تعداد 2 مورد یافت شد

وضوی امام

من دو مرتبه وضو گرفتن امام عزی برخلاف بسیاری از مجتهدین می‏فرمودند: بیش از یک مرتبه شستن استحباب ندارد و افضل وضوها وضوی پیغمبر اکرم(ص) است که با یک ...

خاطرات آیت اللّه محمد حسن قدیری از دوران تلمذ نزد حضرت امام(س)

محضر پُر فیض حدود سالهای 79 ـ برخلاف بسیاری از مجتهدین می فرمودند: بیش از یک مرتبه شستن استحباب ندارد و افضل وضوها وضوی پیغمبر اکرم(ص) است که با یک ...