تعداد 853 مورد یافت شد

مجله نوجوان 224 صفحه 16

راهنما دوست راه های جلب توج خود آرزو داریم ، کسی به فکرمان باشد و مورد احترام و علاقة اطرافیانمان باشیم . اما باید به این نکته توجه داشته باشید ... روانی نیستند ، ولی هرگز موفق نشده اند محبت و علاقة تمام اطرافیان خود را جلب کنند . برای اینکه مورد محبت و توجه ... اطرافیان خود را جلب کنند . برای اینکه مورد محبت و توجه اطرافیان خود واقع شویم ، ابتدا باید سعی کنیم با اطرافیان ... و توجه اطرافیان خود واقع شویم ، ابتدا باید سعی کنیم با اطرافیان برخوردی راحت و بی تشریفات داشته باشیم . مردم خیلی ... . یکی از خصوصیاتی که دارا بودن آن ، نقش مهمی در جلب محبت اطرافیان ایفا می کند ، داشتن علاقه و محبت خالصانه و بی شائبه ...

آیا قبول دارید که دیدگاه های امام در هنگام اقامت در پاریس و مصاحبه با خبرنگاران بسیار روشنفکرانه و منطبق با دموکراسی و حقوق بشر بود، اما با ورود به ...

دو «آیا» در عبارات فوق دیده می جمهوری اسلامی روشنفکرانه و منطبق با دموکراسی نبود.- اطرافیان امام دیدگاه های روشنفکرانه و منطبق با دموکراسی و ... های روشنفکرانه و منطبق با دموکراسی و حقوق بشر نداشتند.- اطرافیان در دیدگاه های امام تا آنجا تاثیرگذار بودند که می ...

* علی امینی و شریف امامی از ایران خارج شدند. * مذاکرات مهمی بین بازرگان، بختیار و ارتش انجام گرفت. اطرافیان بازرگان اظهار امیدواری کردند که ارتش در ...

* علی امینی و شریف امامی از ای * مذاکرات مهمی بین بازرگان، بختیار و ارتش انجام گرفت. اطرافیان بازرگان اظهار امیدواری کردند که ارتش در منازعات ...

مجله نوجوان 224 صفحه 17

در جمعی نشسته ایم و کسی از م را ، که به او دست داده بود ، از او گرفته اید . توجهی که اطرافیان به او داشته اند را متوجه خود کرده اید. لذت اهمیتی ... ببرند . احتمال داشت گویندة لطیفة آدمی خجالتی باشد و خندیدن اطرافیان و مورد توجه قرار گرفتن او برای چند لحظه باعث افزایش ... اینجا به طور خلاصه راه هایی ساده برای جلب محبت و احترام اطرافیان ارائه شده است که امید است راه گشای شما برای جلب ... بدهید . 4 - رفتار و برخوردی جاذب داشته باشید به طوری که اطرافیان احساس کند از هم نشینی با شما چیزی نصیبشان می شود . ... چیزی نصیبشان می شود . 5 - سعی کنید همیشه با حمایت معنوی اطرافیان خود به آن ها روحیه و قوت قلب دهید با این کار آنان ...

مجله نوجوان 234 صفحه 31

بلندی گفت : "پهلوان ! حال که شاهد زورآزمایی پهلوان دیارمان با این غول چهارپا باشیم !" اطرافیان حاکم در سکوتی سنگین فرو رفتند . کسی را یارای مخالفت ... . پس بگذارید این مبارزه انجام شود !" دیگر چاره ای نبود . اطرافیان حاکم با اضطراب فراوان آمادۀ تماشای این مبارزه شدند ... می کنم تا بتوانم در این مبارزه پیروز شوم . . ." ترس و وحشت اطرافیان حاکم چند برابر شد . آن ها شیفتۀ پهلوان بزرگ شهرشان ... از دست داد و همراه با پهلوان روی زمین غلتید . فریاد شادی اطرافیان حاکم به هوا برخاست . فیل با حالت خنده داری روی زمین ...

مجله نوجوان 20 صفحه 27

پزشکی هیستری (دکتر دلارام) هیستری میخواهد انتظارات محیط را برآورده کند و در عوض توجه اطرافیان را به خود جلب کند. آنها به جای رفتارهای عادی و ... رنج ببرد و نیاز داشته باشد تا به عنوان یک بیمار مود حمایت اطرافیان قرار بگیرد. بنابراین با دیدن علائم هیستری نباید ... با دیدن علائم هیستری نباید فوراً بیمار را متهم کرد چون اطرافیان او به خاطر بیتوجهیشان، بیش از او مسئول وضعیت به ...

گرفتاری اطرافیان

امام حسن ـ سلام الله علیه ـ آن قدر گرفتاری که‏‎ ‎‏از این ...

غذای امام ساده بود

عده ‏ای از ایران برای زیارت ام بودند. از آنجا که امام خود ساده می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زیستند، اطرافیان ایشان نیز در زندگی خود رعایت سادگی را ...

مجله نوجوان 234 صفحه 30

داستان دوست کشتی با فیل حمد بود . ساعتی بعد ، تحویل هدایا به پایان رسید . حسین میرزا و اطرافیانش به نشانۀ تشکر از جای بلند شدند؛ اما در همین لحظه ، ... ناقابل دیگر باقی مانده که تقدیم خواهد شد ." حسین میرزا و اطرافیان با شنیدن این جملات همه با تعجب به هم خیره شدند : - ... نمی تواند آن را تقدیم حاکم کند ؟ ! هنگامی که حسین میرزا و اطرافیان از خیمه خارج شدند ، ناگهان با دیدن فیل عظیم الجثه ... و تنومند حیوان را نگه داشته بود . پچ پچ و زمزمه در میان اطرافیان حسین میرزا پیچید : - در تمام عمرم ، چنین حیوان غول ... بخواهد و کمک کند ، من می توانم از پس این فیل هم برآیم . اطرافیان حسین میرزا از این بگو مگوی نه چندان دوستانۀ پهلوان ...

صفحه 1 از 86 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >