تعداد 5379 مورد یافت شد

جمال مُطلق

فاطی‌! ز علایق جهان دل برکناز دوست شدن به این و آن دل ...

مُدّعی

از صوفیها، صفا ندیدم هرگززین طایفه من وفا ندیدم هرگززین ...

فیض وجود

جز فیض وجود او نباشد هرگزجز عکس نمود او نباشد هرگزمرگ است ...

راه معرفت

آن کس که ره معرفة الله پویدپیوسته ز هر ذرّه خُدا می‌جویدتا ...

بی راهه

علمی‌ که جُز اصطِلاح و الفاظ نبودجُز تیرگی‌ و حجاب چیزی‌ ...

سوی او

ذرّات وجود عاشق روی‌ ویندبا فطرت خویشتن ثناجوی‌ ...

ثنای حق

ذرّات جهان، ثنای‌ حق می‌گویندتسبیح کُنان لقای‌ او ...

حجاب

آنان که به علمِ فلسفه می‌نازندبر علم دگر، به آشکارا ...

فلسفه

فاطی‌ که فنون فلسفه می‌خوانداز فلسفه «فاء» و «لام» و «سین» ...

جلوه ی حق

موسی‌ٰ نشده کلیم کی‌ خواهد شددر طور رهش مقیم کی‌ خواهی‌ ...

صفحه 6 از 538 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >