تعداد 11 مورد یافت شد

علت مخالفت امام با قطب زاده در سال 1358 چه بود؟

قطب زاده از دوران جوانی تا اته دارد. در دوران جوانی چندبار به زندان افتاد و سال 37 به امریکا رفت و با سیلی زدن به صورت اردشیر زاهدی در سفارت ... رفت و با سیلی زدن به صورت اردشیر زاهدی در سفارت ایران، از امریکا اخراج شد و به کانادا مهاجرت کرد. با شکل گیری نهضت ...

با توجه به این که امام یک مصلح اجتماعی مسلمان است ایشان راز اصلی و خطوط کلی انحراف و عقب ماندگی مسلمان را چه می داند؟

به عبارات زیر بنگریم:«من آمده‏ باشند که یک ایران قدرتمند اسلامى براى آنها بهتر است از امریکا و شوروى. آنها فقط مصالح خودشان را در نظر دارند و ...

جریان 99 نفر چه بود؟ چرا از دستور امام سرپیچی کردند؟ و واکنش ایشان به این نافرمانی چه بود؟

در تاریخ 25/5/1364 چهارمین دور اشتعال دامنه جنگ و خطر ضربهیابى مخازن نفتى، تهدیدات نظامى امریکا، فشارهاى شدید اقتصادى، توطئه‏هاى خطرناک سیاسى و ...

اگر امام خمینی امروز ایران را می دید، باز هم انقلاب می کرد؟ یعنی آنچه امروز می بینیم چقدر با آنچه امام در ذهن خود داشتند تطبیق دارد؟

اگر چه معلوم است که سئوال 54 طی نامه ای خطاب به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا چنین نوشتند: نقطه روشنى که در این آخر عمر ...

صفحه 1 از 2 1 | 2