تعداد 4 مورد یافت شد

به نظر می رسد دانشگاهیان در جنگ نرم به عنوان افسران جنگ نرم حضور دارند. سؤالی که مطرح می شود این است که دانشگاهیان امروز تا چه اندازه در این امر ...

‏‏واژه ترکیبی «جنگ نرم» اص مخالف خود را زندانی کند.‏ ‏‏دوم مرداد «قنسول و شارژدافر امریکا در وزارت امور خارجه حضور یافته با ذکاءالملک فروغی ... همچنین درخواست کرد دولت ایران باید اجاره یک کشتی جنگی امریکا را که بالغ برصدهزار دلار می باشد، را بپردازد. ... را بپردازد. ذکاءالملک با هر دو پیشنهاد موافقت نمود. دولت امریکا بعداً از دریافت خون ­بها به‌طور مستقیم صرف ­نظر کرد و ... ­نظر کرد و قرار بر این شد که این وجه در یکی از بانک ­های امریکا به ‌عنوان امانت ضبط شود و از سود حاصله، همه ­ساله سه ...

از نظر امام خمینی توصیه به استقلال و خودکفایی که خود عاملی متأثر از دوری گزیدن نسبت به اثرات شرق و غرب زدگی می باشد را، حول چه محورهایی عنوان کردند؟

‏‏ از آنجا که ماهیت و گیری نمودند و در فرازی از سخنان اعتراضی خود فرمودند: «امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از امریکا بدتر، شوروی از هر دو ... اعتراضی خود فرمودند: «امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از امریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر.» (صحیفه امام، جلد 1، ص ... بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودیِ خود را بیابد و یأس را از ...

علت اینکه حضرت امام نژاد آریا و عرب را برتر از آمریکا و اسرائیل دانسته و به آن اشاره کرده چیست؟ مگر ما معتقد به نژاد هستیم؟

‏‏ ‏ ‏‎ ‎ ‏‏جواب: امام می کردند:‏ ‏‏«بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودیِ خود را بیابد و یأس را از ...

به نظر امام خمینی(س) اگر دانشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت در راه منافع کشور به تهذیب و ملت بپردازند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

‏‏ ‏ ‏‎ ‎ ‏ ‏ ‏ ‎ ‏ جریان داشتند، هر گز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن امریکا و شوروی فرو نمی رفت و هرگز قراردادهای خانه خراب کن بر ...