تعداد 86 مورد یافت شد

اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی و شورای سرپرستی دفاتر تبلیغات اسلامی و اعضای اردوی آموزش و کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. ...

اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی و شورای سرپرستی دفاتر تبلیغات اسلامی و اعضای ... اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی و شورای سرپرستی دفاتر تبلیغات اسلامی و اعضای اردوی آموزش و کارکنان سازمان تبلیغات ... دفاتر تبلیغات اسلامی و اعضای اردوی آموزش و کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن ... خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن اشاره به هجوم بی‏سابقه تبلیغاتی علیه انقلاب و دروغ پراکنی دربارة اهداف آینده ایران ... شما بکند...». امام در بخش دیگری از سخنانشان بر لزوم توسعة تبلیغات در خارج از کشور تأکید ...

اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی، وزیر و قائم مقام و معاونان و مدیران کل وزارت کشاورزی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام ضمن اشاره به اهمیت تبلیغات و ...

اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی، وزیر و قائم مقام و معاونان و مدیران کل ... کشاورزی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام ضمن اشاره به اهمیت تبلیغات و با توجه به تبلیغات سوئی که در غرب علیه انقلاب و ... دیدار کردند؛ امام ضمن اشاره به اهمیت تبلیغات و با توجه به تبلیغات سوئی که در غرب علیه انقلاب و اسلام در جریان است، ... سوئی که در غرب علیه انقلاب و اسلام در جریان است، مبارزة تبلیغاتی با دشمن را امری لازم ...

* امام خمینی با پیشنهاد دیوان عالی کشور مبنی بر آزادی 426 نفر از محکومین دادگاه‏های انقلاب اسلامی موافقت کردند. * اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ...

* امام خمینی با پیشنهاد دیوان انقلاب اسلامی موافقت کردند. * اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهة فجر با امام خمینی دیدار کردند. ... ستاد دهة فجر با امام خمینی دیدار کردند. امام دربارة اهمیت تبلیغات و وجود تبلیغات مسموم و ناجوانمردانه علیه نظام اسلامی ... امام خمینی دیدار کردند. امام دربارة اهمیت تبلیغات و وجود تبلیغات مسموم و ناجوانمردانه علیه نظام اسلامی ایران و نقش ...

در پیامی خطاب به شورای عالی تبلیغات اسلامی، امام خمینی در رابطه با امر مهم تبلیغات و لزوم به کارگیری افراد شایسته و صالح تذکراتی دادند.

در پیامی خطاب به شورای عالی تبلیغات اسلامی، امام خمینی در رابطه با امر مهم تبلیغات و ... شورای عالی تبلیغات اسلامی، امام خمینی در رابطه با امر مهم تبلیغات و لزوم به کارگیری افراد شایسته و صالح تذکراتی ...

آقای عبدالمجید معادیخواه، وزیر ارشاد اسلامی و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد بزرگداشت 22 بهمن با امام خمینی دیدار کردند. امام دربارة اهمیت ...

آقای عبدالمجید معادیخواه، وزیر ارشاد اسلامی و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد بزرگداشت 22 بهمن با امام خمینی دیدار ... 22 بهمن با امام خمینی دیدار کردند. امام دربارة اهمیت تبلیغات برای حاضران سخنانی ایراد ...

* به مناسبت سالروز 22 بهمن امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند. امام در پیام خود فرمودند: «در این سال که گذشت اسلام و جمهوری اسلامی ایران به ...

* به مناسبت سالروز 22 بهمن اما وحکومت عدل اسلامی را... جایگزین آن کند». امام با اشاره به تبلیغات خارجی بعضی از گروه‏های داخلی مبنی بر سرد شدن مردم از ... کنند... شما دارید می‏بینید وضع این ملت‏ها را و می‏شنوید تبلیغات برضد این ملت را». امام با اشاره به استقبال پرشور ... رئیس جمهور اسلامی ایران، شایعه منزوی بودن ایران را تبلیغات دروغین خواندند. امام در میان سخنانشان بر رسالت ایران ...

آقای ولایتی وزیر امور خارجه ایران و سفرا و کارداران کشورهای خارجی مقیم ایران با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به مفاسد و جنایات دوران رضاخان ...

آقای ولایتی وزیر امور خارجه ا امام با اشاره به مفاسد و جنایات دوران رضاخان و محمدرضا به تبلیغات خارجی برضد ایران اشاره کردند و فرمودند: «جرم این ملت ... می‏خواهد آزاد باشد می‏خواهد سرنوشت خودش به دست خودش باشد. تبلیغات خارجی می‏گویند اختناقی که در ایران هست در هیچ جای ...

اقشار مختلف مردم، میهمانان خارجی و روحانیون اهل سنت شرکت کننده در اردوی وحدت و شرکت کنندگان سمینار «حوزه و دانشگاه» با امام خمینی دیدار کردند. امام ...

اقشار مختلف مردم، میهمانان خا قرن‏های آخر واقع شد، خصوصاً در این پنجاه سال، از آن طرف با تبلیغات وسیع بین برادرهای اهل سنت و برادرهای اهل تشیع کوشش ... خارجی حاضر درجلسه خواستند در اوضاع ایران مطالعه کنند و تبلیغات دروغین رسانه‏های غربی را در مورد ایران خنثی ...

* در پاسخ به نامه مورخ 22 / 10 / 1365 آقای عبایی خراسانی مسئول دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم مبنی بر تأمین بودجه دفتر تبلیغات اسلامی قم از محل امکانات ...

* در پاسخ به نامه مورخ 22 / 10 / 1365 آقای عبایی خراسانی مسئول دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم مبنی بر تأمین بودجه دفتر تبلیغات ... مسئول دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم مبنی بر تأمین بودجه دفتر تبلیغات اسلامی قم از محل امکانات بنیاد مستضعفان امام خمینی ...

* امام خمینی با تقاضای آقای احمد جنتی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر تأمین هزینه مالی و کسر بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از محل اموال مصادره‏ای ...

* امام خمینی با تقاضای آقای احمد جنتی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر تأمین هزینه مالی و کسر بودجه سازمان ... تبلیغات اسلامی مبنی بر تأمین هزینه مالی و کسر بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از محل اموال مصادره‏ای موافقت فرمودند. * ...

صفحه 1 از 9 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9