تعداد 94 مورد یافت شد

شرکت در انتخابات وظیفه شرعی و الهی

امروز شرکت در انتخابات ریاست جمهور نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ...

حضور در پای صندوقهای رأی

روز سرنوشت سازی است. می خواهید زمام کشور را به یک کسی بدهید ...

شرکت همگانی در انتخابات

دشمنان اسلام و نهضت، در خارج و داخل، تبلیغات زهرآگین خود را ...

آزادی انتخابات موجب انتخاب صالحین

قهراً وقتی یک دولت صالح پیش آمد، مردم را آزاد می گذارند برای ...

اظهار ناراحتی از تهمت ها و شایعه پراکنی های دروغین

پسرم! گاهی می بینم از تهمت‏های ناروا و شایعه‏ پراکنی ‏های ...

خدمت به خلق

پسرم! از زیر بار مسئولیت انسانی که خدمت به حق در صورت خدمت ...

گناهان را سبک مشمار

پسرم! گناهان را، هر چند کوچک به نظرت باشند، سبک مشمار ...

تأثیر سوء ثنای جمیل در نفس آلوده ما

پسرم! چه خوب است به خود تلقین کنی و به باور خود بیاوری یک ...

رفع محرومیتها انتظار بحق مردم ماست‏

باید گفت مجموعه خواسته‏ ها و انتظارات اسلامی مردم از مجلس، ...

بزرگترین عبادتها

...کمک‏ به‏ محرومین‏ و جانبازان و جنگزدگان و خانواده‏ های ...

صفحه 8 از 10 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10