی را خدا به انسان داده است و جز او هیچ کس، نه می تواند ... آن را از وی سلب کند.‏ ‏‏ البته، انسان می تواند به کمک همان آزادی خدادادی، خود را بنده دیگران کند و به اختیار آزادی را ...

آزادی و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

آزادی و دموکراسی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) عماد ... این مقاله با تمرکز بر عرصۀ سیاست، ابتدا بر مفهوم آزادی، سؤال ها و چالش هایِ عمده، رویکرد غالب و ملزومات و ... را نسبت به این مفهوم ارزیابی خواهیم کرد. 1) مفهوم آزادی آزادی همانند سایر مفاهیم سیاسی ذاتاً مناقشه بردار است ... را نسبت به این مفهوم ارزیابی خواهیم کرد. 1) مفهوم آزادی آزادی همانند سایر مفاهیم سیاسی ذاتاً مناقشه بردار است و در ... آن به سهولت امکان پذیر نیست، چون درست یا نادرست بودن بحث آزادی با لیبرالیسم و لیبرال ها پیوند خورده است، ترجیح می ...

آزادی اخلاقی

آزادی اخلاقی به گزارش ایسنا، عماد افروغ (نماینده مجلس ... جمع دانشجویان دانشگاه گیلان اظهار داشت: طبق مکاتب لیبرال، آزادی به معنای انجام خواسته های خود عاری از هرگونه قید و بند ... هایمان هیچ مانعی نداشته باشیم. وی ادامه داد: در مقام آزادی اندیشه و تفکر نباید هیچ مانعی وجود داشته باشد. همه می ... به خداوند وصل می شویم. افروغ خاطرنشان کرد: وقتی می گوییم آزادی برای همگان، پای عدالت و توزیع منصفانه فرصت ها و ... معنای دقیقی از عدالت را در نظر بگیریم، این عدالت است که آزادی را هم در بردارد ولی آزادی این قابلیت را ندارد. وی ...

منشور برادری نیاز امروز جامعه است

منشور برادری نیاز امروز جامعه مثلاً همه ما می گوییم اصل ولایت فقیه، یا همه ما می گوییم آزادی بیان، همه ما می گوییم عدالت اجتماعی، و یا استقلال ... الآن در بین همین گروههای اصولگرا، همه دم از ولایت فقیه و آزادی بیان و عدالت می زنند ولی وقتی که خوب دقت می کنیم می ... آنها بحث کنیم که واقعاً مقصود از ولایت فقیه چیست؟ مقصود از آزادی بیان چیست؟ حدود آزادی چیست؟ حدود آزادی بیان و آزادیهای ... مقصود از ولایت فقیه چیست؟ مقصود از آزادی بیان چیست؟ حدود آزادی چیست؟ حدود آزادی بیان و آزادیهای اجتماعی چیست؟ اینها ... فقیه چیست؟ مقصود از آزادی بیان چیست؟ حدود آزادی چیست؟ حدود آزادی بیان و آزادیهای اجتماعی چیست؟ اینها دقیق برای ما مشخص ...

صفحه 1 از 103 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >