تعداد 12 مورد یافت شد

دیدگاه امام درباره اقتصاد چه بود؟ آیا به اقتصاد سرمایه داری اعتقاد داشت؟

واضح است که حوزه تخصصی امام به در درجه اول فقه بود و استخراج قواعد حقوقی و شرعی ناظر به اقتصاد و سایر فعالیت های اجتماعی و فردی از مبانی مذهبی، ... فقیه است، ولی این امر به آن معنا نیست که فقیه باید طرفدار اقتصاد سرمایه داری یا کمونیستی باشد. به ویژه آنکه اجرای هر ... سرمایه داری یا کمونیستی باشد. به ویژه آنکه اجرای هر برنامه اقتصادی شدیدا وابسته به وضعیت جامعه، منابع مالی و کیفیت ... و کیفیت نیروی انسانی آن است و انتخاب راهبردها و تاکتیک های اقتصادی موضوعی تخصصی در حوزه علم اقتصاد و با رعایت آن قواعد ... راهبردها و تاکتیک های اقتصادی موضوعی تخصصی در حوزه علم اقتصاد و با رعایت آن قواعد فقهی است. آنچه که ایشان به عنوان ...

چرا امام خمینی در ابتدا از ریاست جمهوری بنی صدر حمایت کردند؟

اینکه امام خمینی(س) از ابتدا ا را از دوران کودکی می شناختند. - بنی صدر در دانشگاه تهران اقتصاد و حقوق اسلامی خواند و چون از مخالفین رژیم شاه بود، به ... و نهایت در خرداد 42 به فرانسه رفت و در رشته جامعه شناسی اقتصاد، دکتری گرفت.- در فرانسه با گروههای مخالف شاه مانند ... شورای انقلاب و حکم امام ابتدا معاون و سپس به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. مدتی نیز سرپرست وزارت امور خارجه ...

آیا یوگا و مدیتیشن و وجود چاکراها حقیقت هستند و یا می شود به عنوان یک مسیری که اسلام هم بپسندد،انتخاب بشوند؟یا اینکه جزو مکتبهای گمراه کننده تلقی می ...

موضوع فوق امری اجتهادی است. ال مانند فلسفه، منطق ریاضی، علوم رایانه ای، جامعه شناسی، اقتصاد و سیاست را در دانشگاههای غربی بیاموزند و گاه بر اساس ... دانشها زیربنای فلسفی و مکتبی نیز دارند. مثلاً بخشی از دانش اقتصاد که با زبان ریاضی و آمار قابل بیان می باشد، علم عام ... می شود اما کاپیتالیسم، کمونیسم، نئوکلاسیسم... هر کدام مکتب اقتصادی خاص خود هستند که زیربناهای آنها علمی نیست بلکه فلسفی ...

آیا بنیان گذار جمهوری اسلامی بر اساس مصلحت نظام اسلامی و برای مصون از خطر آن تهدیدها، ساخت سلاح هسته ای را «جایز» می دانست؟

خیر. امام تهیه اسلحه هسته ای ر فقیر و منزوی تبدیل شده است و سلاح هسته ای نتوانسته به اقتصاد این کشور کمک کند و سلاح هسته ای به جای پیشرفت عامل ...

آیا حضرت امام(س) فقه سنتی و حوزه های علمیه را برای پاسخگویی به نیازهای فعلی جامعه کافی می دانستند؟ با توجه به پیچیدگی های فعلی جوامع با تکیه بر فقه ...

حضرت امام سفارشات بسیار اکیدی است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. (همان، ج21، ...

با سلام خدمت دست اندرکاران پرتال امام خمینی(س)، با توجه به شعار و نام گذاری امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام گرفته، اگر ممکن هست ...

با عرض سلام متقابل و تشکر از س و اتکا به خدا و خود و رد هرگونه وابستگی اعم از سیاسی، اقتصادی و نظامی دانسته اند. ایشان وابستگی یک کشور برای تامین ... ‌‏همت کنند.‏ باید بنای بر این بگذارند که مستقل باشند در اقتصاد. وقتی یک‌‎ ‌‏ملتی بنای بر یک چیز گذاشت یعنی، همۀ آنها ...

امام خمینی (س) فرق بین مکتب اسلام و سایر مکاتب را چه می دانستند ؟ عموماً در این مورد به معنوی بودن انقلاب اسلامی اشاره می شود. اما برخی نهضت ها و ...

دوره معاصر تاریخ بشر با پیدایش ناگوار اعطای آزادی های افسارگسیخته به ویژه در عرصه اقتصاد و سیاست، ارزش برابری را با اتکای به قدرت فائقه دولت ...

امام خمینی و عدالت

در آثار امام خمینی(ره) 2172 با از واژه بکار رفته است. اضافاتی مانند عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی... نیز در میان گفتار و نوشته های ایشان ... نظر گاه امام خمینی هر بخش از سیاست و رفتار اجتماعی اعم از اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی از تعادل خارج شود، به همان ... که هر اضافه ای در جای خود اهمیت دارد. لذا توجه به عدالت اقتصادی هر چند در حد عالی مورد نظر باشد اما مثلاً از عدالت ... اجتماعی و سیاسی بر این مبنا نیز هست که افراد در سیاست و اقتصاد و قضا.... نیز نباید گناهان کبیره مرتکب شوند و الا از ...

از نظر امام خمینی، توجه به استقلال و خود کفایی – متأثر از شرق و غرب زدگی- تحت چه محورهایی عنوان شده است؟

‏‏‏استقلال و خودکفایی جامع در فرهنگ اسلام شامل هر دو نوع استقلال سیاسی و اقتصادی می شود. به عبارت دیگر اسلام هم بر استقلال سیاسی ... دیگر اسلام هم بر استقلال سیاسی تاکید دارد و هم بر استقلال اقتصادی. البته شایان ذکر است که توانمندی اقتصادی و استقلال ... و هم بر استقلال اقتصادی. البته شایان ذکر است که توانمندی اقتصادی و استقلال در حوزه اقتصاد می تواند زمینه ساز استقلال ... البته شایان ذکر است که توانمندی اقتصادی و استقلال در حوزه اقتصاد می تواند زمینه ساز استقلال سیاسی نیز باشد. گرچه در ... گرچه در دوران امروز و عصر تبادلات و جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد اتکای کشورها به اقتصاد ملی به طور کامل امکان پذیر ...

آیا امام فردی معتدل و میانه رو بود ؟

با چه ملاکی میتوان دریافت ک همچنین دو بار میانهروی را مترادف با اعتدال و دو بار نیز با اقتصاد بکار بردهاند. میانهرو و یا راه میانه نیز در دو بار در ... کردهاند. انقلاب صنعتی نیز چنان موجب تندروی در زمینه اقتصاد شد که ماشین آن با سرعتی زیاد کشاورز و کارگران را زیر ...

صفحه 1 از 2 1 | 2