تعداد 8 مورد یافت شد

نگاه و نظر حضرت امام(س) به مقوله آزادی چیست؟

حضرت امام(س) ضمن انتقاد از آزادی به شکل غربی آن که نوعی بی بند و باری بدون قید و شرط و ... اخلاق و سنت های انسانی و بر خلاف شرع و عقل است، امام خمینی آزادی را در چارچوب تعالیم اسلام، مصالح جامعه و قوانین مبتنی ... عمومی مطلوب دانسته اند و معتقدنـد کـه قـوانین اسـلامـی آزادی سـالم و منطقی را برای همة انسان ها تضمین نموده است. ... تضمین نموده است. بدین جهت امام خمینی ضمن به رسمیت شناختن آزادی های فردی و سیاسی، اندیشه و بیان، احزاب و اجتماعات، ... چینی، عدم فساد انگیزی و عدم ضرر رسانی را تحت عنوان حدود آزادی مطرح می نمایند. مجموعه سخنان امام در مجموعه 22 جلدی ...

می خواستم اطلاعاتی درباره دیدگاه امام درباره اقلیت های مذهبی بیابم. لطفا مرا راهنمایی کنید

حضرت امام در باره حقوق و آزادیهای اقلیت های مذهبی مطالب متعددی را مطرح فرموده اند ، ... : رعایت حقوق اقلیت های مذهبی ، بهره مندی از حقوق طبیعی ، آزادی کامل ، آزادی در اجرای آداب دینی و اجتماعی ، جایگاه ... اقلیت های مذهبی ، بهره مندی از حقوق طبیعی ، آزادی کامل ، آزادی در اجرای آداب دینی و اجتماعی ، جایگاه اقلیت ها ، حفظ ... دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیتهای مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کس می تواند اظهار عقیده خودش را ... امام ، ج4 ،ص 410) برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: کتاب آزادی در اندیشه امام خمینی (س)-تبیان آثار موضوعی (دفتر بیست ...

نظر امام خمینی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست؟

یکی از پرکاربردترین واژه ها در کرده‌اند. اعلامیه حقوق بشر را اینهایی امضا کرده‌اند که سلب آزادی بشر را در همه دوره‌هایی که کفیل بودند و دستشان به یک ... و دستشان به یک چیزی رسیده است کرده‌اند. سر لوحه اعلامیه آزادی حقوق بشر- سرلوحه‌اش- آزادی افراد است. هر فردی از افراد ... است کرده‌اند. سر لوحه اعلامیه آزادی حقوق بشر- سرلوحه‌اش- آزادی افراد است. هر فردی از افراد بشر آزاد است، باید آزاد ... مطلب را که حقوق بشر باید محفوظ بماند. و یکی از حقوق بشر آزادی است. همین امریکایی که اعلامیه حقوق بشر را- به اصطلاح- ... از مراکز مسلمین و غیر مسلمینْ یک مأموری نصب کردهاند که سلب آزادی از همه آن اشخاصی که در آن محیط هستند کردهاند. اینها ...

چرا بنیانگذار جمهوری اسلامی از 1338 تا 1342 موضعگیری سیاسی ویژه ای نداشته اند؟

امام خمینی به عنوان یک اسلام ش همان دوره جوانی ضمن خودسازی و مبارزه با نفس، مبارزه در راه آزادی انسان ها از زیر یوغ ظلم و ستم را در دستور کار قرار می ...

نگاه به ظرفیت های بالقوه داخلی و عدم وابستگی انقلاب چگونه تشریح می شود؟

یکی از مفاهیم سیاسی که تحول بن استقلال چنان پای فشردند که در اوج انقلاب، استقلال در کنار آزادی و جمهوری اسلامی جزو شعارهای اصلی انقلاب قرار گرفت. در ...

نظر امام خمینی در مورد جدایی دین از سیاست چیست؟

‏‏یکی از عمده‌ترین محورهای فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کجرویها، و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از ... تمدن به آن معنی است که بعضی روشنفکران حرفه ای می گویند که آزادی در تمام منکرات و فحشا حتی همجنس بازی و از این قبیل، ...

‏‏چه عاملی موجب تقویت استعمارگران گردیده است؟

‏‏استعمار یکی از موضوعات م در آثار ایشان وجود دارد، گویای آن است که برای رسیدن به آزادی، استقلال و رهایی از استعمار نوین، باید به خودباوری و ... کمک به استعمارگران جنایت پیشه داشته باشند و روی استقلال، آزادی، آسایش و امنیت نبینند.» (صحیفه امام، ج 2، ص: ...

از منظر امام خمینی(ره) دموکراسی غرب و دموکراسی اسلام چه وجه مشترکی دارند؟

‏‏ ‏ ‏ در محاورات عم و از دگر سو بدون تعیین جایگاه مذهبی در نظام حکومتی، دارای آزادی کنترل شده در زمینه مذهبی است. ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ در صحیفه ...