تعداد 56 مورد یافت شد

با توجه به تغییرات شرایط آیا وصیتی که امام برای انتخاب نمایندگان ملت داشته اند اکنون نیز کاربرد دارد؟

‏‏‏ ‏‏لازم است به ‌عنوا یک اقلیت مظلوم موجب شد که هر چه انگلستان و شوروی و اخیراً امریکا خواستند، با دست همین منحرفانِ از خدا بیخبر انجام دهند ...

مخاطب امام خمینی در رابطه با عدالت اجتماعی چه کسانی بوده اند؟

‏‏یکی از مفاهیم پرکاربرد د برگزاری هفتمین کنگره اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا خطاب به دانشجویان چنین مرقوم داشتند: ...

آیا حضرت امام یک اسطوره بود یا اسطوره سازی شد؟

‏‏ابتدا باید روشن نمود که منظور از اسطوره چیست؟ چرا که ...

نظر امام خمینی درباره خودباختگی چیست؟‏

‏‏ ‏‏یکی از دسیسه‏‏ ها خود را محکوم و مأیوس کرد. رفتن به انگلستان و فرانسه و امریکا و مسکو افتخاری پر ارزش و رفتن به حج و سایر اماکن ...

صفحه 6 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6