تعداد 3908 مورد یافت شد

جلوه ی حق

موسی‌ٰ نشده کلیم کی‌ خواهد شددر طور رهش مقیم کی‌ خواهی‌ ...

عارف

آن کسی‌ که به زعم خویش عارف باشدغوّاص به دریای‌ معارف ...

حجاب اکبر

فاطی‌ که به علم فلسفه می‌نازدبر عِلم دگر به آشکارا ...

سفر

از هستی‌ خویشتن گُذر باید کردزین دیو لعین، صرف نظر باید ...

حذر

فاطی‌! به سوی‌ دوست سفر باید کرداز خویشتنِ خویش گذر باید ...

طریق

فاطی‌ که طریق ملکوتی‌ سُپردخواهد ز مقام جبروتی‌ ...

نتوان یافت!

با فلسفه، ره به سوی‌ او نتوان یافتبا چشم علیل، کوی‌ او ...

هستیِ دوست

جُز هستی‌ دوست در جهان نتوان یافتدر «نیست» نشانه‌ای‌ ز جان ...

دُرّ یتیم

فاطی‌ که به نور فطرت آراسته استاز قید حجابِ عقل پیراسته ...

چراغ فطرت

فاطی‌ که به قول خویش اهل نظر استدر فلسفه کوششِش بسی‌ بیشتر ...

صفحه 7 از 391 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >