تعداد 18 مورد یافت شد

اربعین

اربعین سید مظلومان و سرور شهیدان- صلوات الله و سلامه علیه- ...

اربعین حسینی

ما از دست امریکا نباید خیلی گل و انگیزۀ این روزها تحکیم وحدت می شود مثل عاشورا و‏‎ ‎‏اربعین. و قرآن کریم پافشاری دارد در این مطلب که متفرق نباشند ...

اربعین عامل تحکیم وحدت

از کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏و از حکو و انگیزۀ این روزها تحکیم وحدت می شود مثل عاشورا و‏‎ ‎‏اربعین. و قرآن کریم پافشاری دارد در این مطلب که متفرق نباشند ...

نتایج صبر

‏بدان که از برای صبر نتایج بسی و سختی تحمل مشاقّ بر آن آسان ‏می شود. کتاب شرح چهل حدیث (اربعین حدیث)، ...

حب دنیا

‏بدان که انسان چون ولیده همین و دلبستگی او رو به ازدیاد گذارد. از کتاب شرح چهل حدیث (اربعین حدیث) - فصل در بیان سبب زیاد شدن حب ...

مبارزه با حکومت فاسد

سیدالشهدا با این فداکاری که کرد، علاوه بر اینکه آنها را به ...

ادامه دهنده راه ‏سیدالشهدا (ع) و زینب (س)

از ملت دلاور مسلمان ایران هم انتظاری جز ادامه راه حسین- علیه ...

سیدالشهداء آموخت به ما که از قلت عدد نترسیم‏

تکلیف ماها را حضرت سیدالشهدا معلوم کرده است: در میدان جنگ از ...

ارزش شهادت

شما ملاحظه کنید که بهترین خلق الله در عصر خودش، حضرت سید ...

تبلیغ، جهاد خطبا

حضرت سید الشهدا از کار خودش به ما تعلیم کرد که در میدان وضع ...

صفحه 1 از 2 1 | 2