تعداد 9 مورد یافت شد

آیا درست است که امام خمینی درباره مسجد جمکران موضع گیری خاصی نداشته اند؟

در کتابهای امام نسبت به مسجد جمکران مطلبی دیده نمی شود اما ...

نظر امام در مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاه را می خواستم بدانم.

در آثار مستقیم امام خمینی(ره) در این زمینه مطلب صریحی دیده ...

آیا امام فردی معتدل و میانه رو بود ؟

با چه ملاکی میتوان دریافت که چه اشخاص و چه گروهی معتدل و ...

پرسشهایی که جنبه استفتاء دارد در غالب چه گروهی انجام دهیم؟

پرسش بالا، دارای ابهام است و احتمال بیشتر آن است که پرسش ...