تعداد 5 مورد یافت شد

شاه در دیدار با رؤسای مجلسین گفت عوامل ارتجاع می‏خواهند ایران را به عقب ببرند.

شاه در دیدار با رؤسای مجلسین گفت عوامل ارتجاع می‏خواهند ایران را به عقب ...

* امام خمینی پیام مهمی خطاب به سازمان‏های آزادیبخش فرستادند. * امام خمینی خبرنگار مجله تایم را به حضور پذیرفتند و به سؤالات وی درباره گروگانگیری، ...

* امام خمینی پیام مهمی خطاب به طور باشد. چرا جوان‏های ما باید سر عقل نیایند؟... به اسم ارتجاع علماتان را بکوبید؟! به اسم نمی‏دانم چه، باغات مردم را ...

* روحانیون ارومیه با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با گوشزد کردن مسئولیت خطیر علما و روحانیون در حفظ آبروی اسلام فرمودند: « ... آنقدر مسئولیت که ...

* روحانیون ارومیه با امام خمین بابل با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با توجه به تهمت ارتجاع که از سوی گروه‏های ضدانقلاب متوجه اسلام و روحانیت شده ... انبیا را هم اینها مرتجع می‏دانند. اینها قرآن را هم کتاب ارتجاعی می‏دانند... جوان‏های ما... از اینها سؤال کنند شما چه ...

* امام خمینی آقای حاج میرزا بیوک آقا مروّج را به امامت جمعه اردبیل منصوب فرمودند. * مربیان امور تربیتی مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران با امام ...

* امام خمینی آقای حاج میرزا بی ابتدای سخنانشان فرمودند: «چاره نیست که ما تحمل کنیم برچسب ارتجاع را. ما ارتجاعی هستیم که دست خائنان را از مملکت قطع ... فرمودند: «چاره نیست که ما تحمل کنیم برچسب ارتجاع را. ما ارتجاعی هستیم که دست خائنان را از مملکت قطع کردیم و ما ... ما ارتجاعی هستیم که دست خائنان را از مملکت قطع کردیم و ما ارتجاعیون آزادی را به مملکت برگرداندیم و ما ارتجاعیون ... قطع کردیم و ما ارتجاعیون آزادی را به مملکت برگرداندیم و ما ارتجاعیون استقلال را به مملکت خودمان بگرداندیم و ما ... و ما ارتجاعیون استقلال را به مملکت خودمان بگرداندیم و ما ارتجاعیون دزدها را که بر ذخایر ما سلطه داشتند، از مملکت ...