تعداد 8498 مورد یافت شد

امام خمینی در نامه‏ای خطاب به آقای سیدعلی خامنه‏ای رئیس جمهور درباره بیانات ایشان در نماز جمعه درباره حدود اختیارات حکومت اسلامی فرمودند: «... از ...

امام خمینی در نامه‏ای خطاب به است که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح ... به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‏دانید و تعبیر به آنکه ... نمی‏دانید و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‏ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته‏های این جانب ... حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول‏الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و ... (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج ...

بازشناسی احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از منظر امام خمینی

• رشید داودی پرتال امام خمینی: از نظر اندیشمندان فقیه شیعه، احکام شرعی در یک نگاه کلی به احکام اولیه و ثانویه تقسیم می ... از نظر اندیشمندان فقیه شیعه، احکام شرعی در یک نگاه کلی به احکام اولیه و ثانویه تقسیم می شوند [کما اینکه از جهات دیگر ... برای حکم شرعی بیان شده است]؛ این نحو از تقسیم بندی میان احکام که کاربرد های فراوانی نیز به دنبال دارد، عمری به ... این دو نوع حکم شرعی هستیم. لازم به ذکر است که در کنار احکام اولیه و ثانویه، ما با نوع دیگری از احکام بنام احکام ... است که در کنار احکام اولیه و ثانویه، ما با نوع دیگری از احکام بنام احکام حکومتی مواجه هستیم که در اندیشه فقهی و ...

از دیدگاه حضرت امام(س) چنانچه میان احکام مرجع تقلید و ولی فقیه تضاد یا تعارضی وجود داشته باشد، فرد باید به حکم کدام عمل کند؟ مرز میان احکام فردی و ...

اختیارات «ولی امر» در زمامداری، منحصر به اجرای احکام اولیه و ثانویه نیست. به عبارت دیگر، وظیفة او رهبری ... این رو اگر در شرایط ویژه ای، یکی از مصالح جامعه با یکی از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت، ولی فقیه باید بین آن دو ... ولایت فقیه از قواعد رافع تزاحم است. یعنی گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعی و نشانة واقع نگری در برخورد با مقتضیات ... نگری در برخورد با مقتضیات زمان است.2 ـ ولی فقیه، باید مجری احکام الهی باشد و حق ندارد به دلخواه خود عمل کند؛ چرا که ... به دلخواه خود عمل کند؛ چرا که فلسفه اصلی ولایت فقیه، اجرای احکام الهی است.3 ـ ولی فقیه باید مصالح جامعه را در نظر بگیرد ...

نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی

نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی قاعده در تشخیص موضوعات به کار می رود یا در تفسیر موضوعات و احکام هر دو؟ آیا این قاعده می تواند حکمی خارج از تفسیر وحی ... و مفاسد همان منافع و مضار است یا خیر؟ آیا عقل بشر مناطات احکام شرعی را می تواند درک کند؟ آیا بشر قادر به درک مناطات ... شرعی را می تواند درک کند؟ آیا بشر قادر به درک مناطات احکام عرفی و امضایی است؟ آیا عقل بشر قادر به درک احکام ... مناطات احکام عرفی و امضایی است؟ آیا عقل بشر قادر به درک احکام ارشادی و عقلانی (مستقلات عقلیه) است؟ آیا دست رسی بشر ... نظر شیعه و معتزله) ولی برخی از اموری که از نظر فقهی از باب احکام اولیه و عادی هستند (نه احکام ثانویه و ضروری) از حیث ...

جایگاه حکم حکومتی در احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(س)

از جمله تقسیمات مشهور در حکم باشند. از بیانی که در حکم اولی و ثانوی گذشت، دلیل تقدم احکام با عناوین ثانوی بر احکام با عناوین اولی نیز روشن می ... حکم اولی و ثانوی گذشت، دلیل تقدم احکام با عناوین ثانوی بر احکام با عناوین اولی نیز روشن می شود. در حقیقت، دلیل حکم، ... همواره بر دلیل حکم اولی حکومت دارد. جایگاه حکم حکومتی در احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(س) اکنون، سخن در ... دانستن پاسخ این پرسشها، در به دست دادن رابطۀ حکم حکومتی با احکام کلّی الهی، نقش اساسی و مهمی دارد. هنگامی که مباحث ... کلّی الهی، نقش اساسی و مهمی دارد. هنگامی که مباحث مربوط به احکام حکومتی، ولایت فقیه و دایره اختیارات ولی فقیه در جمهوری ...

مبانی فقهی نقش زمان و مکان در اجتهاد

مبانی فقهی نقش زمان و مکان در اینکه؛ انسان مُجتهد وسع و توان خویش را مصروف دارد تا اینکه احکام شریعت را به دست آورد[2] با توجه به مطالب فوق می توان ... شناختن و معرفت پیدا کردن محل و جاهایی که انسان باید به احکام خدا عمل نماید.[5] اجتهاد در قسم اول حالت نطری داشته و ... عبارت است از؛ بذل توان و مصرف نیرو در راه به دست آوردن احکام شرعی. و به همین اعتبار استخراج و به دست آوردن احکام ... آوردن احکام شرعی. و به همین اعتبار استخراج و به دست آوردن احکام شرعی از ادله اجتهاد است. چون این نوع اجتهاد مبتنی بر ... از این تعریف حذف کرده و استثناء نمایند و در به دست آوردن احکام شرعی قیاس را در ردیف ادله دیگر احکام قرار ندهند؛ ...

مجموعه مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد هفتم ـ ملاکات احکام و احکام حکومتی

عروش کشف الملاک و نقش آن در تغییر احکام / سعید رحمانیان احکام و دگرگونی ملاکات احکام / سید ... کشف الملاک و نقش آن در تغییر احکام / سعید رحمانیان احکام و دگرگونی ملاکات احکام / سید جواد ورعی امام خمینی (س) ... آن در تغییر احکام / سعید رحمانیان احکام و دگرگونی ملاکات احکام / سید جواد ورعی امام خمینی (س) و نقش زمان و مکان در ... احکام / سید جواد ورعی امام خمینی (س) و نقش زمان و مکان در احکام حکومتی / علی‌اصغر حقدار احکام حکومتی و زمان و مکان / ... (س) و نقش زمان و مکان در احکام حکومتی / علی‌اصغر حقدار احکام حکومتی و زمان و مکان / محمد رحمانی نمونه‌هایی از ...

تفاوت اندیشه امام خمینی(س) با شهید صدر

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب دهد، قوانینی که نه تنها در شریعت نیست بلکه ممکن است برخلاف احکام، آیات و ورایات الهی باشد. به عبارتی به گفته ایشان ... احکام، آیات و ورایات الهی باشد. به عبارتی به گفته ایشان احکام الهی یک حوزه و احکامی که فقیه حکم می‌کند حوزه دیگری ... الهی باشد. به عبارتی به گفته ایشان احکام الهی یک حوزه و احکامی که فقیه حکم می‌کند حوزه دیگری است. نتیجه آنکه ولایت ... می کند، قضاوت می‌کند و سلطنت و حکومت را در اختیار دارد و احکام و قوانین را جعل می‌کند. قوانینی که او جعل می‌کند دو ... مطرح شد، مباحث فقهی هستند. وی همچنین افزود: امام خمینی(س) احکام الهی را دو دسته کرده‌اند: احکام اولیه که برای شرایط ...

مبانی فقهی نقش زمان و مکان در اجتهاد

مبانی فقهی نقش زمان و مکان در اینکه؛ انسان مُجتهد وسع و توان خویش را مصروف دارد تا اینکه احکام شریعت را به دست آورد[2] با توجه به مطالب فوق می توان ... شناختن و معرفت پیدا کردن محل و جاهایی که انسان باید به احکام خدا عمل نماید.[5] اجتهاد در قسم اول حالت نطری داشته و ... عبارت است از؛ بذل توان و مصرف نیرو در راه به دست آوردن احکام شرعی. و به همین اعتبار استخراج و به دست آوردن احکام ... آوردن احکام شرعی. و به همین اعتبار استخراج و به دست آوردن احکام شرعی از ادله اجتهاد است. چون این نوع اجتهاد مبتنی بر ... از این تعریف حذف کرده و استثناء نمایند و در به دست آوردن احکام شرعی قیاس را در ردیف ادله دیگر احکام قرار ندهند؛ ...

مصاحبه با دکتر ابوالقاسم گرجی

دکترابوالقاسم گرجی * آیا د هرگز ندیده ام علما مطرح کرده باشند حکم شخصی است. در اسلام احکامی هست که فقط اختصاص به یک نفر دارد، مانند «اَنذر عشیرتک ... مقاماً محموداً» و «فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین»این احکام شخصی و مال یک نفر است و کسی با ایشان در این امر مشترک ... یک نفر است و کسی با ایشان در این امر مشترک نیست. برخی از احکام خود پیغمبر (ص) هم همین طور است؛ مثلاً ایشان در بعضی از ... نمی روم عمرو برود. حسن هم هرگز نمی گفت من جای تو باشم. این احکام شخصی است که بنده در هیچ کتابی ندیده ام، البته به عنوان ... «خصائص النّبی» مطرح شده است؛ حتی آقایان که مطرح می کنند احکام کلی است و مصالح نوعیه دارد در حالی که یکی از احکام ...

صفحه 1 از 850 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >