تعداد 355 مورد یافت شد

پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران درباره تشکیل جهاد سازندگی

پیام رادیو ـ تلویز مکۀ معظمه، برای مدینۀ منوره می خواهند بروند لکن به طور استحباب‎ ‎می خواهند بروند، من می خواهم از آنها هم تقاضا کنم ...

الأمر السابع : هل یعتبر فی التیمّم ا‌لعلوق ممّا ضرب علیه‌؟

الأمر السابع هل یع علیٰ عدم اعتباره ـ بعد ا لإجماع ـ ا لأدلّـةُ ا لدالّـة علی استحباب‎ ‎ا لنفض أو جوازه‎[4]‎ ؛ ضرورة أ نّـه بعده لایبقیٰ ...

نیت

‏‏نیّت‏‏ ‏ ‏‏مسأله 1 ـ کفایت می کند، ولی احتیاط (مستحب) آن است که وجوب و‏‎ ‎‏استحباب را قصد نماید. ‏ ‏‏مسأله 9 ـ ‏‏تصوّر کردن تمام افعال ...

مفاد المآثیر الواردة فی المقام

‏‏مفاد المآثیر الواردة ف ‎‏بالنقیصـة مضطربـة، ولعلّ الـنظر فیها یؤدّی إلـی استحباب الإعادة عند ترکها،‏‎ ‎‏وعلیـه لا بأس بنقلها، وهی ...

فصل فی حکم المستعمل فی الغسل الندبیّ والوضوء التجدیدیّ

فصل وحکی عن الـمفید أفضلیّـة الـتحرّی کما عرفت‎[4]‎، وأمّا استحباب‎ ‎الـتنزّه عن الـمستعمل فی الأغسال الـمندوبـة ...

الحکم الثامن: الجهر بالبسملة

‏‏الحکم الثامن: الجهر با الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏یقرأ، فکیف یصحّ قول من یدّعی استحباب الإسرار، أو إیجاب الإسرار، أو‏‎ ‎‏یدّعی أنّها لیست ...

شرایط امام جماعت

‏‏شرایط امام جماعت‏ ‏‏د امامت اولویّت دارند و مرجّحاتی که ذکر شد،‏‎ ‎‏افضلیّت و استحباب، را می رسانند نه آن که واجب و لازم باشند، حتی ...

حقیقت شفاعت و غفران و چگونگی تأثیر عبادات

حقیقت شفاعت و غفرا قلت: پس اگر این طور است معنای دعا چیست؟ حال آنکه ادعیه و استحباب‎ ‎دعا از ضرورت هم می خواهد ترقی کند. قلت: از ...

انقلاب فقهی امام

‏‏انقلاب فقهی امام‏ ‏‏ علیه فرموده اند چاه آب نجس نمی شود و تمام روایات را حمل بر استحباب کرده اند و نتیجه اینکه اجماع ‏‎[[page 12]]‎‏قدما بر ... تمام این دستورات پس از آن غیر واجب الاطاعه البته با توجیه استحبابی بودن مسأله، درست است که مرحوم علامه به روایاتی از ...

گفتاری دربارۀ وصیت به حج

‏‏گفتاری دربارۀ وصیت به نکردن ندارد، جایز نیست. و اما‏‎ ‎‏بقیۀ اعمال حج حتی سعی، استحباب آن ها به طور استقلال و جواز نیابت در آن ها، معلوم‏‎ ...

صفحه 18 از 36 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >