تعداد 1 مورد یافت شد

پیگیری دیپلماسی امام(س) در اجلاس عدم تعهد

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه، برگزاری اجلاس کشورهای عضو عدم تعهد را فرصتی برای پیگیری مجدد ... نقش اندیشه های رهایی بخش امام خمینی(س) در توسعه کارکرد اجلاس عدم تعهد پرداخت. وی در ابتدای این گفت وگو اظهار کرد: ... از کشورها مورد استقبال قرار گرفت که تجلی آن در شکل گیری اجلاس عدم تعهد بود. سفیر سابق ایران در قزاقستان و سوئد گفت: ... بود. سفیر سابق ایران در قزاقستان و سوئد گفت: گرچه این اجلاس به شکل کاملی که انقلاب اسلامی و حضرت امام(ره) مطرح کرد ... مطرح کرد نبود ولی جهت گیری عمومی انقلاب با دیدگاههای اجلاس عدم تعهد بود همخوانی داشت. قشقاوی اظهار کرد: بر همین ...