تعداد 1056 مورد یافت شد

هویت دینی زن مسلمان از دیدگاه امام خمینی(ره)

هویت دینی زن مسلمان از دیدگاه «اگر این نهضت و انقلاب اسلامی هیچ نداشت جز این تحولی که در بانوان و در جوانان ما پیدا شد، این یک امری بود که کافی بود ... زن هم دخالت دارد»(همان، ج6: 301). اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد، اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیرة العرب، ... شما بانوان دارد، اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیرة العرب، بانوان حیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند، اسلام ... کرد، اسلام آنها را با مردان مساوی کرد. عنایتی که اسلام به بانوان دارد بیشتر از عنایتی است که بر مردان دارد. (همان، ج ... احکام دین و تکالیف اسلامی سخن می‌ گوید، مصروف این شد که بانوان را به صحنه آورد و از قید و بندها و محرومیت‌ های خود ...

* با ارسال نامه ای امام خمینی از آقای سیدابراهیم حق شناس و سایر طبقات اهالی جهرم به مناسبت ارسال تلگرام تسلیت در مورد شهادت استاد مطهری، تشکر کردند. ...

* با ارسال نامه ای امام خمینی در برابر توطئه های عوامل چپ نمای آمریکا شدند. * گروهی از بانوان دارالمؤمنین ساری با امام خمینی در قم دیدار کردند. ... کمیته مولوی تهران با امام خمینی در قم دیدار کردند. * بانوان شهرهای قصر شیرین و ساری با امام خمینی در قم دیدار ...

نظر حضرت امام(س) درباره مشارکت زنان در مبارزات انقلابی

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ا در میان گذاشته است. مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بانوان سال 1367، مشاور وزیر کشور در امور بانوان سال 1370، ... و پرورش در امور بانوان سال 1367، مشاور وزیر کشور در امور بانوان سال 1370، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان از سال 69 تا ... هویت دینی در جامعه زنان شد. فکر می کنید خاستگاه هویت مذهبی بانوان مبارز در انقلاب اسلامی از کجا نشأت گرفت و به عبارتی ... دینی روشنفکر و آگاه به زمان اتفاق افتاد؛ فضای جدیدی برای بانوان به وجود آمد که این فضا منجر به توسعه و رشد آگاهی های ... مطالعه و فکر و اندیشه و فداکاری و ایثارگری هویت نسل جدید بانوان را شکل داد که در مسیر انقلاب و فرایند پیروزی انقلاب ...

مجله نوجوان 251 صفحه 6

آفتاب مهربانی مقام و کرامت و را بهعهده بگیرد. صحیفه امام؛ ج 4، ص 436. سهم بیشتر بانوان در نهضت انقلاب بانوان ایران در این نهضت و انقلاب سهم ... امام؛ ج 4، ص 436. سهم بیشتر بانوان در نهضت انقلاب بانوان ایران در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری از مردان دارند ... در این انقلاب دارند. همان؛ ج 14، ص 355. وقف جان و جوانان بانوان ایران جانشان را، جوانانشان را، وقتشان را وقف اسلام ... تربیت میکنید، این اسلام به پیش برود. همان؛ ج 19، ص 185. بانوان، عزیز ملتند در دامن شما مردان و بانوان بزرگ تربیت ... ج 19، ص 185. بانوان، عزیز ملتند در دامن شما مردان و بانوان بزرگ تربیت میشود. شماها عزیز ملت هستید؛ پشتوانة ملت ...

نگرانی از ریشه های پوسیده طاغوتیان

مطابق با صفحات 484 الی 487 صحیفه حضرت امام جلد 07 به مدت ...

سرشکستگی صدام

مطابق با صفحات 4الی 9 صحیفه حضرت امام جلد 20 به مدت3:27 ...

سخنرانی در جمع بانوان جهاد دانشگاهی اصفهان (نقش بانوان در صحنه های مختلف)

سخنرانی زمان 1401 مکان: تهران، حسینیّۀ جماران موضوع: نقش بانوان در انقلاب و صحنه های مختلف کشور حضار: بانوان ... نقش بانوان در انقلاب و صحنه های مختلف کشور حضار: بانوان عضو جهاد دانشگاهی اصفهان بسم الله الرحمن ... دانشگاهی اصفهان بسم الله الرحمن الرحیم نقش بانوان در انقلاب و صحنه های مختلف کشور آنچه که در ... آنچه که در ایران بزرگتر از هر چیز بود، تحولی است که در بانوان ایران حاصل شد.‎ ‎بانوان ایران در این نهضت و انقلاب ... از هر چیز بود، تحولی است که در بانوان ایران حاصل شد.‎ ‎بانوان ایران در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری از مردان دارند ...

* جمعی از پرسنل واحدهای نیروهای زمینی و ژاندارمری و جمعی از مردم تبریز با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام ضمن اشاره به تبلیغات سوء برضد روحانیت ...

* جمعی از پرسنل واحدهای نیروها و ملت و حفظ سلسله مراتب در ارتش تأکید کردند. * گروهی از بانوان جنوب شهر تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام ... جنوب شهر تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام فرمودند: «بانوان را در این نهضت پیشقدم می دانم» و از کمک های شایان ... «بانوان را در این نهضت پیشقدم می دانم» و از کمک های شایان بانوان در امر خانه سازی تشکر ...

نقش زن در تحولات تاریخی و اجتماعی

نقش زن در تحولات تاریخی و اجتم می گویند فساد نکنید می گوید ما مصلح هستیم به نام احقاق حق بانوان، به نام احقاق حق زن، حق حق واقعی بانوان در این محشر ... به نام احقاق حق بانوان، به نام احقاق حق زن، حق حق واقعی بانوان در این محشر قبل از انقلاب از بین رفت، زن یک وسیله ای ... بفرمایید. خانمها به صراحت بگویم که امام - علیه رحمه - حق بانوان را با یک انقلاب با یک گام بزرگ حق زن مسلمان را در این ... یعنی احقاق حق کرده. من به همه ابعاد کار ندارم. مطرح شدن بانوان در انتخابات، مطرح شدن بانوان در تصمیم گیریها، مطرح ... همه ابعاد کار ندارم. مطرح شدن بانوان در انتخابات، مطرح شدن بانوان در تصمیم گیریها، مطرح شدن بانوان در محافل بخصوص دو ...

صفحه 10 از 106 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >