تعداد 355 مورد یافت شد

استقلال در مالکیت

‏‏استقلال در مالکیت‏ ‏ از روایتها آمده که باید از شوهر اذن بگیرد، اصحاب، آن را بر استحباب حمل کرده اند.» ‏‎[5]‎ ‏‏در این میان چند روایت دلالت ... امری بالاتفاق لازم نیست... برخی از اصحاب این حدیث را بر استحباب حمل کرده و برخی دیگر احتمال تقیه در آن داده اند.» ... قانونی نیست که زن را از تصرف در اموال خود باز دارد و شاید استحباب اذن گرفتن تشویق به نوعی همدلی و هماهنگی در زندگی است ...

الأمر الخامس : فی حکم المتیمّم إذا وجد الماء

الأمر الخامس فی حک ا لطهور ، فلابدّ‎ ‎من حمل ا لأمر بالانصراف وا لتوضّی علی الاستحباب؛ وا لأخذ بعموم ا لتعلیل‎ ‎لصحّـة ا لصلاة مطلقاً ، أو ... محمّد ، یمکن ا لعمل بروایـة عبدالله با لتنزیل علی ا لاستحباب ، ولو‎ ‎عمل بروایتـه لم یکن لروایـة محمّد ... بین ا لروایات ـ بحمل ا لأمر با لمضیّ قبل ا لرکوع علی‎ ‎ا لاستحباب ـ متعیّن لا غبار فیـه ، ولم نترقّب من ا لمحقّق صاحب ... فراجع . حول ما عن «التذکرة» من استحباب الاستئناف مطلقاً ثمّ إنّـه حکیٰ عن «ا ... مطلقاً ثمّ إنّـه حکیٰ عن «ا لتذکرة» استحباب ا لاستئناف مطلقاً‎[58]‎ ، ولعلّـه لروایـة‎ ‎ا لصیقل ...

نقش زمان و مکان بر اجتهاد در کتاب جواهر الکلام و تحریر الوسیله

‏‏نقش زمان و مکان بر اجت نشده است‏‎ ‎‏و تنها حکم و جوب و حرمت از او برداشته شده اما استحباب و کراهت درحق او‏‎ ‎‏ثابت است و عبادتهای او صحیح است ... تطهیر، حرمت ماندن جنب و حایض، حرمت بیع آن مکان مخصوص،‏‎ ‎‏استحباب نماز و دیگر احکام واجب و مستحب و مکروه که بر مساجد ... برای من راه باز‏‎ ‎‏نمی کنند‏‎[21]‎‏. ‏ ‏‏نقش زمان در استحباب استلام حجر الاسود بدین گونه است که اگر در اطراف‏‎ ... قربانی در حج‏ ‏‏برخی از فقها نتوانسته اند میانِ حکم به استحباب تقسیم کردن گوشت قربانی‏‎ ‎‏در منی به سه قسمت (یک ... مکروه باشد.‏ ‏‏به این اشکال چنین پاسخ گفته اند:‏ ‏‏حکم استحباب تقسیم گوشت قربانی به سه قسمت، مخصوص به زمان صدر‏‎ ...

نقش زمان و مکان در علاج تعارض اخبار

‏‎ ‎ ‏‎ ‎ ‏‎ ‎ ‏‎ ‎ علاج تعارض آنها وجوهی‏‎ ‎‏ذکر شده است از قبیل حمل بر تقیه، استحباب و مانند آن. به نظر می رسد یکی‏‎ ‎‏از طرق جع و راه ... آنجا که جعل کرده است، به نوح وجوب است و جدی، نه‏‎ ‎‏استحباب و تقیه. منتهی این جعل بر حسب مصلحت و دایر مدار وجود ... فتوا.‏ ‏‏هشتم: حمل اخبار تخییر بر جواز، و اخبار توقف بر استحباب.‏ ‏‏نهم: حمل اخبار تخییر بر عبادات، و اخبار توقف بر ... حکم و فتوا» و حمل تخییر بر «جواز‏‎ ‎‏عمل»، یا حمل توقف بر «استحباب» و حمل تخییر بر «جواز»، صرفاً به عنوان‏‎ ‎‏یک احتمال ... اند،‏‎ ‎‏مانند حمل اخبار تعلقِ زکات بر زایدِ از نه چیز بر استحباب یا بر تقیه و مانند آن.‏‎ ‎‏از جمله وجوهی که ذکر شده ...

فهرس المحتویات

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ تعلّق البسملة بالسور ··· 56‏ ‏‏ الحکم السادس: استحباب تجوید کتابة البسملة ··· 56‏ ‏‏ الحکم السابع: ... استحباب تجوید کتابة البسملة ··· 56‏ ‏‏ الحکم السابع: استحباب الابتداء بالبسملة ··· 57‏ ‏‏ الحکم الثامن: ... لِلّٰهِ‏‏»‏‏ فی الصلاة ··· 321‏ ‏‏المسألة الثالثة : استحباب ذکره عند العطاس ··· 321‏ ‏‏المسألة الرابعة : ... : استحباب ذکره عند العطاس ··· 321‏ ‏‏المسألة الرابعة : استحباب التحمید علیٰ الإسلام والعافیة ··· 323‏ ‏‏‎[[page ...

نماز جماعت

‏‏ ‏ ‏‏نماز جماعت‏ ‏‏ و مادر واجب است بنابر احتیاط پس باید نماز را بخواند و قصد استحباب کند. -احتیاط واجب آن است که در زمان غیبت امام علیه ...

فصل:فی کیفیة الإحرام

‏‏ ‏ ‏‏فصل:فی کیفیة الإ نواه.‏ ‏‏ (مسألة 12): یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنیّة،والظاهر ‏‎ ‎‏تحقّقه بأیّ لفظ ... ‎‏الإشکال ‏‎[23]‎‏فی عدم وجوب مقارنتها للنیّة ولبس الثوبین استحباب التعجیل بها ‏‎ ‎‏مطلقاً،وکون أفضلیة التأخیر بالنسبة ...

فصل فی أحکام الأولاد والولادة

(مسألة 1) : إنّما تمام الحشفة ، کما هو المتعارف ، بل لا یخلو من قوّة . )) استحباب شروط الاُضحیّة فیها لا یخلو من إشکال ، کما أنّ تعیین ... بأن أعطاها الربع الذی هما فیه ـ لا یبعد أن یکون عاملاً بالاستحبابین . )) بل لا بأس بطبخه علیٰ ما هو المتعارف ، وکون ...

فصل:فی أحکام الحائض

‏‏ ‏ ‏‏فصل:فی أحکام الح الواجبة المشروطة ‏‎ ‎‏بالطهارة کالصلاة و الطواف و الصوم،واستحبابه للأعمال التی یستحبّ لها ‏‎ ‎‏الطهارة،وشرطیته ... منه ما ینافی ذلک فی الجنابة. -علی الأحوط،و إن کان الاستحباب لا یخلو من رجحان. -فی صورة الاستلزام أیضاً یکون ... بعضها مبنیّ علی الاحتیاط. -مرّ عدم الوجوب الشرعی،وکذا الاستحباب کذلک. -لأجل ترتّب الطهارة علیه. -علی ... مع الشکّ فی السعه اشکال بل منع. -لعلّه وکذا تبدیل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة،خصوصاً عند التهیئة لحضوراللّٰه ... محلّ نظیف. -تأتی رجاءً. -بدلیته غیر معلومة،لکن لا یبعد استحباب الذکر علیها قیاماً بل فی کلّ حال؛و إن کان‌فی الجلوس ...

فصل:فی النیّة

‏‏ ‏ ‏‏فصل:فی النیّة‏ محلّ العدول،والعدول فی هذه الصورة علی وجه الجواز ‏‎ ‎‏بل الاستحباب ‏‎[20]‎‏،بخلاف الصورتین الأوّلتین فإنّه علی وجه ... کانت الصحّة عشاء لا تخلو من قوّة،وکذا فی الفرع الآتی. -فی استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضیلة ما بیده تأمّل،بل عدمه لا ...

صفحه 11 از 36 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >