تعداد 188 مورد یافت شد

مصاحبه با آیت الله محمد یزدی

‏ ‏‏آیة الله محمد یزدی اهل فن باید تشخیص بدهند. یکی از بحث های قبل از دستور‏‎ ‎‏اجلاس فوق العاده که در مشهد انجام گرفت مقدار زیادی به همین ...

مروری بر شکل گیری رژیم اشغالگر قدس

مروری بر شکل گیری رژیم اشغالگر جامعه اسلامی از طریق اجرای احکام شریعت اسلامی بود. سومین اجلاس عمومی جمعیت مسأله گسترش فعالیت اخوان المسلمین به خارج ...

تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای عینی آن در اندیشه و زندگانی امام خمینی(س)

تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای ع متن کامل سخنان حجة الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی در اجلاس پایانی کنفرانس اندیشه اسلامی» کیهان، 16 / 11 / 1370، ص ...

مصاحبه با آیت الله محمد یزدی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏آیة ال اهل فن باید تشخیص بدهند. یکی از بحث های قبل از دستور‏‎ ‎‏اجلاس فوق العاده که در مشهد انجام گرفت مقدار زیادی به همین ...

تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای عینی آن در اندیشه و زندگانی امام خمینی(س)

تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای متن کامل سخنان حجةالاسلام والمسلمین سیداحمد خمینی در اجلاس پایانی کنفرانس اندیشه اسلامی» کیهان، 16 / 11 / 1370، ...

همگام با انقلاب

همگام با انقلاب جهت نهضت خطراتی است که باید نابود گردند. علا برای شرکت در اجلاس نخست وزیران عضو پیمان بغداد عازم عراق بود که از جانب ...

مجامع حامی صدام

‏‏مجامع حامی صدام‏ ‏‎ ‎ / 1 / 61‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏نصیحت‏‎ ‎‏به‌اعضای‌اجلاس غیرمتعهدها‏ ‏‏از امریکا تا انگلستان، تا فرانسه، تا ...

احیای هویت اسلامی در انقلاب امام خمینی(س)

احیای هویت اسلامی در انقلاب ام اندر دل ما مضمر است علامه اقبال در سال 1930 در اجلاس مسلم لیگ ضمن تشریح چگونگی ایجاد حکومت می گوید: حکومت ...

مهار قدرت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏مهار ‎‏تکلیف الهی ایجاد می کند»‏‎[29]‎ ‏‏مجلس خبرگان در نخستین اجلاسیۀ خود ، به استناد ذیل اصل یک صد و یازدهم ،‏‎ ‎‏تشکیل ... کمیسیون در ضمن دیگر مصوبات مجلس خبرگان در پایان‏‎ ‎‏نخستین اجلاسیه به اطلاع حضرت امام رسید . واکنش امام به این مصوبه ، ... قابل جمع اند.‏ ‏‏بر اساس نقل نخست ، «وقتی گزارش اولین اجلاس به محضر امام داده شد و نسبت‏ ‏‎[[page 128]]‎‏ به این ...

همایش بررسی اندیشه های ارتباطی امام خمینی

‏‏همایش بررسی اندیشه های ا ارتباطات در تاریخ پنجشنبه هشتم بهمن ماه سال 1388 در سالن اجلاس سران، برگزار شد. این همایش از سوی مؤسسه فرهنگی روابط ...

صفحه 17 از 19 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19