تعداد 2 مورد یافت شد

مجله کودک 82 صفحه 7

نیما پاسخ می دهد:«در خانواده گلستان زندگی می­کنند خراب کرد.اما به لطف خدا و با کمک امدادگران هلال احمر خود ایشان صحیح و سلامت ماندند و هنوز هم ... ماندند و هنوز هم عمر دوباره خود را اول مدیون خدا و بعد هم امدادگران هلال احمر هستند. از همان زمان همه در خانه ما تصمیم ... اگر روزی کسی به کمکمان نیاز داشت، می­توانیم درست مانند امدادگرانی که به مادربزرگم کمک کردند، کمک کنیم تا هم خدا از ... هم خدا از ما راضی باشد و هم اینکه به نوعی به محبت آن روز امدادگران هلال احمر به مادربزرگم پاسخی داده باشیم.» از نیما ...

مجله کودک 82 صفحه 6

گزارش دوست به من می­گویند آقا عضویت هلال احمر در می آیند تا در مواقع ضروری در کنار سایر امدادگران در خدمت هم وطنانشان باشند.» نیما اصغری 12 ساله یکی ... در خدمت هم وطنانشان باشند.» نیما اصغری 12 ساله یکی دیگر از امدادگران دانش آموز هلال احمر است؛ او می گوید:«عضویت در هلال ...