تعداد 29 مورد یافت شد

مجله نوجوان 194 صفحه 12

سطح آگاهی و هوشیاری مردم و از اینجور چیزها. در کل می‏خواهم بهتان بگویم زیاد سخت نگیرید. سریال ساختن که کاری ندارد. شما ... نباشد. چیزی که زیاد است، آرزو به دل بازیگری. تازه حاضرند بهتان پول هم بدهند. کافی است با کلاس بازیگری یکی از رفقا ...

مجله نوجوان 91 صفحه 7

هم می گیرم . من عاشق چشم و ابر کردید خیلی با حالید ؟ منتظر جوابتان هستم و یک روز هم بیشتر بهتان وقت نمی دهم چون وقت ندارم و کلی ثبت نامی برای فال و ...

مجله نوجوان 226 صفحه 24

طنز دوست مریم شکرانی مراحل مثل زمان قدیم کل تابستان را می فرستادندتان سرِ کار و بعد بهتان یک قران و ده شاهی حقوق می دادند ؟ ! از صبح تا شب ...

مجله نوجوان 14 صفحه 11

قیمتی، زال و زندگی، همه چیز بو را به من بدهید. من از تنهایی دارم دق میکنم. هرچه بخواهید بهتان میدهم، اما از کجا بفرستیم؟ راه نداریم.» دختره رفت، یک ...

مجله کودک 154 صفحه 13

من : « دستت درد نکنه مامان. کا ؟ ببین از صبح تا حالا چه کار می کنه. گفتم بیارمتان مسافرت بهتان خوش بگذره اما نیما نمی گذاره که. » من : « نیما بلند ...

مجله کودک 409 صفحه 37

نوید: « هیچی نشده مامان، اصلا . چرا همه تان این جا جمع شده اید؟» مامان: « آقا، چندبار بهتان گفته ام این وزنه را از اینجا بردارید؟ این ها بچه اند ...

مجله نوجوان 210 صفحه 8

مریم شکرانی خاطرات دکتر عن و بنده به طور رسمی به عنوان اولین مجری این طرح معرفی شدم بهتان می‏گویم چه در کله‏ام میگذشت؟! با اجازۀتان معرفی ...

مجله نوجوان 43 صفحه 14

بدگویی ! حرف زدن ، پشت سر آدمه خاکی کسانی هستند که نسبت به بدگویی حساسیت ندارند . باید بهتان بگویم که سخت در اشتباه هستید . اینطور دوستانتان را ...

مجله نوجوان 250 صفحه 8

طنز سیدسعید هاشمی جواب دندانشک نفهم را میفهمید، درد ما را که خودمان با زبان خودمان داریم بهتان میگوییم نمیفهمید؟ - آقای محترم من نیامدم اینجا که شما ...

مجله کودک 399 صفحه 13

پرداختن به تذهیب مهیاست . · اگ بقیه کار را ادامه داده است ، آن هم با خود کار · چه حسی بهتان داست داد؟ هب ؛ هیلی ناراحت شدم. اصلاً نمی دانستم باید ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3