تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 194 صفحه 12

سطح آگاهی و هوشیاری مردم و از اینجور چیزها. در کل می‏خواهم بهتان بگویم زیاد سخت نگیرید. سریال ساختن که کاری ندارد. شما ... نباشد. چیزی که زیاد است، آرزو به دل بازیگری. تازه حاضرند بهتان پول هم بدهند. کافی است با کلاس بازیگری یکی از رفقا ...