تعداد 367 مورد یافت شد

واقعه 15 خرداد1342

خبر دستگیری امام به سرعت در شه خرداد، قیام مردم را بلوا و اقدامی وحشیانه، و نتیجه اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه نامید و سعی کرد تا آن را به خارج از مرزها ... پرداختند. حزب کمونیست شوروی، قیام 15 خرداد را حرکتی کور و ارتجاعی بر ضد اصلاحات مترقّیانه شاه می دانست. ادعای کذب دیگر ...

آقا! من به شما نصیحت می کنم؛ ای آقای شاه! ای جناب شاه!

ماه محرم 1342 که مصادف با خردا خرداد، قیام مردم را بلوا و اقدامی وحشیانه، و نتیجه اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه نامید و سعی کرد تا آن را به خارج از مرزها ... پرداختند. حزب کمونیست شوروی، قیام 15 خرداد را حرکتی کور و ارتجاعی بر ضد اصلاحات مترقیانه شاه! می دانست. ادعای کذب دیگر ...

بشارت امام به پیروزی چند ماه قبل از وقوع انقلاب اسلامی

بیش از چهار روز از سال 1357 شم به مردم بدهیم. از این آزادى ممکن است کرمهاى پژمردۀ کهنۀ ارتجاع یا جوجه‏هاى پر در نیاوردۀ سرخ سوء استفاده کنند و خود ...

حکم امام و بن بست فرهنگ غرب

حکم امام و بن بست فرهنگ غرب □ یا علمای آگاه و ناآگاه در داخل مشاهده نخواهد شد. 2ـ سکوت ارتجاع این بار هم سران کشورهای مرتجع و سازشکار عرب در برابر ... مقدسات مسلمانان، تحقیر شدند. سکوت ناشی از توافق و همراهی ارتجاع عرب و بویژه وهابیت حاکم بر عربستان آنهم در زمانی که ...

کرامت انسان در سیره مبارزاتی امام خمینی (ره)

مقدمه بی تردید، امام خمینی (ر زیر نظر داشته باشد و نیز، روستاییان را با فرهنگ استعماری و ارتجاعی آشنا سازد و شست و شوی مغزی بدهد.3 ـ با به راه اندازی ... سفید، بدین مضمون می گویند:ما مرتجع هستیم؟ احکام اسلام، ارتجاع است؟ آن هم «ارتجاع سیاه» است؟ تو انقلاب سیاه، انقلاب ... می گویند:ما مرتجع هستیم؟ احکام اسلام، ارتجاع است؟ آن هم «ارتجاع سیاه» است؟ تو انقلاب سیاه، انقلاب سفید درست کردی؟! ... دید همانند سدّی، از پیشرفت نقشه ‌ها، توطئه ‌ها و دسیسه های ارتجاعی و استعماری او، جلوگیری می کنند. او به خوبی می‌ دانست ... او به خوبی می‌ دانست که مبانی و اصول قرآن کریم، با رفرم ارتجاعی و وارداتی از امریکا، تضاد کلی دارد و روحانیان وارسته ...

جانشین فرماندهی کلّ قوا

جانشین فرماندهی کل امریکای جهانخوار علیه اسلام و ایران و هماهنگی غرب و شرق و ارتجاع منطقه در مبارزه با انقلاب اسلامی و جلوگیری از پیروزی ...

اطلاعیه علما در زندان علیه کمونیستها

فردای آن روز عباس علنی کنیم و موضع بگیریم. پس گفتند: اینها «خرده بورژوا»، «ارتجاع راست»، «ستون سیا» هستند و اصلا اینها مبارز نیستند.در ... کمونیستها جدا شویم. مجاهدین هم به رهبری رجوی این کارها را ارتجاعی و در خدمت سرمایه داری می دانستند و با آن به مخالفت ...

‏‏دفاع از انجمن اسلامى

‏‏دفاع از انجمن اسلامى ‏ چنانچه یک کسى گفت که انجمنهاى اسلامى به درد نمى خورد و ارتجاعى است، این همان ارتجاعى است که به همه ما مى گویند و به ... که انجمنهاى اسلامى به درد نمى خورد و ارتجاعى است، این همان ارتجاعى است که به همه ما مى گویند و به همه شما مى گویند. این ... است که به همه ما مى گویند و به همه شما مى گویند. این همان ارتجاعى است که با این کلمه مى خواهند شما‏ ‏‎[[page 481]]‎ ... بیایند مترقیها یا از شوروى باید بیایند این مترقیها. این ارتجاع در مقابل مترقى، یعنى اسلام و ایران در مقابل امریکا و ... انجمنهاى اسلامى- مثلًا- چندان فایده ندارد یا ضرر دارد یا ارتجاع است، این همان نقشه اى است که آنها مى کشند.‏‏ ...

بازخوانی سخرانی تاریخی امام در عصر عاشورای 42

تیرهاى شاه علیه امام خمینى (س) صلاح مملکت را مى خواهند. ما مرتجع هستیم؟ احکام اسلام، ارتجاع است؟ آن هم «ارتجاع سیاه» است؟ تو انقلاب سیاه، انقلاب ... مى خواهند. ما مرتجع هستیم؟ احکام اسلام، ارتجاع است؟ آن هم «ارتجاع سیاه» است؟ تو انقلاب سیاه، انقلاب سفید درست کردى؟! ...

انقلاب 19 دی قم

هنوز زمان چندانی ا یعنی در هفدهم دی‌ماه همان سال، مقاله‌ای تحت عنوان: ‎ ‎«ارتجاع سرخ و سیاه ایران» با نام مستعار احمد رشیدی مطلق، در ... خمینی، ایشان و ‎ ‎مخالفان انقلاب سفید شاه را عوامل ارتجاع دانسته بود. گفتنی است که حکومت در آن ‎ ‎مقاله، امام ...

صفحه 11 از 37 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >