تعداد 1026 مورد یافت شد

رابطه آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام خمینی

رابطه آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام خمینی منصور ... نگاهی به تاریخچه و پیشینۀ این بحث خواهیم انداخت. دو مقولۀ آزادی و ولایت از کهن ترین مقوله های فکری ـ اجتماعی هستند که ... مورد توجه دانشمندان شیعه قرار گرفته و به عنوان مبانی مختلف آزادی در اندیشه سیاسی شیعه مورد استناد قرار گرفته اند. هم ... زیاد طرح این دو مقوله در ادبیات سیاسی شیعه، بحث «رابطه آزادی و ولایت» از پیشینۀ چندانی برخوردار نیست؛ به عبارت ... فکری و سیاسی امام صورت گرفته است. از این رو، بحث رابطۀ آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام خمینی سابقۀ چندانی ندارد ...

مصاحبه با آیة الله سید محمد موسوی خوئینی

آیة الله سید محمد موسوی خوئینی اظهار نظر کرد بدون توجه به کرامت انسان لجن مالش می کنند و آزادی اندیشه و آزادی بیان و قلم را عملاً از او سلب می ... بدون توجه به کرامت انسان لجن مالش می کنند و آزادی اندیشه و آزادی بیان و قلم را عملاً از او سلب می کنند. اگر بخواهیم در ... رژیم شاهنشاهی و تأسیس جمهوری اسلامی و طرح بحث هایی از قبیل آزادی، حق تعیین سرنوشت و حقوق شهروندی، قهراً این سؤال پیش ... را قبول دارند یا نه؟ به ویژه این که ما در ایران هم از آزادی حرف می زنیم و هم محدودیت های فراوانی برای شهروندان از ... حرف می زنیم و هم محدودیت های فراوانی برای شهروندان از نظر آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی مسکن و غدا و... ...

رویکرد نظری و عملی امام خمینی در زمینه حقوق مدنی

رویکرد نظری و عملی امام خمینی تداوم خود می باشد، صاحب نظران برای احقاق این حقوق، سه شاخص آزادی، عدالت و امنیت را مشخص نموده اند. در این نوشتار پس از ... اند. واژگان کلیدی: جامعه مدنی، حقوق شهروندی، حقوق مدنی،آزادی، عدالت، امنیت، امام خمینی (س) مقدمه اصطلاح جامعه ... با کسب هویت شهروندی است که به عنوان بازیگران دارای حقوق و آزادیهای انسانی در صحنه سیاست و اجتماع حضور می یابند. مفهوم ... به یک حق باز می گردد و آن هم حقوق مدنی است که سه حق آزادی، عدالت و امنیت شاخه های اصلی آن را تشکیل می دهند و ... تا به بررسی این مفهوم در اندیشه ایشان بپردازیم. 1) حق آزادی پرسش از آزادی و ماهیت آن همواره در طول تاریخ موضوع ...

حق آزادی و نظارت مردم از منظر امام خمینی(س)

حق آزادی و نظارت مردم از منظر امام خمینی(س) رضیه موسوی فر[1] ... اندیشۀ امام در مورد حق نظارت مردم جامعه و محدودۀ آن. 2ـ آزادی به عنوان اساسی ترین حق مردم در اندیشۀ امام. در مورد ... مورد موضوع اول ایشان ابتدا مطرح می کنند که محدودۀ آزادی همان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده و به ... نظر می پردازند که در این راه مکرراً به سخنان امام در مورد آزادی در ابعاد گوناگون رجوع کرده اند و سخنان زیادی را در ... در ابعاد گوناگون رجوع کرده اند و سخنان زیادی را در ضرورت آزادی از دیدگاه امام مطرح می کنند در آخر این مبحث ضمن نتیجه ...

مصاحبه با آیة الله عباسعلی عمید زنجانی

آیة الله عباسعلی عمید زنجانی کنم که در نظام حقوقی اسلام مهم ترین اثر کرامت انسانی تجلی آزادی اراده انسان است، زیرا بیش از نود درصد از روابط اجتماعی ... این تعهدات متقابل، کرامت انسانی ایجاب می کند که آدمی صاحب آزادی اراده باشد که قرآن کریم از آن به «رضا» تعبیر می کند: ... تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ). رضایت در معاملات که مظهر آزادی است، مهم ترین اثر حقوقی کرامت انسانی است؛ به بیان ... نباشد، هیچ گونه ارزش و جایگاهی ندارد. بنابراین، وقتی اصل آزادی اراده یا اصل رضا در قراردادها لحاظ می شود، شعاع کرامت ... نمی شود. در حوزۀ اندیشه سیاسی نیز کرامت انسانی در مقوله آزادی قابل بررسی است؛ با این تفاوت که آزادی در حوزه حقوقی به ...

سلسله مراتب ارزش های سیاسی- اجتماعی امام خمینی

سلسله مراتب ارزش های سیاسی- اج نظام، وحدت، استقلال، مشارکت، تکلیف، عدالت، رفاه، امنیت، آزادی، و دفاع. سپس، اطلاعات توصیفی در خصوص ارزشهای سیاسی و ... در حوزه مرام شناسی به مباحثی چون عدالت جویی، استقلال طلبی، آزادی خواهی، معنویت اخلاقی و سعادت بشری اشاره می کند وآنها ... استفاده کرد بشرح زیر است. الف- دستاوردهای انقلاب شامل: آزادی- مشارکت سیاسی- استقلال (شامل: استقلال سیاسی، استقلال ... در اندیشه امام خمینی پرداخته، و چند مؤلفه اصلی را - شامل آزادی، عدالت، حق و قانون - مورد بررسی قرار داده است. در فصل ... بررسی قرار داده است. در فصل اول از این بخش او به تعریف آزادی و سپس انواع آن می پردازد. ایشان در ادامه به آزادی به ...

اصول علمی حاکم بر سیره عملی امام خمینی در باب فتوای ارتداد مؤلف کتاب آیات شیطانی

اصول علمی حاکم بر سیره عملی ام که در پی به آن اشاره می شود. احترام و اعتقاد به اصل آزادی بیان و رد آزادی اهانت امام خمینی عمیقاً به این اصل ... اشاره می شود. احترام و اعتقاد به اصل آزادی بیان و رد آزادی اهانت امام خمینی عمیقاً به این اصل معتقد و پایبند ... خمینی عمیقاً به این اصل معتقد و پایبند بودند و بر آزادی ابراز عقیده و بیان، تأکید می کردند. ایشان در مصاحبه ای ... که: اسلام دین مستند به برهان و متکی به منطق است؛ و از آزادی بیان و قلم نمی هراسد. (صحیفه امام، ج 10، ص 81) این ... ص 81) این بیان امام ناظر به توجه و اهمیت اساسی و حیاتی آزادی و آزادی بیان در اسلام است و نشان دهنده این نکته است که ...

اسلام، فرهنگ فراگیر برای جهان

اسلام، فرهنگ فراگیر برای جهان یک شخصیت کلیدی پیدا می ‏‏کند. مثلاً فرهنگ در کنار استقلال، آزادی، قلم و در کنار رسانه ها و استعمار، یک نقش کلیدی دارد. ... است که احزاب و گروهها زیاد بشوند، رسانه ها متعدد بشوند و آزادیها گسترش یابند. بخش خصوصی فعال بشود و در قلمرو فرهنگ، ... بالاترین بهره مندی را به عنوان انسان کامل دوران دارند. آزادی، از نگاه امام در پی این بحث، آزادی پیش می ‏‏آید خوب ... کامل دوران دارند. آزادی، از نگاه امام در پی این بحث، آزادی پیش می ‏‏آید خوب آزادی هم امروز یک مقوله ای است در ... از نگاه امام در پی این بحث، آزادی پیش می ‏‏آید خوب آزادی هم امروز یک مقوله ای است در ارتباط با فرهنگ و غرب هم ...

نظر اجمالی بر پایان نامه مسائل حقوق بشر و آزادیهای عمومی در آثار (فارسی) امام خمینی

نظر اجمالی بر پایان نامه مسائل حقوق بشر و آزادیهای عمومی در آثار (فارسی) امام خمینی نوشته محمدرضا ... حیثیت ذاتی انسان، شناسایی حقوق ناشی از آن، برابری انسانها، آزادی عقیده و بیان، توسعه روابط دوستانه بین ملتها و... می ... رفتار کنند.» مادۀ دوم اعلامیه، برخورداری از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه را برای تمام افراد صرف نظر از جنس، ... اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است: دسته اول، شامل حقوق و آزادیهای شخصی است از قبیل حق حیات، منع بردگی و شکنجه، حق ... در رابطه با خانواده، سرزمین و اشیاء جهان خارج است. از قبیل آزادی در ازدواج، تساوی حقوقی زوجین، حق تابعیت، حق پناهندگی، ...

نقد و تفسیر دموکراسی و آزادی از دیدگاه امام خمینی(س)

نقد و تفسیر دموکراسی و آزادی از دیدگاه امام خمینی(س) بهرام اخوان کاظمی[1] ... کاظمی[1] خلاصه مقاله مقالۀ حاضر به مبحث دموکراسی و آزادی در اندیشه امام(س) می پردازد. به نظر نگارنده مقالاتی که ... قابل بررسی در اندیشه امام، مبحث جدال برانگیز دموکراسی و آزادی است. سؤالات بسیاری در این زمینه قابل طرح است که بخشی ... که بخشی از آنها به شرح زیر می باشد: ـ واژه های دموکراسی و آزادی چقدر در بیانات امام بکار رفته است؟ آیا کمیت و کیفیت ... متعددی به زبان فارسی در حول و حوش مباحث دموکراسی و آزادی در اندیشه امام به رشته تحریر درآمده است که یا به شکل ...

صفحه 2 از 103 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >