تعداد 188 مورد یافت شد

مروری بر یک میراث گرانبها «گزارشی از پنجمین گردهمایی تبیین اندیشه های دفاعی حضرت امام خمینی (ره)»

‏‏مروری بر یک میراث گران ترسیم کرده است باید به عنوان یکی از ارزشها و اهداف هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران باشد. ‏ ‏‏ (سلام – 8 / 9 ...

نظر اجمالی بر پایان نامۀ مسائل حقوق بشر و آزادیهای عمومی در آثار (فارسی) امام خمینی

‏‏نظر اجمالی بر پایان نا - اجتماعی سازمان ملل تهیه و تسلیم مجمع عمومی شد و در اجلاس مورخ 1948 که در پاریس تشکیل شد به تصویب رسید و مشتمل ...

مهار قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی

مهار قدرت سیاسی در اندیشۀ امام آنان تکلیف الهی ایجاد می کند»[29] مجلس خبرگان در نخستین اجلاسیۀ خود ، به استناد ذیل اصل یک صد و یازدهم ، تشکیل ... این کمیسیون در ضمن دیگر مصوبات مجلس خبرگان در پایان نخستین اجلاسیه به اطلاع حضرت امام رسید . واکنش امام به این مصوبه ، ... دیگر قابل جمع اند. بر اساس نقل نخست ، «وقتی گزارش اولین اجلاس به محضر امام داده شد و نسبت به این کمیسیون پس از توضیح ...

بیداری امت اسلامی عوامل و موانع

‏‏بیداری امت اسلامی عوام خمینی فقط رهبر‏‎ ‎‏شما نیست. در مقابل توده های مردم یک اجلاس عظیمی ترتیب دادند و من آنجا سخنرانی‏‎ ‎‏کردم. این ...

فهرست تفصیلی

‏‏فهرست تفصیلی‏ ‏‏ ‏ ‏ 36. شمارۀ ششم، (هفتم بهمن 1378، روز دوم اجلاس)‏ ‏‏ 37. شمارۀ هفتم، (هشتم بهمن 1378، روز ... 37. شمارۀ هفتم، (هشتم بهمن 1378، روز سوم اجلاس)‏ ‏‏ 38. شمارۀ هشتم، (اسفند 1378، ویژۀ گزارش ... 38. شمارۀ هشتم، (اسفند 1378، ویژۀ گزارش ها و تحلیل اجلاس)‏ ‏‏ز) خلاصه ها‏ ‏‏ 39. چکیدۀ مقالات کنگرۀ ...

تهاجم فرهنگی، راههای نفوذ و شیوه مقابله با آن

‏‏تهاجم فرهنگی؛ راههای ن دیگر و یا به کشوری مشخص صادر کنند. یکی از این مراکز، اجلاس 7 کشور صنعتی است که حتی در مورد سیاست و فرهنگ و ... ...

اخبار جراید

‏‏اخبار جراید ‏ ‏‏اسلا / 81 ‏ ‏‏جایگاه امام در انقلاب‏ ‏‏رئیس مجلس در چهاردهمین اجلاس مجمع عمومی فرماندهان سپاه ضمن اشاره به اینکه محکمات و ... 373]]‎‏جایگاه امام‏ ‏‏رئیس مجلس در چهاردهمین اجلاس مجمع عمومی فرماندهان سپاه ضمن اشاره به این که محکمات و ...

فهرست مطالب

17  شروع وزارت و پیروزی ایران در اجلاس اوپک ... 18  تقدیم گزارش اجلاس اوپک به امام ... و پیروزی ایران در اجلاس اوپک ... 18  تقدیم گزارش اجلاس اوپک به امام ................... 19  بمباران ...

استقلال نهاد رسانه از قوای سه گانه از دیدگاه امام خمینی (س)

دانشگاه ها در تاریخ: 17 / 7 / 1386.. پیام به نخستین اجلاس پژوهشی امر به معروف و نهی از منکر تاریخ: 23 / 08 ...

اصول علمی حاکم بر سیره عملی امام خمینی در باب فتوای ارتداد مؤلف کتاب آیات شیطانی

‏‏اصول علمی حاکم بر سیره توهین کرده است. در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1369 در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی آمده است:‏ ‏‏و ...

صفحه 16 از 19 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19