تعداد 52 مورد یافت شد

علت اینکه حضرت امام نژاد آریا و عرب را برتر از آمریکا و اسرائیل دانسته و به آن اشاره کرده چیست؟ مگر ما معتقد به نژاد هستیم؟

‏‏ ‏ ‏‎ ‎ ‏‏جواب: امام می کردند:‏ ‏‏«بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودیِ خود را بیابد و یأس را از ...

آیا نظر امام خمینی در اواخر عمر شریفشان، در مورد آمریکا تغییر کرده بود؟

ارتباط با همه ملل و دولت های د جنوبی را روشن کرده اند: «ما تا آخر ایستاده ‏ایم و با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این‌ که آدم بشود و از ... و نخواهد دستش را به ‌طرف خلیج فارس دراز کند. مادامی که امریکا این طور است و آفریقای جنوبی آن طور عمل می ‏کند و ...

لطفا مواضع امام خمینی (س) را در مورد نظم و امنیت اجتماعی توضیح دهید؟

در اندیشه امام سؤال های چه نظم و تمام افرادی که از ایران و از بلاد مسلمین در اروپا یا در امریکا زندگی می‏ کنند، باید خیلی این جهات را- جهات حفظ حیثیت ...

ویژگی های زمان وقوع انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟

‏‏ویژگی‌های زمانی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست را ...

اگر امام خمینی امروز ایران را می دید، باز هم انقلاب می کرد؟ یعنی آنچه امروز می بینیم چقدر با آنچه امام در ذهن خود داشتند تطبیق دارد؟

اگر چه معلوم است که سئوال 54 طی نامه ای خطاب به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا چنین نوشتند: نقطه روشنى که در این آخر عمر ...

هدف بنیانگذار جمهوری اسلامی از نام گذاری روز قدس چه بود؟

امام خمینی(س) در اوج قدرت نظام ستم شاهی، افشاگر روابط پنهان ...

به نظر امام خمینی(س) اگر دانشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت در راه منافع کشور به تهذیب ملت بپردازند چه اتفاقی خواهد افتاد؟‏

امام خمینی برای مراکز تعلی جریان داشتند، هرگز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن امریکا و شوروی فرو نمی رفت و هرگز قراردادهای خانه خراب کن بر ...

صفحه 4 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6