تعداد 1026 مورد یافت شد

راه استقلال و آزادی

راه استقلال و آزادی (مصاحبه با آقای عباس داریخ) اشاره: آقای عباس ... و مردم آن را کشور و ملتی سربلند می شناسند که راه استقلال و آزادی را برگزیده است و آنها به این آزادگی احترام می گذارند. ... گر در کشورهای دیگر است. امّا اگر کشوری خواستار سربلندی و آزادی کشور دیگر باشد تا روی پای خود بایستد و مقهور ظلم و ستم ...

استقلال سیاسی از نگاه حضرت امام(س)

استقلال سیاسی از نگاه حضرت اما خود بدون جلب نظر و موافقت یک دولت دیگر» گفته می شود؛ یعنی آزادی سیاسی حاکمان و ملت در مقابل بیگانگان. طبق همین برداشت، ... مقابل بیگانگان روشن می شود. همچنین، تفاوت میان استقلال با آزادی ملت در مقابل حاکمان نیز مشخص می گردد. آن چه مورد بحث ... قطع ایادی اجانب راست و چپ از کشور است زیرا رشد و استقلال و آزادی با وجود دخالت اجنبی از هر جنس و مسلک و مکتب، در هر ... می فرمایند: «مسیر ما اسلام است. ما اسلام می خواهیم. ما آزادی و استقلالی را که اسلام در آن نباشد نمی خواهیم.» (3 / 3 ... نخواهد شد.» (30 / 3 / 58) امام می فرمایند که ما استقلال و آزادی را برای رسیدن به حکومت اسلامی می خواهیم؛ یعنی هدف ما ...

نظریه امام خمینی(س)، احیاءِ بندگی در پایان قرن بیستم

نظریه امام خمینی(س)، احیاءِ بن می داد. در این مقاله، اصل مقدم اندیشه های «تونویل» یعنی آزادی Liberty که در شرایط مختلف تعاریف عملیاتی تری همچون ... ماهیتاً روند عینی شدن و تحقق یافتن عرصۀ وجدانی و درونی آزادی است که در نفس فرد جای دارند. تونویل گر چه هیچگاه ... برقرار ننمود، مع ذالک می توان خط سیر (اساساً کاتولیکی) آزادی از عرصه های درونی و وجدانی به سوی عرصه های بیرونی یا ... او ترسیم نمود. پروتستانیستی فردیت تبلور مرحلۀ میانی این آزادی است، یعنی عرصه ای که ذات آزاد در آن قالب می یابد و سپس ... یابد و سپس شکلهای جمعی یا ملی به خود می گیرد. ماهیت مذهبی آزادی که پویش خود را از جهان درون فرد (فردی که دیانت مآبی ...

ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی

ولایت فقیه از دیدگاه امام خم کدام اند؟ ـ مشکل تزاحم ولایت ها چگونه برطرف می شود؟ ـ آزادی از دیدگاه امام چه تعریفی دارد و محدودۀ آن در نظام ... بخش پایانی مقاله، دیدگاه حضرت امام دربارۀ تعریف و محدودۀ آزادی در نظامِ ولایت فقیه، به طور مختصر بیان می شود تا برخی ... شود تا برخی از ابهام های مطرح شدۀ اخیر روشن گردد. محدودۀ آزادی در نظام ولایت فقیه 1) تعریف آزادی از منظر امام ... روشن گردد. محدودۀ آزادی در نظام ولایت فقیه 1) تعریف آزادی از منظر امام خمینی، آزادی از مفاهیم بدیهی است که نیاز ... در نظام ولایت فقیه 1) تعریف آزادی از منظر امام خمینی، آزادی از مفاهیم بدیهی است که نیاز به تعریف ندارد. امام در ...

ربط دو گفتمان مشروطه و انقلاب اسلامی

ربط دو گفتمان مشروطه و انقلاب این خصوص به شمار می روند. برخی، این رخداد را مرتبط با تحول آزادی خواهانه و فردگرایانه مرتبط با عصر روشنگری در غرب می ... اختیارات حکمرانان، تفکیک قوا و وجود یک مجلس قانون گذار، آزادی های اساسی و تعریف شده و حقوق مندرج در این قانون، بخشی ... مرتبط با مشروطه، چه کسی می تواند مدعی شود که مفاهیمی مثل آزادی، حق، مساوات، عدالت، دموکراسی، تفکیک قوا و ... اختیارات حکام تا پذیرش نظام پارلمانی و مفاهیمی از قبیل آزادی و دموکراسی دانست و وجه تئوریک آن را در پیدایش جنبش ... خود شد. مشروطه هر چند کوشید تا در راستای توجه به حقوق و آزادی و قانون گرایی در کشور تحول ایجاد کند و در این زمینه ...

راه و روش سیدالشهدا

راه و روش سیدالشهدا حجت الاس عاشورای حسینی مجمع دینی احیای فضیلت با موضوع نسبت هدایت و آزادی سخن می گفت، فلسفه انتخاب موضوع سخنرانی خود را یکی از ... هر کدام از شما که مایلید بروید و کربلا را ترک کنید، آزادید. طرح این نکته در چنین شبی و اعلام آزادی اصحاب برای ... را ترک کنید، آزادید. طرح این نکته در چنین شبی و اعلام آزادی اصحاب برای جدا شدن از امام حسین (ع) مسئله قابل تأملی ... بشر مبعوث شدند ـ به چه معناست. برای تعیین نسبت بین هدایت و آزادی ابتدا باید تصور روشنی از هدایت داشته باشیم و سپس نسبت ... باید تصور روشنی از هدایت داشته باشیم و سپس نسبت آن با آزادی را بسنجیم. انبیا برای هدایت آمدند اما این هدایت از سوی ...

ایمان محور کرامت انسان جهانی

ایمان محور کرامت انسان جهانی است. به عقیده آنان، اگر در جهان قبل از رنسانس، امنیت منهای آزادی وجود داشت و در عصر جدید، آزادی بدون امنیت فراهم آمده، ... قبل از رنسانس، امنیت منهای آزادی وجود داشت و در عصر جدید، آزادی بدون امنیت فراهم آمده، باید گفت که در عصر جهانی شده، ... فراهم آمده، باید گفت که در عصر جهانی شده، هم امنیت و هم آزادی، صرفاً متعلق به عده قلیلی است که فرصت های برابر را ... و رساندن او به سعادت تحقق می یابد. اومانیسم الحادی، منزلت، آزادی و اختیار انسان را به انقطاع از خدای تعالی وابسته می ... «همه هستی» آراسته می شود و در سایه عبودیت کمال مطلق به آزادی و اختیاری فوق تصور و سرپرستی تکوینی «ما سوی الله» و ...

«عرفان در دایره فقه و فقه در جریان انقلاب و انقلاب اسلامی در گستره گیتی»

«عرفان در دایره فقه و فقه در ج باشند و ریشه های جامعه و زندگی را به سود عدالت و حقیقت و آزادی دگرگون سازند. و اینچنین انقلاب حوزه علمیه بر ضد طاغوت ... از «مکه» آکنده از ستم و استبداد تا جهان گسترده برخاسته از آزادی حرکت بخش در عرصه اندیشه و جهاد، منتشر کند و پیامبر(ص) ... پشتیبانی حرکت مستضعفان جهان در خط حکومت اسلامی یا در خط آزادی و عدالت، عناصر قدرت مادی و روحی و سیاسی را در دست ... بیگانه دارند به مردم خود ستم روا داشته و آنان را از نظر آزادی در تنگنا قرار می دهند. بویژه اگر این مردم در خط اسلام ... رژیمهای ظالم و ستمگر قدرت و قوت می بخشد و فریادگران راه آزادی و اسلام را به ضعف و سستی می رساند و در نتیجه تحت عنوان ...

خود مدیریتی و خودسازی در اندیشه امام خمینی(قدس سره)

«سازندگی روحی مقدم بر همه سازن عرفان عملی و خودسازی عملی حضرت امام خمینی(ره) که همانا آزادی معنوی است اشاره می کنم: آزادی معنوی یکی از تفاوتهای ... امام خمینی(ره) که همانا آزادی معنوی است اشاره می کنم: آزادی معنوی یکی از تفاوتهای میان مکتب انبیا و مکتبهای بشری ... و مکتبهای بشری در این است که پیغمبران آمده اند تا علاوه بر آزادی اجتماعی به بشر آزادی معنوی بدهند و آزادی معنوی بیشتر ... است که پیغمبران آمده اند تا علاوه بر آزادی اجتماعی به بشر آزادی معنوی بدهند و آزادی معنوی بیشتر از هر چیز دیگری ارزش ... اند تا علاوه بر آزادی اجتماعی به بشر آزادی معنوی بدهند و آزادی معنوی بیشتر از هر چیز دیگری ارزش دارد و آزادی اجتماعی ...

امام خمینی منادی حفظ حرمت و مرتبت زن

امام خمینی منادی حفظ حرمت و مر به معنای متداول میان ما که اسمش حجاب اسلامی است با آزادی مخالفتی ندارد؛ اسلام با آنچه خلاف عفت است مخالفت دارد. ... می شدند اینها، این ارزشها زنده بشود.»58 بخش سوم: آزادی زن در سال فتح مکه، حارث بن هشام به ام هانی بنت ... کسی امان می دادند مورد قبول پیامبر(ص) بود. * * * آزادی از مقوله های روح بخشی است که فطرت آدمی با آن آشنایی ... آن است. این گوهر گرانبها مورد توجه ویژه اسلام است. واژه آزادی در روزگار ما به ویژه در جامعه شناسی بیشتر در برابر ... قرار دارد و الغاء بردگی در جهان ما بیشتر به اشتهار عنوان آزادی، دامن زده است گرچه تنها دین اسلام است که آزادی به ...

صفحه 8 از 103 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >