تعداد 1680 مورد یافت شد

ضرورت بازخوانی مستمر آراء و اندیشه های امام خمینی(ره)

ضرورت بازخوانی مستمر آراء و اندیشه های امام خمینی(ره) سید علی قادری* سه نکته به عنوان ... نکته به عنوان مقدمه ـ زنده و زاینده بودن هر مکتب و اندیشه ای به آن است که توسط هر نسلی بازخوانی و از جهاتی به ... مهمتر می نماید اینکه زاینده بودن باید در جوهره هر مکتب و اندیشه ای وجود داشته باشد تا قابلیت و ارزش بازخوانی ... داشته باشد تا قابلیت و ارزش بازخوانی بیابد. به تصور ما اندیشه امام خمینی(ره) دارای جوهره زایندگی است. دلیل آن ... ساحتی دیگر می تواند زایندگی آن را حفظ کند. ـ بازخوانی یک اندیشه توسط چه کسانی با چه نوع بضاعت فکری موجب شکوفایی آن ...

فرهنگ و انحراف فرهنگی

فرهنگ و انحراف فرهنگی (مصاحب راسخ امام را نسبت به اسلام بیان می کند. یکی از محورهای اندیشه حضرت امام- به عنوان مثال عرض می کنم- محور وحدت است. ... ما این را انحراف می دانیم.دقت کنیم که هم امام و هم سایر اندیشه مندان انحرافات اجتماعی را مهمتر از انحرافات فردی می ... این نمونه و مصادیق متأسفانه زیاد است. این برعهده متفکران و اندیشه مندان است که فکر و چاره ای بکنند. حضور: همانطور که ... را نیز جزیی از فرهنگ می دانستند. ولی این انحرافی که از اندیشه های امام بوجود آمده و هست و مشهود است آیا می تواند ... دارد و می توان برای آن نقطه شروعی قائل شد. اگر معیار را اندیشه امام قرار بدهیم که همان اسلام ناب است، وقتی این اسلام ...

گزارش تحلیلی دبیر کنگره

گزارش تحلیلی دبیر کنگره دکتر حضرت در زمینه اقتصاد را می توان در مجموعه مفصلی از اندیشه ها و نظرهای مختلف ایشان که در قالب متون یا سخنرانیها ... که در قالب متون یا سخنرانیها بیان شده است یا از روی مبانی اندیشه ای حضرت جستجو کرد. بررسی و تبیین این دیدگاهها ... جمله نظام اقتصادی اسلام می توان به این دیدگاهها اتکا کرد. اندیشه ها و دیدگاههای حضرت امام خمینی نه فقط راهگشای بسیاری ... استوار شود. با توجه به این نکات، دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی (س) توسط پژوهشکده اقتصاد ... جا دارد در مقدمه کنگره به نحو گذرا به برخی مبانی تحلیل اندیشه های حضرت امام (ره) پرداخته شود. اشاره ای به مبانی ...

رعایت حقوق مردم در حکومت دینی و نظام جمهوری اسلامی

رعایت حقوق مردم در حکومت دینی و نظام جمهوری اسلامی (ضرورت بازخوانی و مقابله با تحریف اندیشه امام خمینی) دکتر حمید انصاری* با توجه به این که در ... خمینی) دکتر حمید انصاری* با توجه به این که در صحبت ها و اندیشه امام خمینی همیشه مردم مطرح بوده اند و مورد تاکید حضرت ... و مورد تاکید حضرت امام بوده ، شما چه ضرورتی می بینید که اندیشه های امام در این زمینه بازبینی بشود، آسیب هایی که در ... چیست و فکر می کنید چه جریان ها و گروه هایی درصدد تخریب این اندیشه ها هستند و با چه هدفی این کار را دنبال می کنند؟ سوال ... زیادی از جمله کتاب تبیان موضوعی نقش و جایگاه مردم در اندیشه امام خمینی را منتشر کرده. همچنین در گذشته همایشی بین ...

حفظ اندیشه امام خمینی از تحریف

حفظ اندیشه امام خمینی از تحریف دکتر علی مطهری* ضرورت تبیین و ... خمینی از تحریف دکتر علی مطهری* ضرورت تبیین و بازخوانی اندیشه امام خمینی(ره) در ابعاد گوناگون فقهی، فلسفی، عرفانی، ... بدون در نظر گرفتن ابعاد و اضلاع دیگر آن، می تواند به تحریف اندیشه و شخصیت آن فرزانه کم نظیر در تاریخ اسلام منتهی شود، و ... مورد تحلیل واقع شود تا در پرتو این جامع نگری، روح و جان اندیشه معظم له کشف گردد. این نوع تحریف متأسفانه به سبب وجود ... عنوان نمونه، گرایش اصلاح طلبی و اصول گرایی هرکدام بخشی از اندیشه های سیاسی امام را که همگونی بیشتری با مواضع آنها دارد ...

ویژگی نظریه امام خمینی در زمینه حقوق انسانی و حقوق مردم

ویژگی نظریه امام خمینی در زمین یک حقوقدان مسلط بر این ادبیات تخصصی قرار باشد وارد شناسائی اندیشه امام در یک حیطه حقوقی شود ممکن است انتظاراتی جزئی ... بررسی آرای امام پرداخت و بعد مثلا فوری حکم کرد که چیزی در اندیشه امام نیافتیم که قابل توجه باشد. نکته دیگر که عکس مورد ... امام پس از انقلاب که این امر نیز در مواردی برای درک عمق اندیشه های ایشان مشکل درست می کند دقیقا نقطه مقابل آن، ... نکته چهارم این که بعضا مشاهده می شود که برخی از محققان، اندیشه امام را به دو دوره تقسیم می کنند دوره قبل از شکل گیری ... این که به هر حال خیلی از بحث های مربوط به حقوق مردم در اندیشه امام این طور نبوده که امام اثر مستقلی در مورد آن ...

حقوق شهروندی از منظر امام خمینی

حقوق شهروندی از منظر امام خمین ایشان در این سال هاست که گاهی مجال می دهد پرتوی بر آراء و اندیشه های ایشان در این زمینه افکنده شود. با توجه به این که ... از افق دید یک فقیه فراتر است. آیا می شود با این اوصاف در اندیشه های امام از یک نظریه در باب حقوق مردم و به خصوص حقوق ... دقیق کلمه، استلزاماتی دارد که نمی دانم آیا اطلاق آن بر اندیشه ها به جا باشد یا نه. اما از مجموع اندیشه های فقهی، ... آیا اطلاق آن بر اندیشه ها به جا باشد یا نه. اما از مجموع اندیشه های فقهی، کلامی، فلسفی و عرفانی امام به نظر می رسد. ... ممکن می سازد. به نظر می رسد در طی دهه های عمر امام در اندیشه ها و آراء ایشان تحولاتی روی داده باشد و اندیشه های ...

بررسی مفهوم آزادی در اندیشه لیبرال دموکراسی و اندیشه امام خمینی

بررسی مفهوم آزادی در اندیشه لیبرال دموکراسی و اندیشه امام خمینی □ نجمه سادات ... مفهوم آزادی در اندیشه لیبرال دموکراسی و اندیشه امام خمینی □ نجمه سادات ولی زاده چکیده آزادی ... آن معرفی نماید. نظام لیبرال دموکراسی و نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه امام خمینی نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی در ... بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در نظریه لیبرال دموکراسی با اندیشه امام خمینی می باشد. از آنجا که نگاه هر مرام و اندیشه ... با اندیشه امام خمینی می باشد. از آنجا که نگاه هر مرام و اندیشه ای در باب موضوع آزادی، در نوع نگرش ویژه آنها به مقوله ...

اشاراتی به دو اندیشه سیاسی

اشاراتی به دو اندیشه سیاسی □ دکتر ابوالفضل مروی مقدمه اندیشه سیاسی امام ... به دو اندیشه سیاسی □ دکتر ابوالفضل مروی مقدمه اندیشه سیاسی امام خمینی، موضوع کتابها و مقالات فراوانی است ... بسیار دشوار است ولی در هر حال به دلیل گستردگی و عمق بحث اندیشه سیاسی خصوصاً در ارتباط با تحولات جدید و نیز عظمت ... اندیشه سیاسی خصوصاً در ارتباط با تحولات جدید و نیز عظمت اندیشه های سیاسی- الهی امام خمینی، باب این مبحث همواره باز و ... آن متصور نیست. نگاهی به تاریخ فلسفه سیاسی نشان می دهد که اندیشه سیاسی از هزاران سال قبل تا کنون به عنوان یکی از ...

امام خمینی، احیاگر اندیشۀ حکومت اسلامی

امام خمینی، احیاگر اندیشۀ حکومت اسلامی □ نجف لک زایی «اندیشه» عنصر اساسی در ارکان اصلی هر جامعه است. اقتصاد، سیاست ... ادارۀ اجتماعات انسانی از جایگاه بالایی برخوردارند، بدون «اندیشه» ممکن نخواهند بود. با اندیشه است که انسان کار می کند، ... بالایی برخوردارند، بدون «اندیشه» ممکن نخواهند بود. با اندیشه است که انسان کار می کند، زندگی می کند و از میان انبوه ... جامعه است، به این نکته خواهیم رسید که مقوّم زندگی سیاسی «اندیشه سیاسی» است. جامعه انسانی اگر از یک نوع «زندگی سیاسی» ... جدیدی برمی آید و چنانکه گفته شد، بنیاد هر زندگی سیاسی یک «اندیشه سیاسی» است. بنابراین پایگاه عمده و اصلی در تغییر و ...

صفحه 1 از 168 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >