نگاهی گذرا به تعدادی از پیامهای حضزت امام خمینی در روزهای اوج انقلاب اسلامی

درسی از امام خمینی(س)/ جایگاه ملت در نگاه امام خمینی(س)

نگاهی گذرا به تعدادی از پیامهای حضزت امام خمینی در روزهای اوج انقلاب اسلامی

چهارشنبه, بهمن 21, 1394 11:5
از نظر امام خمینی(س) پذیرش معاد از فطریات آدمی است

انسان شناسی عرفانی امام خمینی/2

از نظر امام خمینی(س) پذیرش معاد از فطریات آدمی است

به اعتقاد امام خمینی(س) در میان اعمال انسان، هر چه خوبی و نیکی است به خداوند باز می گردد و هر چه بدی و زشتی است به اعمال صاحبان آن منتسب می شود

چهارشنبه, بهمن 21, 1394 9:39
خاطره  رهبر معظم انقلاب از روز بیعت همافران با حضرت امام(س)

خاطره رهبر معظم انقلاب از روز بیعت همافران با حضرت امام(س)

من با عجله رفتم در مقر امام در دبستان علوی، که فاصله ی کوتاهی داشت با آنجائی که ما بودیم. آمادگی هائی به وجود آمد و امام عزیز ایستادند و این جوانها، این دلاورها، این سلحشورها آمدند در مقابل امام رژه رفتند و امام با همان ایمان و باوری که همیشه از اول شروع نهضت به مسئولیت خود و به نقش خود در اداره ی این انقلاب و این ملت داشتند، از اینها رژه گرفتند.آنها را نصیحت کردند، به آنها دل دادند، به آنها شجاعت دادند.

دوشنبه, بهمن 19, 1394 15:57
وحدت وجود،وجود منبسط، حرکت جوهری، اضافه اشراقیه، فرب نوافل و فرائض و سماع عارفان  به روایت عرفان پژوه فرانسوی

درسگفتارهای آداب الصلوة/4

وحدت وجود،وجود منبسط، حرکت جوهری، اضافه اشراقیه، فرب نوافل و فرائض و سماع عارفان به روایت عرفان ...

دراویش قونیه در رقص سماع خود می چرخند، در حالی که یک دست را بالا و دست دیگر را پایین می گیرند؛ بدین معنا که با یک دست از بالا می گیرند و با دست دیگر به پایین می رسانند، غافل از آن که اگر در این وسط چیزی از من آن ها باشد، حجاب و مانع رساندن پیام خواهد گشت و درواقع چیزی از پیام باقی نخواهد ماند. لکن اگر من نباشد، آن گاه این جریان تحقق خواهد یافت.

دوشنبه, بهمن 19, 1394 14:0
کتابخانه موبایلی امام خمینی(س) عرضه شد

همزمان با دهه مبارک فجر؛

کتابخانه موبایلی امام خمینی(س) عرضه شد

نسخه موبایلی کتابخانه امام خمینی(س) همزمان با دهه مبارک فجر آماده بهره برداری شد.

سه شنبه, بهمن 13, 1394 11:37
‏‏آیین انقلاب اسلامى‏ ‏(‏‏گزیده اى از‏ ‏‏اندیشه و آراى امام خمینى‏‏(س)‏ ‏‏«جلد دوم»‏ ) /‏ ‏‏تبیان ‏‏آثار موضوعى (‏‏دفتر نهم)

‏‏آیین انقلاب اسلامى‏ ‏(‏‏گزیده اى از‏ ‏‏اندیشه و آراى امام خمینى‏‏(س)‏ ‏‏«جلد دوم»‏ ) /‏ ‏‏تبیان ‏‏آثار موضوعى (‏‏دفتر نهم)

‏‏آیین انقلاب اسلامى‏ ‏(‏‏گزیده اى از‏ ‏‏اندیشه و آراى امام خمینى‏‏(س)‏ ‏‏«جلد دوم»‏ ) /‏ ‏‏تبیان ...

‏‏آیین انقلاب اسلامى‏ ‏(‏‏گزیده اى از‏ ‏‏اندیشه و آراى امام خمینى‏‏(س)‏ ‏‏«جلد دوم»‏ ) /‏ ‏‏تبیان ‏‏آثار موضوعى (‏‏دفتر نهم)

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:45
فهرست

فهرست

فهرست

فهرست

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:41
جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

بخش سوم

جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

فرهنگ و جامعه / ‏‏سیاست / اقتصاد‏

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:36
‏‏کمال جویى فطرى ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏کمال جویى فطرى ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:33
‏‏انسان بین دو بى نهایت ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏انسان بین دو بى نهایت ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:32
‏‏ارتباط روح و جسم ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏ارتباط روح و جسم ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:30
‏‏انسان عالم صغیر‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏انسان عالم صغیر‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:29
‏‏انسان موجودى طبیعى و ماوراى طبیعت ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏انسان موجودى طبیعى و ماوراى طبیعت ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:26
‏‏انسان بر سر دوراهى ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏انسان بر سر دوراهى ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:25
‏‏قابلیت دو بُعدى انسان ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏قابلیت دو بُعدى انسان ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:23
‏‏انسان در مسیر انحطاط‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏انسان در مسیر انحطاط‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:21
‏‏توانایى هجرت از خویش ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏توانایى هجرت از خویش ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:19
‏‏انسان موضوع علم انبیا‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏انسان موضوع علم انبیا‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:17
‏‏اهمیت تربیت انسان ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏اهمیت تربیت انسان ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:15
‏‏اصلاح عالم در پرتو تربیت انسان ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏اصلاح عالم در پرتو تربیت انسان ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:13
‏‏ایمان عامل بازدارنده از گناه ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏ایمان عامل بازدارنده از گناه ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:11
‏‏خودبینى عامل طغیان ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏خودبینى عامل طغیان ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:10
‏‏ریشه جنگها، عدم تزکیه است ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏ریشه جنگها، عدم تزکیه است ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:9
‏‏جهاد اکبر مقدم بر همه جهادها‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏جهاد اکبر مقدم بر همه جهادها‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:7
‏‏تقوا مقدمه سلوک الى الله ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏تقوا مقدمه سلوک الى الله ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:6
‏‏تعهد و تخصص ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏تعهد و تخصص ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:5
‏‏تهذیب نفس در حوزه ها و مراکز علمى ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏تهذیب نفس در حوزه ها و مراکز علمى ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 10:3
‏‏پیشرفت حقیقى در سایه تخصص و تعهد اسلامى ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏پیشرفت حقیقى در سایه تخصص و تعهد اسلامى ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 9:58
‏‏تربیت صحیح در پرتو علم و تزکیه ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏تربیت صحیح در پرتو علم و تزکیه ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 9:56
‏‏پایه هاى وراثتى تربیت انسان ‏

بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏پایه هاى وراثتى تربیت انسان ‏

فرهنگ و جامعه / انسان و تربیت

سه شنبه, بهمن 13, 1394 9:55
صفحه 1 از 159 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >