تعداد 6783 مورد یافت شد

اصول علمی حاکم بر سیره عملی امام خمینی در باب فتوای ارتداد مؤلف کتاب آیات شیطانی

اصول علمی حاکم بر سیره عملی ام که در پی به آن اشاره می شود. احترام و اعتقاد به اصل آزادی بیان و رد آزادی اهانت امام خمینی عمیقاً به این اصل ... اشاره می شود. احترام و اعتقاد به اصل آزادی بیان و رد آزادی اهانت امام خمینی عمیقاً به این اصل معتقد و پایبند ... خمینی عمیقاً به این اصل معتقد و پایبند بودند و بر آزادی ابراز عقیده و بیان، تأکید می کردند. ایشان در مصاحبه ای ... که: اسلام دین مستند به برهان و متکی به منطق است؛ و از آزادی بیان و قلم نمی هراسد. (صحیفه امام، ج 10، ص 81) این ... ص 81) این بیان امام ناظر به توجه و اهمیت اساسی و حیاتی آزادی و آزادی بیان در اسلام است و نشان دهنده این نکته است که ...

فهرست تفصیلی

‏‏فصل اول: کلیات‏ ‏‏معنا و مفهوم آزادی‏‏··· 3‏ ‏‏ ‏‏بدیهی بودن مفهوم آزادی‏‏··· 3‏ ‏‏ ... و مفهوم آزادی‏‏··· 3‏ ‏‏ ‏‏بدیهی بودن مفهوم آزادی‏‏··· 3‏ ‏‏ آزادی در حدود قانون··· 3‏ ‏‏ ... 3‏ ‏‏ ‏‏بدیهی بودن مفهوم آزادی‏‏··· 3‏ ‏‏ آزادی در حدود قانون··· 3‏ ‏‏ آزادی از دیدگاه رژیم ... آزادی‏‏··· 3‏ ‏‏ آزادی در حدود قانون··· 3‏ ‏‏ آزادی از دیدگاه رژیم شاه··· 4‏ ‏‏آزادی موهبتی الهی‏‏··· ... حدود قانون··· 3‏ ‏‏ آزادی از دیدگاه رژیم شاه··· 4‏ ‏‏آزادی موهبتی الهی‏‏··· 5‏ ‏‏ ‏‏آزادی مال مردم است‏‏··· ...

مقصد امام پس از آزادی از زندان

پس از کشتار 15 خرداد موج دستگی و سرهنگ مولوى به حضور امام رسیدند و اعلام داشتند که شما آزادید و مى ‏توانید به قم تشریف‏ فرما شوید. امام پاسخ داد ... قیام منصرف گردیده و سکوت خواهد کرد. اما حضرت امام به محض آزادی از زندان، به مناسبت صدور حکم محکومیت آیةالله طالقانی و ...

مدینه فاضله از دیدگاه امام خمینی(س)

دکتر ناصر نیکوبخت[1] مدینۀ ف پایۀ اخلاق، انسان مداری، عدالت، برابری، برادری، پاس داشت آزادی، از دغدغه های اصلی رهبران دینی و معنوی و سیاسی و ... آدمی به فضیلت، راستی و درستی، وفا، جود، کرم، صلح، امنیت، آزادی، عدالت، زیبایی و دیگر فضایل انسانی، موجب طرح چنین ... حق حاکمیت مردم و مشارکت آنان در رهبری جامعه؛ 4. پاس داشت آزادی؛ 5. نفی سلطه؛ اعم از سلطه گری و سلطه پذیری؛ 6. رأفت، ... دارد. احکام اسلام احکامی است که بسیار مترقّی است و متضمن آزادی ها و استقلال و ترقّیات.[12] اسلام با هیچ تمدّنی مخالف ... خود شما باید بر مقدّرات خودتان حکومت کنید.[30] 4. پاس داشت آزادی از دیدگاه مکتب اسلام، انسان آزاد خلق شده و آزادی، ...

مقدمه

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏مقدمه‏ ‏‏آزادی که در ادبیات سیاسی به صورت آمیزه مبهمی از دو مفهوم ‏‎ ... همین کلیت شکوهمند آغاز گردیده است.‏ ‏‏ استعاره مشهور «آزادی منفی» که تعریفی اصالتا فردگرایانه از آزادی دارد، ... استعاره مشهور «آزادی منفی» که تعریفی اصالتا فردگرایانه از آزادی دارد، توهمی‏‎ ‎‏مندرج در اندیشه لیبرالیزم کلاسیک است ... فرهنگی، اجتماعی (ملی) و نظام سیاسی است. این نوع‏‎ ‎‏آزادی در اساس و آن گونه که آیزایا برلین آن را مفهوم بندی می ... کلی، کارکرد تاریخی تفکر لیبرال، از یک سو، بر تعارض میان آزادی با نهاد‏‎ ‎‏دولت انگشت گذارده، و از سوی دیگر، بر تعریف ...

آزادی موهبتی الهی

‏‏آزادی موهبتی الهی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏آزادی مال مردم است‏ ‏‏این ... موهبتی الهی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏آزادی مال مردم است‏ ‏‏این چه وضعی است که در ایران هست؟ این ... مال مردم است‏ ‏‏این چه وضعی است که در ایران هست؟ این چه آزادی است که‏‎ ‎‏اعطا فرموده اند آزادی را؟! مگر آزادی اعطا ... که در ایران هست؟ این چه آزادی است که‏‎ ‎‏اعطا فرموده اند آزادی را؟! مگر آزادی اعطا شدنی است؟! خود‏‎ ‎‏این کلمه جرم ... این چه آزادی است که‏‎ ‎‏اعطا فرموده اند آزادی را؟! مگر آزادی اعطا شدنی است؟! خود‏‎ ‎‏این کلمه جرم است. کلمه اینکه ...

امام تأکید داشت دولت اسلامی، دموکراتیک است

جشن سالگرد سی و پنجمین پیروزی پیدا می‌کنند. البته انسان‌ها باید بدانند که این وضعیت، برگ آزادی ما نیست؛ این تفکر که ما دیگر راحت شدیم و هرچه خواستیم ... دموکراتیک به معنای واقعی است، و برای همه اقلیت‌های مذهبی، آزادی به طور کامل است؛ و هر کس می‌تواند اظهار عقیده خودش را ... با منطق جواب خواهد داد. امام می‌فرمود کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمی‌ترسد وی افزود: امام خمینی(س) تأکید دارند که ... که رژیمی که ما می‌خواهیم رژیم جمهوری اسلامی است؛ در اسلام آزادی به طور مطلق است مگر آنچه به حال ملت و مملکت ضرر داشته ... و مملکت ضرر داشته و دارای مفسده‌ای باشد؛ اسلام برای تأمین آزادی، استقلال و عقل است؛ در اسلام شخص اول مملکتش در استفاده ...

* امام خمینی مسعود رجوی و موسی خیابانی و تنی چند از اعضای سازمان آنها را به حضور پذیرفتند. امام در بخشی از سخنان خود خطاب به آنان فرمودند: «اسلام بیش ...

* امام خمینی مسعود رجوی و موسی از سخنان خود خطاب به آنان فرمودند: «اسلام بیش از هرچیزی به آزادی عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادی نیست الاّ در چیزهایی ... «اسلام بیش از هرچیزی به آزادی عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادی نیست الاّ در چیزهایی که مخالف با عفت عمومی است». * ...

توصیه های امام به شمس آل احمد

امام خمینی به عنوان شخصیتی موث می اندازد. آیا این بیان آزاد است؟! این را ما بگوییم آزادی، که مملکت ما را به فساد بکشید؟! یک قلمی است که با ... مثلًا یا خود دولت را می گذاشتند باشد. کجای دنیا اینطور آزادی به مردم داده بودند که به مجرد اینکه انقلاب پیروز بشود ... و مصالح کشور دارند عمل می کنند. باز هم ما بگوییم که شما آزادید؟! فقط به واسطه کلمه آزادی! باید حدود آزادی آن چیزی ... کنند. باز هم ما بگوییم که شما آزادید؟! فقط به واسطه کلمه آزادی! باید حدود آزادی آن چیزی باشد که ملت می خواهد. نه ... بگوییم که شما آزادید؟! فقط به واسطه کلمه آزادی! باید حدود آزادی آن چیزی باشد که ملت می خواهد. نه اینکه بر خلاف ملت آدم ...

امام آزادی را چگونه تبیین نموده اند؟

‏‏حضرت امام آزادی را نعمت و برکتی الهی می ‌داند که خداوند متعال به ... می ‌داند که خداوند متعال به انسان‌ ها بخشیده است و لذا آزادی اعطا کردن از طرف انسان‌ ها نیست چرا که همه انسان ‌ها ... پس از نطق رادیویی شاه که خطاب به ملت ایران گفت من به شما آزادی می‌ دهم، امام موضع گرفتند و فرمودند مگر آزادی اعطا ... من به شما آزادی می‌ دهم، امام موضع گرفتند و فرمودند مگر آزادی اعطا کردنی است که شما به مردم بدهید. ( صحیفه امام، ... ( صحیفه امام، جلد‏ 3، صفحه: 407-404) ‏‏امام خمینی برای آزادی محدودیت قائل است و آزادی مطلق را رد می‌نماید. ...

صفحه 7 از 679 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >