تعداد 1 مورد یافت شد

مجله کودک 106 صفحه 25

یاشین در جام جهانی سوئد یاشین باشگاه های روسیه شد. دینوزوف یک دیوار سیمانی تمام و کمال ایتالیایی ها همیشه یک تیم دفاعی و تقریبا غیر قابل عبور ... این دفاع هنگام حضور دینوزوف در دروازه تیم ملی فوتبال ایتالیا، محکم تر و غیرقابل نفوذتر شد. نام اصلی او ماریانو دل ... نام اصلی او ماریانو دل بریولی است و بازی را با تیم اودینس ایتالیا شروع کرد. قد و قواره بلند بالای دینوزوف و مهارهای ... و مهارهای بدون تردید، از او دروازه بانی مطمئن ساخته بود که ایتالیایی ها با حضور او دردروازه نفس راحتی می کشیدند. او ... حضور او دردروازه نفس راحتی می کشیدند. او اولین فوتبالیست ایتالیایی بود که توانست 100 بازی بین المللی انجام دهد. به ...