تعداد 657 مورد یافت شد

پیام تشکر به رئیس جمهور لیبی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: معمر قذافی (رئیس جمهور لیبی) بسم ...

پیام تشکر به نخست وزیر سوریه (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: عبدالرئوف القاسم (نخست وزیر سوریه) ...

پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: شاذلی بن جدید (رئیس جمهور الجزایر) ...

پیام تشکر به نخست وزیر الجزایر (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: محمد بِن احمد عبدالعزیز (نخست وزیر ...

پیام تشکر به امیر قطر (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: شیخ خلیفه بِن حَمَد آل ثانی (امیر قطر) ...

پیام تشکر به رئیس جمهور اندونزی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: سوهارتو (رئیس جمهور اندونزی) بسم ...

پیام تشکر به رئیس جمهور لهستان (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: هنریک یابلوفسکی(رئیس جمهورلهستان) ـ وجسک ...

پیام تشکر به رئیس جمهور ویتنام (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: ترونگ شین (رئیس جمهور ویتنام) ـ مام وان ...

پیام تشکر به رئیس جمهور مالت (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: آنتون برتیگیگ (رئیس جمهور مالت) بسم ...

پیام تشکر به رئیس جمهور کوبا (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: فیدل کاسترو (رئیس جمهور کوبا) بسم ...

صفحه 23 از 66 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >