تعداد 1026 مورد یافت شد

سیاست در اندیشه های امام خمینی

سیاست در اندیشه های امام خمینی گرفتن در مسیر سعادت، با کمک گرفتن از عقل و خرد، بر پایه آزادی و استقلال. از دیدگاه ایشان، اسلام دین سیاست است، ... به سعادت دنیا و آخرت برساند. حکومت اسلام است که برای انسان آزادی، بلکه یک آزادی سالم، آزادی صحیح، تأمین می ‏کند. حکومت ... آخرت برساند. حکومت اسلام است که برای انسان آزادی، بلکه یک آزادی سالم، آزادی صحیح، تأمین می ‏کند. حکومت اسلام است که می ... حکومت اسلام است که برای انسان آزادی، بلکه یک آزادی سالم، آزادی صحیح، تأمین می ‏کند. حکومت اسلام است که می ‏تواند ... با اجرای قانون الهی می باشد(امام خمینی،1391،ج 3،ص 509). آزادی از دیدگاه امام خمینی، آزادی برای بشر؛ به ارزش حیات او ...

اسلام و دموکراسی

اسلام و دموکراسی فرح رامین « مقصود جامعه سیاسی ایجاد امنیت است و امنیت ضامن سعادت و آزادی است. از اواخر سده هفدهم، که مصادف با حذف نظام سرمایه ... ژاک روسو (1778ـ1712م) و منتسکیو(1755ـ1689م) اصول و نهادهای آزادی با محتوای سیاسی و حقوقی آن مورد بحث و نقادی قرار ... میل مدافع مفهومی از زندگی سیاسی بود که وجه مشخصه آن ارتقای آزادی فردی است. او با مطرح کردن دموکراسیِ نمایندگی به خطرات ... آزاد) وجود دارد و دولت از آن پشتیبانی می کند، سخن از آزادی عبث است. دموکراسی مارکسیستی در سیر مراحل خود می خواست ... دموکراسی مارکسیستی در سیر مراحل خود می خواست موقتاً از آزادی صرف نظر کند و رکن برابری را تعمیم دهد (دیکتاتوری ...

سیر تحول انقلاب در سالهای پس از پیروزی: مشکلات تئوریک و چشم انداز آینده

سیر تحول انقلاب در سالهای پس ا سالهای اخیر مطرح می کند و پدیده اصلاح طلبی و شعارهایی نظیر آزادی، دموکراسی، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران را نشانه ... روبه رو می شود که ضمن مخالفت با نظریۀ «ولایت فقیه»، شعار آزادی، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت برای مردم، توسعه سیاسی و ... وجود «شیعه» بودن مذهب ایرانیان، به خاطر آنکه از استقلال و آزادی و فرهنگ و تمدن اسلامی، بهرۀ کامل داشت، تأیید کردند و ... زمانی حق ندارد آن را تحت هیچ عنوانی، اعم از قانون بشری، آزادی، دموکراسی حق ملت در تعیین سرنوشت خویش، تغییر دهد و بر ... سیاست ناشی شده، حکومتی به وجود آورد که در عملکردهای خود از آزادی مطلق برخوردار باشد و هدف قانون اساسی آن، تنها در خدمت ...

امام خمینی(س) و بنیادهای علمی انقلاب اسلامی

امام خمینی(س) و بنیادهای علمی امام» نامگذاری شده است، به شما و تمامی مستضعفان و مسلمانان آزادیخواه تبریک عرض می کنم. قرن بیستم را می توان قرن ... و دین و اهداف و اصول دینی را عامل عقب ماندگی ملتها، و آزادی انسانها را مرهون دوری از مذهب و آداب و سنن مذهبی تصور ... رشوه خواریها و در نتیجه هلاکت و نابودی دشمنان دین و آزادی را با خود به همراه داشت. این پیام برای همۀ انسانها، ... کردند. بر طبق نظر ایشان، اسلام ناب، اسلامی است که آگاهی، آزادی و عدالت اجتماعی را شامل باشد، دعوت به جهاد علیه ... برکنار سازند، و ضمناً علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند. در این صورت می توانند بر مردم مسلط ...

پیام اسقف اعظم اغناطیوس هزیم که توسط نماینده ایشان اسقف الیاس نجم قرائت شد

پیام اسقف اعظم اغناطیوس هزیم کند. مجموعۀ این کشورها باید همۀ امکانات نظامی خود را برای آزادی فلسطین به کار گیرند و اتحاد کشورهای عربی و اسلامی، ... این مجموعۀ بدسرشت و این افراد پست، پی خواهد برد، بسیاری از آزادیخواهان جهان برای اصلاح سیاست صهیونیسم تلاش کردند ولی ... سیاست صهیونیسم تلاش کردند ولی موفق نشدند. بنابراین همۀ آزادیخواهان در سرتاسر کرۀ زمین عقیده دارند که نجات از شرّ ... و جهانی خود، همه ملتهای عربی، اسلامی و مسیحی را به منظور آزادی قدس از لوث وجود صهیونیسم بسیج کرد. بدین ترتیب بر همه ... موجود در این منطقه و این شهر را دریابند و یکصدا، خواهان آزادی آن شوند تا قدس، بار دیگر به کانون جهانی تمدن و دین ...

احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی

احزاب سیاسی در اندیشه امام خمی (ره) ایشان به رژیم دیکتاتوری شاه حمله می کند؛ رژیمی که آزادی های فردی، انتخابات واقعی، مطبوعات و فعالیت احزاب را از ... های اجتماعی ناشی از فعالیت احزاب بر ادامۀ فعالیت و آزادی آن اثر می گذارد. در همین مرحله است که امام تشکیل حزب ... را در چارچوب قانون در نظام ولایت فقیهی آزاد اعلام می کند. آزادی فعالیت احزاب سیاسی در چارچوب مصالح ملی؛ قاعده ... باشند: 1) عدم برخورد مسلحانه با نظام اسلامی امام مسئله آزادی فعالیت احزاب را به عقیده و مرام شان مرتبط نمی داند، ... من بیاید.»[20] 2) انتقاد به جای توطئه امام با اشاره به آزادی فعالیت احزاب و گروه ها، بین آزادی بیان و توطئه تمایز ...

کرامت انسان و آزادی در قرآن

کرامت انسان و آزادی در قرآن حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی ... روحی تعالی بخشد و نمادهای اجتماعی آن یعنی عدالت اجتماعی، آزادی و رفاه اقتصادی و برقراری امنیت را شرط ضروری کرامت ... چنین جهان بینی ونگرش اجتماعی دربارۀ انسان است و آنگاه نسبت آزادی با کرامت به عنوان یکی ازراه های پاسداشت کرامت وجودی و ... به این موضوع است،مانند مبانی این نسبت در قرآن، دلایل اهمیت آزادی در حفظ کرامت، نسبت میانآزادی و دینداری و مبانی آزادی ... این نسبت در قرآن، دلایل اهمیت آزادی در حفظ کرامت، نسبت میانآزادی و دینداری و مبانی آزادی از منظر قرآن و پیامدهای بی ...

موضع امام خمینی در حمایت از مظلومان در مقابل ظالمین

موضع امام خمینی در حمایت از مظ نقش انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) در ایران و سیر آن به سوی آزادی، عدالت اجتماعی و صلح جهانی می‌‌‌‏پردازم. برای شروع ... که انقلاب ایران را سوق داد ایدئولوژی اسلامی بود که با آزادی و عدالت مرتبط است. کتاب مقدس قرآن از انسان دعوت ... رژیم شاه با مقاصد اولیۀ ایدئولوژی اسلامی در مورد آزادی و عدالت ضدیّت داشت و نظامی فاسد، سودجو و بی‌‌‌‏توجه به ... از رژیمی با فساد اخلاقی بود. انقلاب همچنین به مردم وعدۀ آزادی از چنگال امپریالیسم برای رقم زدن سرنوشت خود را داده ... کرد. در سایۀ این توجه دوباره به خداوند و تمایل مردم به آزادی در یک جامعۀ عفیف اسلامی بود که ملت ایران توانست به ...

تقارن های فرخنده

تقارن های فرخنده دکتر منو روز، دریا، آفتاب، خورشید، تاریکی، بهار، گل و... در شرایط آزادی یک معنی و نقش دارند و در شرایط بسته و خفقان معنایی ... که حضورشان با رسالت همراه است. مردانی که مأمورند، مأمور آزادی انسانهای دربند، آمده اند که به تعبیر امام حسین(ع) ... جانشان را آلوده کرده بود و از آن که رایحه جانبخش انقلاب و آزادی و حریت و استقلال را بشوند، محروم بودند. امام می دانست ... فطرت پاک خویش دور افتاده اند اگر صدای اسلام ناب، اگر ندای آزادی واقعی، اگر فریاد عدالت اسلامی را بشنوند به خویشتن خویش ...

… و «ابراهیم» برای همۀ قرن ها معنی مضاعف شد

میلاد هفدهم نور … و «ابراهی نیز معنی رهایی اش را از سلوک تو مدد جُست و خرمشهر همۀ آزادی اش را با دست فرزندان پدرانی که سقایی حسین را به فخر ... را به فخر جهان بردند طلب کرد و کلمه و نقش و پوستر، وسعت آزادی خرمشهر را برای گوشهای بیداری که سالیان اسارت را با شوق ... خرمشهر را برای گوشهای بیداری که سالیان اسارت را با شوق آزادی خرمشهر زیسته بودند، مخابره کرد. □ ... و این بار، ... کلمه بود و کلمه از سُرب و سُرب کلمه شد تا نوید و شکوه آزادی را و سرافرازی همیشۀ انسان را بنویسد، و این «فتح» بر ...

صفحه 9 از 103 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >