تعداد 4534 مورد یافت شد

تحلیلی از مبانی فکری و ضرورت علمی تشکیل کنگره

تحلیلی از مبانی فکری و ضرورت ع که بتوان در این گونه محافل به بررسی ابعاد مختلف اندیشه های اقتصادی حضرت امام(س) و نقش آن در دینامیسم تحولات انقلاب ... در حوزه های علمیه عمدتاً در چارچوب تحلیلهای فقهی از مسائل اقتصادی خلاصه می شد، که مبنای استنتاج علی القاعده مبتنی بر ... بود که ثمرات آن به صورت مجموعه ای از احکام فقهی در موضوعات اقتصادی ظاهر می شد. در دانشگاهها مباحث اقتصاد اسلامی بیشتر ... پیرامون اثبات این قضیه متمرکز بود که اسلام دارای یک سیستم اقتصادی با خصوصیاتی ویژه است به گونه ای که با حفظ مزایا و ... ویژه است به گونه ای که با حفظ مزایا و محاسنِ نظامهای دیگر اقتصادی، از معایب و مفاسد آنها کاملاً مبرّاست. با ظهور حضرت ...

رهایی از اقتصاد وابسته (خودکفایی) راهبرد امام خمینی (س) در عرصه اقتصاد

رهایی از اقتصاد وابسته (خودکفا دولت ها در عرصه اقتصاد، در کنار تعقیب اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی، ... ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی، استقلال اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم در برنامه های کلان خود مدنظر ... برنامه های کلان خود مدنظر قرار می دهند. تأکید بر استقلال اقتصادی و نیل به خودکفایی به مفهوم انزوای تجاری نیست، بلکه ... در عرصه های تولید و تجارت بر مبنای بهره گیری از فرصتهای اقتصادی و استفاده اصولی از قابلیتها و توانمندیهای داخلی را ... که رهبران ملی گرای اکثر این کشورها دنبال می کردند استقلال اقتصادی و از نظر صنعتی، رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته و محو ...

ضرورت استقلال اقتصادی

متون اقتصاد اسلامی و اقتصاد کل آموزه های خود تلاش برای نیل به سطح قابل قبولی از استقلال اقتصادی و خودکفایی را با ابزارهای خاص خود توصیه می کنند. تا ... که اسلام، استقلال و عزت پایدار مسلمانان را در گرو استقلال اقتصادی بیان می کند (انفال/60) و جامعه اسلامی را به تلاش جدی ... مناسب برای حرکت به سمت توسعه پایدار توأم با استقلال اقتصادی و حضور قدرتمند در عرصه های تجاری بین الملل را توصیه ... اقتصاد اسلامی در مورد نقش و جایگاه استقلال و خودکفایی اقتصادی به منظور عزت و رشد پایدار مسلمین، و درک موقعیت ... مسلمین، و درک موقعیت زمانی، جایگاه دستیابی به استقلال اقتصادی و تحکیم پایه های اقتصاد ملی را در شرایط کنونی ...

تقدیر الهی و فعالیت اجتماعی در سیرۀ حضرت امام ترکیب شده است

تقدیر الهی و فعالیت اجتماعی در ایشان ادا کنم. موضوعی که بر عهدۀ من واگذار کردند بحث اخلاق اقتصادی امام راحل هست. مسألۀ اخلاق اقتصادی در دو دهۀ اخیر در ... واگذار کردند بحث اخلاق اقتصادی امام راحل هست. مسألۀ اخلاق اقتصادی در دو دهۀ اخیر در سطح مراکز علمی و مؤسسات تحقیقاتی ... تکیه می شود می تواند یک توسعه ای را تحقق بخشد؟ آیا توسعه اقتصادی در ایران تحقق پیدا می کند؟ یکی از پژوهشگرانی که به ... که به این موضوع پرداخته، استاد انستیتوی سیاستهای اقتصادی دانشگاه فدرال ارتش آلمان است به اسم آقای «غنی قوسی» ... آقای «غنی قوسی» که در سال 1985 مقاله ای تحت عنوان اخلاق اقتصادی و اصول اخلاق اسلامی یا اصول اقتصاد اسلامی منتشر کرده ...

خودکفایی

مطلب حاضر چکیده مقاله رهایی ا خمینی (س) در عرصه اقتصاد است که در همایش "بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)"، ارائه شده است. این همایش توسط موسسه ... دولت ها در عرصه اقتصاد، در کنار تعقیب اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی، ... ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی، استقلال اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم در برنامه های کلان خود مدنظر ... برنامه های کلان خود مدنظر قرار می دهند. تأکید بر استقلال اقتصادی و نیل به خودکفایی به مفهوم انزوای تجاری نیست، بلکه ... در عرصه های تولید و تجارت بر مبنای بهره گیری از فرصتهای اقتصادی و استفاده اصولی از قابلیتها و توانمندیهای داخلی را ...

نقش زنان در اقتصاد از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

نقش زنان در اقتصاد از دیدگاه ح به ویژه اینکه زنان زودتر از مردان پا به عرصه فعالیتهای اقتصادی گذارده، در جوامع اولیه نیز نقش بارزتری نسبت به مردان ... [۲] اگر چه امکانات بالقوه یک کشور برای رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی تا حدود زیادی تابع منابع طبیعی از قبیل ... اقتصاددانان توسعه معتقدند آنچه به واقع ویژگی و جریان توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را تعیین می کند «منابع انسانی» آن کشور ... و منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمانهای اجتماعی ـ اقتصادی را می سازند و تنظیم کننده جهت توسعه اند. به ... دانشها و تکنولوژیهای لازم و استفاده بهینه از آنها، پیشرفت اقتصادی و توسعه امکانپذیر نیست. الزام به مشارکت زنان در ...

سیاست و اقتصاد

سیاست و اقتصاد دکتر سید محمد سایر نیروهای جوان وارد وزارتخانه شدیم، معاونتی تحت عنوان اقتصادی و امور بین الملل وجود داشت. این معاونت عمدتاً مسائل ... و امور بین الملل وجود داشت. این معاونت عمدتاً مسائل اقتصادی دو جانبه و بین المللی را پیگیری و به صورت تخصصی در ... جانبه و بین المللی را پیگیری و به صورت تخصصی در حوزه مسائل اقتصادی انجام وظیفه می کرد. در کنار آن نیز معاونت سیاسی وجود ... تغییر ساختار وزارتخانه و تشکیل معاونت های منطقه ای، مسائل اقتصادی در ذیل این معاونت ها قرار گرفت. این تغییرات تجربه ای ... شود تا بتوانند از این طریق، تحرک بیشتری در حیطه مسائل اقتصادی پدید آورند؛ به ویژه که به واسطه فضای ایجاد شده بعد ...

مبانی الگوی جامع توسعۀ اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

مبانی الگوی جامع توسعۀ اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) محسن رضایی تشریح و ... امروز انقلاب اسلامی، جهان اسلام و جهان کنونی که بحثهای اقتصادی یک بار دیگر موضوع روز شده است و در تحلیل بسیاری از ... از عقب ماندگی و فقه و جهل رنج می برند. ترسیم خطوط فکری و اقتصادی امام اگر چه کار آسانی نیست، اما قدمی مهم به شمار می ... که از امام چه انتظاری دارد؟ آیا به دنبال این است که نظریات اقتصادی – شبیه آنچه که در علوم اثباتی ارائه شده - از امام ... اثباتی ارائه شده - از امام ببیند، او را با چهره های علمی اقتصادی مقایسه کند و یا اینکه به دنبال این است که راه حل ...

تبیین اقتصادی انقلاب اسلامی ایران

تبیین اقتصادی انقلاب اسلامی ایران[1] مهدی رهبری[2] خلاصه ... انقلاب اسلامی ایران[1] مهدی رهبری[2] خلاصه مقاله عوامل اقتصادی همچون سایر عوامل در وقوع انقلاب اسلامی نقش مؤثری ... این مقاله درصدد آزمون این فرضیه می باشد که آنچه زمینه های اقتصادی سقوط رژیم و پیروزی انقلاب را به وجود آورد، رشد ... های اقتصادی سقوط رژیم و پیروزی انقلاب را به وجود آورد، رشد اقتصادی ناهمگون همراه با فاصله عظیم طبقاتی در نتیجۀ توزیع ... اجتماع نخبگان و جامعه در خصوص الگوی توسعه، واکنش نیروهای اقتصادی سنتی در قبال عملکرد اقتصادی رژیم، تشدید مهاجرت و ...

دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی در باره فعالیتهای اقتصادی نیروهای نظامی و اعضای بیت رهبری چه بود؟

پاسخ چنین سئوالی برای کسانی که سیاسی برحذر می دارند، به طریق اولی تکلیف ورود به عرصه های اقتصادی معلوم است. با این حال در برخی کشورها در هنگام صلح از ... دیدگان در هنگام حوادث طبیعی استفاده می شود که با فعالیت اقتصادی یکی نیست و بعید است چنین امری مورد تایید امام ... برای مردم فراهم کنند که همگان بتوانند در فضای امن به امور اقتصادی بپردازند و حضور آنها در چنین عرصه ای به طور طبیعی کم ... و حضور آنها در چنین عرصه ای به طور طبیعی کم و بیش امنیت اقتصادی جامعه را تهدید خواهد کرد. و اما سئوال در مورد فعالیت ... جامعه را تهدید خواهد کرد. و اما سئوال در مورد فعالیت اقتصادی اعضای بیت ایشان محتاج تفکیک است. زیرا اصطلاحا اعضای ...

صفحه 1 از 454 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >