تعداد 3029 مورد یافت شد

بسیج در اندیشه امام خمینی (س)

‏‏‏”بسیج در اندیشه امام خمینی (س)" دفتر ...

خانواده‏های شهدا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان عشایر کشور، اعضای بسیج مستضعفان اهواز، اعضای جهاد سازندگی و... اقشار مختلف مردم و نهادها با امام خمینی دیدار کردند؛ امام تحلیلی تاریخی از دورة پنجاه سالة سلطنت پهلوی ارائه دادند و پس از پرداختن به مبارزة رسمی رضاخان و پسرش با روحانیت و برنامه ریزی برای در خدمت اجانب بودن دانشگاه و وابستگی مجلس و ارتش سابق به اربابان خارجی و از بین رفتن کشاورزی و صنعت در رژیم سابق فرمودند: «... این یک دست غیبی بود که بر سر این کشور کشیده شد و... امروز این کشور ما... طوری است که هرجا بروی توجه به اسلام هست... می‏بینید که بچه و بزرگشان می‏گویند ما استقلال و آزادی می‏خواهیم و از آمریکا انتقاد می‏کنند...». امام با توجه به توطئه ابلهانه دشمنان ضدانقلاب فرمودند: «... کشوری که همة قوای نظامی‏اش به دنبال شهادت می‏روند و همة قوای نظامی و انتظامی... با روی گشاده به طرف شهادت می‏روند... با یک همچو کشوری نمی‏شود با یک گروه چند صد نفری... معارضه کنند...».

خانواده‏های شهدا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ...

وابسته نبودن انقلاب به اشخاص

مطابق با صفحات 148 الی 150 صحیفه حضرت امام جلد 13 به مدت ...

ضرورت اتحاد مسلمانان در مقابل قدرت های شیطانی

مطابق با صفحات 148 الی 150 صحیفه حضرت امام جلد 13 به مدت ...

سلاح ما همان الله اکبر است

مطابق با صفحات 148 الی 150 صحیفه حضرت امام جلد 13 به مدت ...

وحدت مردم کردستان علیه منافقان

مطابق با صفحات 148 الی 150 صحیفه حضرت امام جلد 13 به مدت ...

هشدار علیه دسیسه منافقان

مطابق با صفحات 148 الی 150 صحیفه حضرت امام جلد 13 به مدت ...

ظلم اساس و پایه سلطنت طاغوت

مطابق با صفحات 148 الی 150 صحیفه حضرت امام جلد 13 به مدت ...

صفحه 1 از 303 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >