تعداد 730 مورد یافت شد

پایان نامه «مقایسه اندیشه فمینیسم برابری طلب غربی با اندیشه برابری طلبان جنبش زنان ایران» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پایان نامه کارشناسی ارشد «مقایسه اندیشه فمینیسم برابری طلب غربی با اندیشه برابری طلبان جنبش زنان ایران» به ... ارشد «مقایسه اندیشه فمینیسم برابری طلب غربی با اندیشه برابری طلبان جنبش زنان ایران» به قلم "مشتاق الحلو" به ...

امام خمینی (س) فرق بین مکتب اسلام و سایر مکاتب را چه می دانستند ؟ عموماً در این مورد به معنوی بودن انقلاب اسلامی اشاره می شود. اما برخی نهضت ها و ...

دوره معاصر تاریخ بشر با پیدایش آزادی های افسارگسیخته به ویژه در عرصه اقتصاد و سیاست، ارزش برابری را با اتکای به قدرت فائقه دولت بر آزادی تقدم بخشید. ... پای می فشرد و انقلاب روسیه که در پی تحقق ارزش دوم، یعنی برابری بود، به رهبری حضرت امام خمینی هر دو ارزش آزادی و ... برابری بود، به رهبری حضرت امام خمینی هر دو ارزش آزادی و برابری را – با اصلاحاتی – مدنظر قرار داد. اما مهم تر از آن ... سرا تصویر می کرد. پس هیچ یک از مکاتبی که ارزش های آزادی، برابری و معنویت را به تنهایی مطرح می کردند، نمی توانستند به ... سازد. این کاستی ها هم چنان که در زندگی بی بهره از آزادی، برابری و معنویت تبلور پیدا می کند، خود را در آزادی های ...

مدینه فاضله از دیدگاه امام خمینی(س)

دکتر ناصر نیکوبخت[1] مدینۀ ف گرفته شده است.[2] حکومت بر پایۀ اخلاق، انسان مداری، عدالت، برابری، برادری، پاس داشت آزادی، از دغدغه های اصلی رهبران ... یک مدینۀ فاضله را در موارد زیر خلاصه کرد: 1. ایجاد مساوات، برابری و برادری؛ 2. برپایی عدالت و نفی تبعیض در همۀ شئون آن؛ ... می کند.[6] غایت مدینۀ فاضله برقراری قسط و عدل و برادری و برابری است و این مهم جز با تربیت و تهذیب سازندگان این جامعه ... خواهد که به همۀ کشورها بفهماند که اسلام بنایش بر برادری و برابری و وحدت [است] و همۀ مسلمین ید واحده هستنند بر ... تقریباً اکثر معموره را [متمدن ]کرد.[13] 1. ایجاد مساوات، برابری و برادری حضرت امام پیوسته این اصل مسلّم اسلامی را ...

کرامت انسانی و حق شهروندی با تکیه بر اصول اسلام و دیدگاه امام خمینی(س)

*مقاله ای از حجت الاسلام امان و از اصول زندگی انسانی محسوب می شوند، یعنی حق «حیات»، «برابری» و«آزادی» را بررسی می کنیم. حق حیات همان گونه که خلقت ... به جان و هستی انسان، موضوع کرامت او را مخدوش کرده ایم. برابری برابری در این جا به معنای عدالت نیست؛ بلکه برابری ... و هستی انسان، موضوع کرامت او را مخدوش کرده ایم. برابری برابری در این جا به معنای عدالت نیست؛ بلکه برابری مفهومی ... ایم. برابری برابری در این جا به معنای عدالت نیست؛ بلکه برابری مفهومی ذاتی و فطری است که انسان ها در بدو خلقت با خود ... است و برخی سرشت عالی و چه بسا قدسی دارند. بارزترین معنای برابری، «تساوی» و «همتایی» است و در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز ...

برخورداری ایران اسلامی از انبوه زنان فرزانه، تحصیلکرده، خوشفکر و ممتاز، مدیون نگاه مبارک و پرطراوت اسلام و دیدگاههای کارگشای امام خمینی است

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر مع و راهگشا» باشد باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم.ایشان «برابری جنسی زن و مرد» ... نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم.ایشان «برابری جنسی زن و مرد» را از جمله حرفهای کاملاً غلط غرب ... و مرد» را از جمله حرفهای کاملاً غلط غرب خواندند و افزودند: برابری همیشه به معنای عدالت نیست، عدالت همیشه حق است، اما ... برابری همیشه به معنای عدالت نیست، عدالت همیشه حق است، اما برابری گاه «حق» است و گاه «باطل».رهبر انقلاب این سؤال را ...

حقوق مردم

"حقوق شهروندی و دولت قانون مدا موقعیتی شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات است که بر برابری، عدالت و استقلال تکیه دارد. اصل محوری حقوق شهروندی ... حقوق بشر عبارتند از اصل کرامت ذاتی انسان، اصل آزادی، اصل برابری، اصل برادری و اصل عدالت. از منظر امام خمینی حکومت ...

* دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه پلیس با امام خمینی دیدار کردند. امام درباره تفاوت های نیروی مسلح در قبل و بعد از انقلاب و ویژگی های پلیس اسلامی ...

* دانشجویان فارغ التحصیل دانشگ اسلامی آرامش روحی هست، رفاه همه جانبه هست، تعاون هست، برابری هست». * افسران و درجه داران هوانیروز با امام خمینی ...

توحید و مبارزات اجتماعی

بنابراین بنا، انسان باید علیه یکسانند. او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. اصل برابری انسانها و اینکه تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر ... تقوا و پاکی از انحراف و خطاست؛ بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می ‏زند و امتیازات پوچ و بی محتوا ...

صفحه 1 از 73 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >