تعداد 1 مورد یافت شد

رهنمودهای حضرت امام(ره) خطاب به جوانان

حضرت امام خمینی(ره) صبح روز هف تا ما در همه چیز محتاج باشیم، در علم محتاج باشیم و در اقتصاد وابسته و محتاج باشیم. شما جوانان که امید من هستید و ...