تعداد 4 مورد یافت شد

اگر امام(س) تسلیم افراطیون می شد هنوز با عراق در جنگ بودیم

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب مهم جامعه دموکراتیک خواند و افزود: امروزه اداره جامعه بدون تحزب غیرممکن است و اگر کسی ادعا کند که می‌توان بدون حزب، ... همچنین قانون اساسی که بر مبنای تعالیم دین مبین اسلام است، تحزب، انتخابات و حقوق مردم را پذیرفته و مورد توجه جدّی قرار ...

چگونگی تشکیل و انحلال حزب جمهوری اسلامی

حزب جمهوری اسلامی که بر اساس احساس نیاز به تشکل فراگیر از ...

شهید بهشتی بنیانگذار دستگاه قضای امروز نیست/ درباره اعمال شکنجه هیچ استثنایی را مشروع نمی دانست

پرتال امام خمینی: شهید بهشتی ا در پی پیشبرد تشکل سیاسی حزب جمهوری اسلامی بودواعتقادداشتتحزب یک ضرورت در جامعه است.مسیر آینده جامعه،اهمیت پافشاری و ... مرحوم بهشتی را بر نگاه کار دسته جمعی و کار در قالب تشکل و تحزب نشان داد. موضوعی که جای خالی آن را حتی تا به امروز هم ...

چگونگی مواجهه امام خمینی(س) با جریان های افراطی

پرتال امام خمینی(س): در طول تا امام خمینی(س) از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اصل تحزب یک امر پذیرفته شده می نماید و مباحث تئوریک در مورد ...