تعداد 4 مورد یافت شد

امام نگذاشتند امام جمعه ها حزبی شوند

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب احزاب برای روشنگری جامعه، گفت: پیش از پیروزی انقلاب در فکر تحزب بودیم و حتی اعضای شورای مرکزی آن را نیز انتخاب کرده ...

فرمان هشت ماده ای امام(س) در باره حقوق شهروندی حجت و راهگشا است

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ح تامین اجتماعی، آزادی اندیشه، بیان، امنیت فردی و اجتماعی، تحزب و مالکیت خصوصی است. ضرورت تبیین افکار امام برای نسل ...

اصول حاکم بر سیره امام خمینی(س)

1. امام خمینی(س) و مسأله دولت گوناگون تاریخی و سیاسی، دیدگاه چندان مثبتی نسبت به مسأله تحزب در ایران نداشته و آن را عاملی در جهت تفرقه وحدت امت ...