تعداد 20 مورد یافت شد

حمایت ملت از ارتش

‏‏حمایت ملت از ارتش‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

دعوت به کسب استقلال و پیوستن به مردم

‏‏ ‏ ‏‏دعوت به کسب استقلال و پیوستن به مردم‏ ‏‏ ...

لزوم پاکسازی ارتش

‏‏لزوم پاکسازی ارتش‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

مردمی بودن نظامیان اسلام

‏‏مردمی بودن نظامیان اسلام‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

مقدمه

‏‏«امروز شما نور چشم همۀ ما هستید و ما به وجود امثال ...

سرکوبگر ملت

‏‏سرکوبگر ملت‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏هدف قرار دادن قلوب ...

وابستگی به بیگانگان

‏‏وابستگی به بیگانگان‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏تسلط عُمال ...

لزوم حفظ ارتش

‏‏لزوم حفظ ارتش‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ضرورت ...

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

‏‏مبارزه با ضد انقلاب و اشرار‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

حراست از مرزها و غلبه بر دشمن

‏‏حراست از مرزها و غلبه بر دشمن‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

صفحه 1 از 2 1 | 2