تعداد 87 مورد یافت شد

نفوذ انقلاب اسلامی ایران بر اوضاع سیاسی ـ عقیدتی فدراسیون روسیه (سالهای 90)

نفوذ انقلاب اسلامی ایران بر او بین الملل عرض اندام می نمود. اما با انحلال اتحاد شوروی، امپریالیسم بین المللی بشدت تقویت گردید و کشورهای اردوی ... نمی تواند در برابر استعمارگری نوین مقاومت کند. لذا اکنون امپریالیسم همه حملاتش را متوجه جمهوری اسلامی کرده است. در ... کرده است. در نتیجه ضروری است کشور ایران و روسیه در برابر امپریالیسم و صهیونیسم بین المللی که هر دو کشور را تهدید می ... طرف دیگر، علی رغم میل ملتهای ساکن روسیه (و نه تنها آنها)، امپریالیسم بین المللی در نتیجه فروپاشی اتحاد شوروی به طور ... وقتی روسیه از بحران داخلی رهایی نیافته و نتواند در مقابل امپریالیسم آمریکا مقاومتی از خود نشان بدهد، امپریالیسم، ...

جنبش انقلابی اسلامی و بنیاد گرایی

جنبش انقلابی اسلامی و بنیاد گر چهل و پنجاه هجری شمسی را تشکیل می داد. در ایران نیز رفتار امپریالیسم، صهیونیسم و رژیم حاکم و مشی سرکوبگرایانه و خشونت ... سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع؛ مبارزه با صهیونیسم و امپریالیسم؛ اتکا به هویت اسلامی و اصل خودباوری و خوداتکایی؛ ... این گونه جنبشها تعیین می کند همانا نوع مواجهه غرب و بویژه امپریالیسم امریکا، رژیمهای حاکم بر جوامع اسلامی و روشهای ... ما را به حقیقت دیگری رهنمون می شود و آن امکان بدل سازی های امپریالیسم امریکا و متحد اروپایی آن انگلیس در جنبش باصطلاح ... ممیّز این عنوان بندی را می سازد تکیه به دین در مبارزه با امپریالیسم امریکا و سلطه طلبی نو استعماری آن و متحدان و دست ...

موضع امام خمینی در حمایت از مظلومان در مقابل ظالمین

موضع امام خمینی در حمایت از مظ شاه شد در نظر می‌‌‌‏گیرم. این عوامل عبارت بودند از: * امپریالیسم آمریکا * ایدئولوژی اسلامی * امام خمینی[ره] * ... ایدئولوژی اسلامی * امام خمینی[ره] * ملت ایران 1- امپریالیسم آمریکا در طی سلطنت سلسلۀ محمدرضا شاه پهلوی که از ... است. بخاطر داشتن خط مشی عدم سازش با سلطۀ شاه و مخالفت با امپریالیسم بود که در سال 1963 [حضرت] روح ا... موسوی الخمینی ... همۀ مسلمین جهان را فراخواند تا در مقابل سلطۀ ابرقدرتها و امپریالیسم برخیزند. از آن پس [حضرت] امام نیروی محرکۀ جبهۀ ... امام نیروی محرکۀ جبهۀ مقاومت میهنی ایرانیان برای رهائی از امپریالیسم آمریکا و حکومت مستبدانۀ شاه شد. و به همین ترتیب ...

آذرخشی در ظلمت

آذرخشی در ظلمت دکتر نعمت الله مهم در صحنه بین المللی برای خود متصور بود: اول مبارزه با امپریالیسم امریکا بصورت مقابله بلوک شرق در مقابل بلوک غرب و ... تمامی اعتبار اتحاد جماهیر شوروی را هم بعنوان دشمن سرسخت امپریالیسم و هم بعنوان حمایت از انقلابیون جهان و باصطلاح ... تحمل بود. از طرف دیگر انقلاب اسلامی بشدت ضد امریکائی و ضد امپریالیسم بود بنحوی که در همان آغاز پیدایش توانست گوی سبقت ... شوروی گردید. بر مبنای این تفکر موضوع خصومت و دشمنی با امپریالیسم امریکا جای خود را به همکاری و رقابت داد و مسابقات ...

نفوذ جهانی تفکر امام

نفوذ جهانی تفکر امام آقای او اسلامی ایران عهده دار بود و هست. نظم نوین جهانی، مشخصه امپریالیسم آمریکا نظم نوین جهانی موقعیت محکم اسلام انقلابی ... بر پایه ظهور و وجود آمریکا در تمام دنیا خواهد بود که مشخصه امپریالیسم آمریکاست. آمریکا، در حال حاضر سعی می کند که در ... قبلی باشند ولی به وسیله یک حکومت بسیار قدرتمند که تحت نظر امپریالیسم باشد کنترل شوند. انقلاب اسلامی لیه استراتژیها و ...

امام خمینی(ره) بیداری ملتها و تحولات سیاسی جهان

امام خمینی(ره) بیداری ملت ها و «انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی، با کمونیسم و امپریالیسم همان رفتاری را داشت که اسلام در صدر اسلام با ... اسلامی ایران دارد و برای حفظ آن با تمام توان می کوشد و امپریالیسم هم کوچکتر از آن است که به انقلاب ضربه بزند.» ی - ... - سلیم منصور از کانادا می گوید: «من از پایگاه صهیونیسم و امپریالیسم می آیم. ما تلاشهای امام خمینی را در رهبری جهان ...

امام خمینی(س) و بیداری مسلمین

امام خمینی(س) و بیداری مسلمین شیخ انصاری نجف، امام خمینی(س) ضمن گوشزد کردن خطرات بزرگ امپریالیسم، صهیونیسم و رژیم های دیکتاتوری در کشورهای اسلامی، ... بر حوزه های علمیه نجف انتقاد کرد و گفت این محصول توطئه های امپریالیسم در چند دهه علیه علما بوده است. آگاهی اجتماعی و ... فرد سیاسی بود. این تبلیغات شیطانی صرفاً توسط عوامل سیاسی امپریالیسم اعمال می گردد تا شما را از پرداختن به سیاست برحذر ...

گلزار نامه ها (56) (ترجمه چند نامه خارجی)

گلزار نامه ها (56) (ترجمه چند را برای جهانیان جهت رهایی مستضعفان و مسلمانان از چنگال امپریالیسم جهانی حفظ کند. ـ و خواسته ما از خداوند عز و جل ... خود تاج و تخت طاغوت ها را ویران نمود و بساط پست و زبون امپریالیسم جهانی را برانداخت، خوشحال می شوم که چند نکته ای ... شکلی واجب می دانیم. 2- جنگ اسلامی، بعثی جنگی است که قوای امپریالیسم و صهیونیسم جهانی توسط قوای پست فطرت خود بر ما ... سلب نموده بود و برای تحکیم سلطنتش بر مردم با صهیونیست ها و امپریالیسم جهانی هم پیمان گردید ولو این همکاری به قیمت ... تا به وسیله آن کارها گامی در جهت مخالفت با صهیونیسم و امپریالیسم امریکایی برداشته باشید. شما با قطع صادرات نفت به ...

امام خمینی و انقلاب اسلامی از منظر یادگار امام

سخن فصل امام خمینی و انقلا پیکره جهان اسلام است و ما امروز شاهد هستیم که تحت حمایتهای امپریالیسم امریکا در نهایت همان اهداف دستیازی به حقوق مسلم ... و مبارزاتی امت واحد اسلامی برای رویارویی با توسعه طلبی امپریالیسم و صهیونیسم است. شرکت در این راهپیمایی و اعلام ...

ابعاد ناشناختۀ امام خمینی

ابعاد ناشناختۀ امام خمینی □ م را خیره می کرد «دین» را به عنوان «افیون جامعه» و «زائدۀ امپریالیسم» و «توجیه گر کاپیتالیسم» معرفی می کرد و با تمام ... هنوز از نتایج سحر است آثار لرزش زلزله وار نظام امپریالیسم در مهد آن ـ آمریکا ـ در همین ایام در برابر چشم ...

صفحه 1 از 9 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9