تعداد 219 مورد یافت شد

مسائل متفرقه و استفتائات استطاعت

‏‏ ‏ ‏‏مسائل متفرقه و استفتائات استطاعت ‏ ‏‏ مسأله 1- اگر زنی شوهرش از دنیا برود و ... مسأله 1- اگر زنی شوهرش از دنیا برود و در حیات شوهرش استطاعت مالی ‏‎ ‎‏نداشته باشد و بعد از مردن او از ارث ... استطاعت مالی ‏‎ ‎‏نداشته باشد و بعد از مردن او از ارث شوهر،استطاعت مالی پیدا کند ولی از جهت ‏‎ ‎‏مرض نتواند به حج برود ... شد باید از ترکۀ او برای او حج بدهند و اگر از سال‌های قبل،استطاعت نداشته در ‏‎ ‎‏فرض مزبور مستطیع نشده است.‏ ‏‏ ... است و باید ‏‎ ‎‏به حج برود و به زحمت افتادن شوهر،مانع استطاعت زن نمی‌شود.‏ ‏‏ مسأله 9- کسی که در محل خودش ...

مسائل متفرقۀ استطاعت

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏مسائل متفرقۀ استطاعت ‏ ‏‏مسألۀ 1- اگر زنی شوهرش از دنیا برود و در حیات ... ‏ ‏‏مسألۀ 1- اگر زنی شوهرش از دنیا برود و در حیات شوهرش استطاعت ‏‎ ‎‏مالی نداشته باشد و بعد از مردن او،از ارث ... استطاعت ‏‎ ‎‏مالی نداشته باشد و بعد از مردن او،از ارث شوهر،استطاعت مالی پیدا کند ‏‎ ‎‏ولی از جهت مرض نتواند به حج ... شد باید از ترکه او برای حج ‏‎ ‎‏بدهند؛و اگر از سالهای قبل استطاعت نداشته،در فرض مزبور مستطیع ‏‎ ‎‏نشده است.‏ ‏‏مسألۀ ... است و باید به حج برود و به زحمت افتادن شوهر، ‏‎ ‎‏مانع استطاعت زن نمی‌شود.‏ ‏‏مسألۀ 9- کسی که در محل خودش مستطیع ...

4.استطاعت

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏[4.استطاعت] ‏ ‏‏4.استطاعت از جهت مال و صحت بدن و توانایی و ... ‏ ‏‏ ‏ ‏‏[4.استطاعت] ‏ ‏‏4.استطاعت از جهت مال و صحت بدن و توانایی و بازبودن راه و ‏‎ ... راه و ‏‎ ‎‏آزادی آن و وسعت وقت و کفایت آن.‏ ‏‏مسألۀ 1- استطاعت از جهت مال یعنی داشتن زاد و راحله که توشه ‏‎ ‎‏راه و ... است که مخارج برگشتن را نیز داشته باشد؛و امور دیگری ‏‎ ‎‏در استطاعت معتبر است که در مسائل آینده بیان می‌شود.‏ ‏‏مسألۀ ... باشد.‏ ‏‏مسألۀ 5- کسی که از دیگری طلب دارد،و بقیۀ شرایط استطاعت را ‏‎ ‎‏نیز دارا است،اگر وقت طلب او رسیده یا حالّ ...

شرایط وجوب حَجة الاسلام

‏‏ ‏ ‏‏شرایط وجوب حَجة حج او ‏‎ ‎‏اگرچه ولیّ او اذن ندهد،لکن بعد از بالغ شدن اگر استطاعت داشت باید حج برود و ‏‎ ‎‏حج زمان کودکی کافی ... می‌شود مستطیع باشد.‏ ‏‏سوم: حرّیت.‏ ‏‏ چهارم: استطاعت از جهت مال و صحت بدن و توانایی و باز بودن راه و ... آزادی ‏‎ ‎‏آن و وسعت وقت و کفایت آن.‏ ‏‏ مسأله 1- استطاعت از جهت مال؛یعنی داشتن زاد و راحله که توشۀ راه و ... است که مخارج ‏‎ ‎‏برگشتن را نیز داشته باشد.و امور دیگری در استطاعت معتبر است که در مسائل آینده ‏‎ ‎‏بیان ... مسأله 5- کسی که از دیگری طلب دارد و بقیۀ شرایط استطاعت را نیز داراست، ‏‎ ‎‏اگر وقت طلب او رسیده یا حالّ است ...

ویرایش جدید مناسک حج مطابق با فتاوای امام خمینی با حواشی مراجع معظم تقلید

به گزارش پرتال امام خمینی(س)به بردارنده «مقدمه»، «شرایط وجوب حجة‌الاسلام»، «مسائل متفرقه استطاعت»، «استفتائات استطاعت»، «نیابت در حج»، «استفتائات ... وجوب حجة‌الاسلام»، «مسائل متفرقه استطاعت»، «استفتائات استطاعت»، «نیابت در حج»، «استفتائات نیابت»، «حج استحبابی»، ... شود و بدون وجود تمامی آنها حج واجب نیست: بلوغ، عقل، حریت، استطاعت از جهت مال و صحت بدن و توانایی و بازبودن راه و آزادی ... بتواند آنها را تهیه کند، داشته باشد. شرط است در وجوب حج، استطاعت بدنی و استطاعت از جهت بازبودن راه و استطاعت ... تهیه کند، داشته باشد. شرط است در وجوب حج، استطاعت بدنی و استطاعت از جهت بازبودن راه و استطاعت زمانی.» هفت فصل «محل ...

حج تمتع با چه شرایطی، واجب می گردد؟ و استطاعت به چه معناست؟

توضیحات کارشناس: شرایط واجب ش بر شخص دیوانه واجب نیست. 2- حرّ بودن یعنی برده نبودن 3- استطاعت که آیه 97 سوره مبارکه آل‏ عمران‏ آن را چنین بیان ... کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ مراد از استطاعت، داشتن توانایی مالی؛ و برخورداری از سلامت و قدرت ... مسیر؛ و وسعت وقت و کافی بودن آن برای حج است؛ پس در وجوب حج استطاعت شرعی معتبر بوده و قدرت عقلی داشتن کافی ... و قدرت عقلی داشتن کافی نمی‌باشد. نکته دیگری که در حصول استطاعت دخیل و شرط آن است، فراهم و تامین بودن هزینه افراد ... عائله‌ انسان تا مراجعت وی از حج با آن امرار معاش کند، در استطاعت شرط است‌، و بنابر اقوی مقصود از عائله کسانی هستند که ...

احکام عمره

مساله 1 ـ همان طور فوری‎ ‎است. مساله 2 ـ شرط نیست در وجوب عمره آنکه استطاعت برای حج داشته‎ ‎باشد، بلکه اگر استطاعت برای عمره ... در وجوب عمره آنکه استطاعت برای حج داشته‎ ‎باشد، بلکه اگر استطاعت برای عمره داشته باشد واجب می شود گرچه‎ ‎استطاعت حج ... بلکه اگر استطاعت برای عمره داشته باشد واجب می شود گرچه‎ ‎استطاعت حج نداشته باشد، چنانچه اگر استطاعت برای حج داشته ... باشد واجب می شود گرچه‎ ‎استطاعت حج نداشته باشد، چنانچه اگر استطاعت برای حج داشته باشد و‎ ‎برای عمره نداشته باشد، حج ... بجا آورد. مساله 4 ـ کسی که وظیفه اش حج تمتع است لکن استطاعت حج تمتع‎ ‎ندارد و استطاعت عمرۀ تمتع را دارد، مثل ...

شرایط وجوب حجة الاسلام

‏‏شرایط وجوب حجة الاسلام کند، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که بعد از آن در صورت‏‎ ‎‏استطاعت، حج را اعاده کنند.‏ ‏‏مسأله 7 ـ‏‏ اگر بچه راهی حج ... 421]]‎‏دوم آن ها:‏‏ حرّ بودن است.‏ ‏‏سوم آن ها:‏‏ استطاعت از نظر مالی و سلامتی و توانمندی بدن و باز بودن راه و ... 9 ـ ‏‏قدرت عقلی در وجوب حج کافی نیست، بلکه در وجوب آن استطاعت‏‎ ‎‏شرعی معتبر است و استطاعت شرعی توشۀ سفر و مرکب و ... حج کافی نیست، بلکه در وجوب آن استطاعت‏‎ ‎‏شرعی معتبر است و استطاعت شرعی توشۀ سفر و مرکب و سایر چیزهایی که در آن‏‎ ... چیزهایی که در آن‏‎ ‎‏اعتبار دارد می باشد، و با نبودن چنین استطاعتی، حج واجب نیست و کفایت از‏‎ ‎‏حجة الاسلام نمی کند؛ ...

اعمال عمره مفرده به چه ترتیب انجام می شود؟ بر ما ایرانیان و آنانی که در مکه و نزدیک آن نیستند واجب است یا مستحب؟

توضیحات کارشناس: برکات حج و واجب است. و وجوب آن مانند حج، فوری است. در وجوب عمره، استطاعت برای حج معتبر نیست و اگر کسی برای عمره مستطیع باشد، ... و اگر کسی برای عمره مستطیع باشد، بر او واجب است، هر چند که استطاعت حج را نداشته باشد، همچنان که عکس آن هم صادق است؛ ... باشد، همچنان که عکس آن هم صادق است؛ یعنی اگر شخصی فقط استطاعت برای حج داشته باشد و برای عمره مستطیع نباشد، واجب ... و وظیفۀ آن‌ها حج قران و افراد (حج و عمرۀ مفرده) می‌باشد. و استطاعت برای یکی از آن دو عمل برای آن‌ها قابل تصور ... می‌کند، و این که آیا عمره مفرده بر این‌ها در صورتی که استطاعتش را داشته باشند، ولی مستطیع برای حج نباشند، واجب ...

شرایط وجوب حج

مساله 1 ـ برای وجو که به حج و تحصیل مقدماتی که حاصل‎ ‎نیست برسد. سوم: استطاعت از جهت مال و بدن و باز بودن راه و امن بودن و وقت‎ ... را فاقد باشد حج بر او واجب نیست. مساله 2 ـ مراد از استطاعت، عقلی نیست، بلکه آن چیزی است که شرع‎ ‎معین فرموده، و ... از حج واجب نیست. مساله 4 ـ اگر کسی از محل سکونتش استطاعت ندارد، ولکن تا محلی‎ ‎بدون استطاعت رفت و از آنجا تا ... ـ اگر کسی از محل سکونتش استطاعت ندارد، ولکن تا محلی‎ ‎بدون استطاعت رفت و از آنجا تا مکه به واسطۀ کمی راه مستطیع شد، ... است، دارا باشد. ‎[[page 205]]‎مساله 6 ـ لازم نیست در استطاعت، آنکه خود توشۀ راه و مرکب را داشته‎ ‎باشد، بلکه اگر ...

صفحه 1 از 22 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >