تعداد 12 مورد یافت شد

معیار دینداری

معیار دینداری 6 / 5 / 92- حجت نیست و ایمان در کنار عمل کامل است. پیامبر می فرمایند مومن بهتان نمی زند، تهمت نمی زند و اسرار مردم را فاش نمی کند. ... نمی زند و اسرار مردم را فاش نمی کند. ایشان می گویند کسی که بهتان بزند، تهمت بزند، روز قیامت او را روی تپه ای از آتش نگه ...

نگاهی ویژه به غیبت

کرده است. مشهور از اهل لغت و فقها تفاوت میان غیبت و بهتان را چنین آورده اند‎ ‎صفت زشتی که در غیاب کسی گفته می ... گفته می شود اگر در او باشد، غیبت است و‎ ‎اگر در او نباشد بهتان است.از نظر امام بین غیبت و بهتان عموم من وجه‎ ‎است ... است و‎ ‎اگر در او نباشد بهتان است.از نظر امام بین غیبت و بهتان عموم من وجه‎ ‎است غیبت بدگوئی در غیاب مؤمن است خواه ... در غیاب مؤمن است خواه کار زشت در او باشد یا‎ ‎نباشد و بهتان افترا بر اوست خواه حاضر باشد یا نباشد‎[1]‎ و برای ...

مصاحبه با آیة الله عباس محفوظی

مصاحبه با آیة الله عباس محفوظ کافی نیست. همچنین سایر دستورات اخلاقی ـ از قبیل ترک غیبت و بهتان و... ـ وقتی مؤثر واقع می شود که به مرحلۀ عمل برسد. ...

نقش زن در تحولات تاریخی و اجتماعی

نقش زن در تحولات تاریخی و اجتم هایی که در مجلس تشریف دارند اگر هم در این جلسه تشریف دارند بهتان بگویم، جلوی روی شما دادگاههای مدنی خاص را منحل کردند و ...

شناخت وظیفه و عمل به آن

شناخت وظیفه و عمل به آن 5 / شما و همکارانتان. لطفش هم برای حضرت امام. بدانید حضرت امام بهتان لطف دارند. حضرت امام نظر روی این مجله و حریم مقدسشان ...

امام خمینی، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی

امام خمینی، ولایت فقیه و انقلا زمان حکمرانی شاه پرداخته است. مقاله شانزدهم: «مبارزه با بهتان» صفحات (158 – 169) این مقاله، پیرامون زنان و جنگ ...

زمینه های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی در نهضت عاشورا از دیدگاه حسین بن علی (ع)

زمینه های اعتقادی، سیاسی و اجت حدیث های ساختگی به دست افراد متدین افتاد که خود از دروغ و بهتان پروا داشتند اما با حسن عقیده و در اثر سادگی، همان ...

نگرانی های امام خمینی درباره روحانیت

نگرانی های امام خمینی درباره ر مولای متقیان(ع) چه عذر و بهانه ای برای اهانت ها و حتی بهتان های ناروای خویش نسبت به مسلمانان، مؤمنان و مراجع ...

هویت دینی زن مسلمان از دیدگاه امام خمینی(ره)

هویت دینی زن مسلمان از دیدگاه امام خمینی(ره) مهسا ...

امام خمینی، و گسترۀ آزادی زن

امام خمینی، و گسترۀ آزادی زن خود را نکشند، و بچه ‏های حرامزاده پیش دست و پای خود را با بهتان [و حیله] به شوهر نبندند، و در [کار] نیک از تو نافرمانی ...

صفحه 1 از 2 1 | 2